Privatisering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Comments

Transcription

Privatisering av kommunale helse- og omsorgstjenester
Private leverandører av kommunale
helse- og omsorgstjenester utfordringer for tilsynet
Nordisk tillsynskonferens 2015
Henning Mørland, fylkeslege, Vestfold, N
1
Hvilke type tjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
Langvarige/livslange helse- og omsorgstilbud
Kommunens ansvar
Eksternalisering av kommunale tjenester
Kontrakt mellom kommune og private leverandører
Små “institusjoner” med bare en eller noen få brukere
Ofte lokalisert på landet og i tynt befolkede områder
Brukere/pasienter med sammensatte og krevende behov
Psykiatriske lidelser, misbruksproblemer,
adferdsproblemer, utviklingshemning
2
Privat leverandør
• Små virksomheter/enheter, men kan være del av et større
firma
• Gjerne få ansatte i virksomheten, og stor bruk av
konsulenter (selvstendig næringsdrivende)
• Ofte konsulenter uten helsefaglig utdanning
• Geografisk spredning: Virksomheten er basert et sted,
mens brukeren tilhører en annen kommune, og
tjenestetilbudet gis et tredje sted.
• Brukere flytter mellom tjenestetilbud og geografiske
lokalisasjoner
3
Diskusjon og utfordringer
• Faglig innhold i tjenesten: usikker kvalitet, lite tilgjengelig
• Kommunens ansvar etter at tjenesten er vedtatt og
kontrakt med leverandør er inngått?
• Leverandørens ansvar?
• Fragmentert organisasjon: internkontroll? arbeidsgivers
ledelse og styringsmulighet?
• Utfordringer for tilsynet: Mangelfull oversikt, flere aktører,
uklare ansvarsforhold, geografi (fylke, kommune)
4