Program for Feide-dagen 08 06 2016 - Feide i skolen

Comments

Transcription

Program for Feide-dagen 08 06 2016 - Feide i skolen
 PROGRAM for Feide-­‐dagen 8. juni 2016 Sted: Tid: Dato: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen 09.00-­‐15.30 08.06.2016 Program 09.00 – 09.15 Innledning v/dir. Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen og dir. Petter Kongshaug, UNINETT 09.15 – 09.45 Digitaliseringsutfordringer i utdanningssektoren v/avd.dir. Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet 09.45 – 10.30 Personvern, tilstand og trender v/dir. Bjørn Erik Thon, Datatilsynet, og dir. Tore Tennøe, Teknologirådet 10.30 – 11.00 EUs nye forordning for personvern v/rådgiver Gullik Gundersen, Datatilsynet 11.00 – 12.00 Lunsj 12.00 – 12.45 Dataporten – trygg deling av data i utdanningssektoren v/seniorrådgiver Hildegunn Vada, UNINETT 12.45 – 13.15 Hvordan bidrar Feide til økt sikkerhet? v/seniorrådgiver Harald Torbjørnsen, Senter for IKT i utdanningen 13.15 – 13.45 Identitetsforvaltning i fusjonsprosesser v/senioringeniør Dana Fagermo, Universitetet i Tromsø 13.45 – 14.15 Pause 14.15 – 14.45 Innovativ bruk av digital infrastruktur i en innholdstjeneste. Merverdi for undervisning og administrasjon v/Tromsø kommune og TV 2 skole 14.45 – 15.30 Læringsteknologi – skoleeiers muligheter og utfordringer v/IKT-­‐dir. Bjørn Marthinsen og avd.dir. Bjarte Rørmark, Utdanningsetaten i Oslo