Samhandlingsforum - Sykehuset Østfold

Comments

Transcription

Samhandlingsforum - Sykehuset Østfold
Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Har igjen gleden av å kunne invitere til
Samhandlingsforum
Rakkestad kulturhus 27. april 2016
PROGRAM
Tid
Tema
08.15-08.45
30
Programkomiteen
15
5
Innsjekk
m/ Servering kaffe/te/frukt
Kulturelt innslag
Velkommen
08.45-09.00
09.00-09.05
09.05-09.25
20
Motivasjon i hverdagen
Beate Midttun, Gestaltpsykoterapeut
15
15
Velferdsteknologi - hvor står vi i dag
Fredrikstad kommune
Sarpsborg kommune
Thomas Andersen og Liv T. Myrvold
Mona Kristoffersen
Rehabilitering – knutepunkt Sørlandet
 Prosjekt - Samhandling innen
rehabiliteringsfeltet
Silje Bostrøm Gitlestad, prosjektleder /
fagkoordinator rehabilitering SSHF
09.25-09.55
09.55-10.45
30
20
 Årsaken til satsingen og det pågående
arbeid i fagutvalg rehabilitering
Te/kaffepause
Kommunikasjon/språklige virkemidler
Rakkestad kulturskole
Jon Erik Olsen, leder av Administrativt
samarbeidsutvalg
Ellen Torgersen, leder av fagutvalget
10.45-11.00
11.00-12.00
15
60
12.00-12.45
12.45-13.00
45
15
Lunsj
Hvilke opplysninger ønsker sykehuset å få
fra kommunen?
Jon-Espen Sjøstrøm, spesialrådgiver
Samhandlingsavdelingen SØ
13.00-13.15
15
Hva trenger kommunene av opplysninger
for å tildele tjenester?
Mona Carlsen,
Pasientkoordinator Halden kommune
13.15-13.25
13.25-13.45
10
20
Brukermedvirkning i samhandling
Hvordan sikre reell brukermedvirkning i et
samhandlingsperspektiv
Innledning av bruker
Gruppeoppgave
13.45-13.55
10
Quiz
Ragnhild Samuelsberg, fagdirektør
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
(Vinner av Klarspråkprisen 2014)
Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
13.55-14.15
20
Kommunikasjon – daglig dialog
14.15-14.30
14.30-15.00
15
30
Te/kaffepause
Asylsøker/Flyktningestrøm
Hvem har ansvar og hvem skal bære
kostnader etc.
15.00-15.20
15.20-15.30
5
15
Smittevern
MRSA - ansettelser/ karantenetid, mm
TBC- behandling hjemme
10
Avslutning
Jannicke Frølandshagen - NN
UDI ved Regionkontor Indre Østland
Smittevern overlege Jon Birger Haug
Jon Erik Olsen, leder av Administrativt
samarbeidsutvalg
Pris pr. deltaker er kr. 250,Påmeldingsfrist 15.april 2016
Påmelding sendes samhandlingsavdelingen SØ, email: [email protected]
Ytterligere informasjon finner du på våre nettsider:
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/samhandlingsforum.aspx