Mikrobiologisk skjema for pasient i helseforetak

Comments

Transcription

Mikrobiologisk skjema for pasient i helseforetak
Fyll ut personopplysninger
på pasient. Bruk store
bokstaver
Fyll inn rekv. kode.
0633
Fyll ut
lokalisasjon
Analyse
Screening MRSA/VRE/ESBL. Oppgi årsak til prøvetaking
Husk og merk prøven med hvor prøven er tatt. Kun
et skjema for flere lokalisasjoner. Har pasienten flere
sår, må det benyttes et skjema for hvert sår.

Similar documents