Kandidater som foreslås oppnevnt etter forslag fra

Comments

Transcription

Kandidater som foreslås oppnevnt etter forslag fra
Kandidater som foreslås oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene på vegne av
Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Kåre Aalberg, rådgiver, Namsos
Lise Aanesen, daglig leder, Vadsø
Berit Ingunn Aarnes, avdelingsdirektør, Trondheim (ny)
Ivar Aartun, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Øyvind Aarø, fagansvarlig, Bergen
Hermund Aasberg, konsulent, Bærum (ny)
Pål Jakob Aasen, seniorrådgiver, Oslo
Rune Aasheim, pensjonist, Bærum (ny)
Alason Abdullahi, seniorrådgiver, Kristiansand
Inger-Lise Abrahamsen, skattejurist, Oppegård
Edel Aglen, sykepleier, Flekkefjord
Alan Ahmadi, daglig leder, Kristiansand
Fatiha Aissaoui, førstekonsulent, Randaberg (ny)
Marit Skjerven Amlien, seniorrådgiver, Hamar (ny)
Sissel Ekeblad Andersen, kunde/markedsansvarlig, Lillesand
Kirsti Baardsen, seniorrådgiver, Tromsø (ny)
Ragnhild Bakke, seniorrådgiver, Oslo
Inger Marie Bakken, sosiolog, Trondheim (ny)
Are Berentsen, rådgiver, Oslo (ny)
Gunnar Arthur Berg, seniorrådgiver, Skedsmo
Liv Toril Berg, seniorrådgiver, Oslo (fast vara stornemndmedlem)
Yngvild Berggrav, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Tom-Stian Berntsen, rådgiver, Skedsmo (fast vara stornemndmedlem)
Unn Birkeland, daglig leder, Gjesdal (ny)
Per-Arne Bjørneng, rådgiver, Søndre Land (ny)
Finn-Erik Blakstad, varaordfører, Rygge (ny)
Britt Næssvold Boberg, seniorrådgiver, Oslo
Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver, Moss (ny)
Beate Borrevik, juridisk rådgiver, Stavanger
Per Bjørn Brandsæter, pensjonist, Lillehammer (ny)
Per Eivind Bratteberg, veileder, Mandal
Inger Brodal, underdirektør, Oslo
Jørg Willy Bronebakk, pensjonist, Bærum (ny)
Kyrre Elvenes Brækhus, rådgiver, Tromsø (ny)
Torkel Rønold Bråthen, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Stein Ove Bungum, rådgiver, Tønsberg (ny)
Åsa Astrup Bustad, rådgiver, Bergen (ny)
Bjug Olav Bøyum, seniorrådgiver, Bergen (ny)
Vera Bugge Christensen, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Jeen Christophersen, pensjonist, Oslo (ny)
Tone Johannessen Coucheron, krovert, Trysil (ny)
Øystein Djupedal , seniorrådgiver, Arendal (ny)
2
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Helene Dorans, advokat, Oslo (ny)
Andreas Drageset, student, Bergen
Hannah Benedicte Teigland Dybesland, sykepleier, Mandal
Hanne Bjerkeland Eggen, jurist, Lillehammer (ny)
Mariann Eide, seniorskattejurist, Bergen (ny)
Bjørnar Eidsvik, helsesjef, Østre Toten (ny)
Morten Ekeland, miljøterapeut, Mandal
Vigdis Ekeland, fagleder, Skedsmo (fast stornemndmedlem)
Jon Birger Eldevik, verge, Høyanger (ny)
Cathrine Emblem, seniorrådgiver, Moss (ny)
Vivian Enaasen, førstekonsulent, Molde (ny)
Ståle Norum Engen, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Nina Gro Enger, seniorrådgiver, Oslo (vara stornemndmedlem)
Signe Astrid Engli, prosjektleder, Oslo (ny)
Tom Edvard Eriksen, seniorrådgiver, Oslo
Kaia Charlotte Fagerhaug, student, Hammerfest (ny)
Tove Kristin Farstad, advokat, Oslo
Toril Fauske, rådgiver, Vestre Slidre (ny)
Anne Lise Slåtsveen Feiring, seniorrådgiver, Ringsaker (ny)
Svein Ivar Fiane, rådgiver, Tønsberg
Marit Benedicte Sophie Fleischer, fagdirektør, Oslo
Stein Frøysang, pensjonist, Hamar (ny)
Daniel Jensen Furre, juridisk rådgiver, Tromsø (ny)
Brita Gjerstad, forsker, Stavanger (ny)
Lars-Ivar Gjørv, kommunalsjef, Kristiansand (ny)
Benedicte Gram-Knutsen juridisk rådgiver, Bergen
Knut Øyvind Granli, underdirektør, Tønsberg (ny)
Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud, Tønsberg (ny)
Inger Liv Grønnerud, flyktningkonsulent, Kragerø
Henriette Gulbrandsen, seniorrådgiver, Bærum
Nini Pharo Halle, ambassadesekretær, Oslo (ny)
Arne Henry Halvorsen, pensjonist, Gausdal (ny)
Kristin Hansen, avdelingsdirektør, Oslo
Trånn Hauge, psykolog, Bergen (ny)
Gro Saray Henriksen, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Eva Hildrum, pensjonist, Frogn (ny)
Pål Hjelmstad, advokatfullmektig, Nittedal (ny)
Magny Hjønnevåg, rådgiver, Oslo
Svein Hobbesland, rektor, Flekkefjord
Claudia Hummelsund, rådgiver, Askøy
Marit Hverven, seniorrådgiver, Oslo
Anne Mari Høie, lærer, Sel (ny)
Kurtish Iljazi, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Lajla Brandt Jakhelln, avdelingsdirektør, Oslo (ny)
Christer Alexander Jenson, skattejurist, Moss (vara stornemndmedlem)
Benedikte Johansen, advokatfullmektig, Oslo (ny)
3
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Tone Johansen, juridisk fagleder, Oslo (vara stornemndmedlem) (ny)
Mette Kaaby, leder/konsulent, Bærum (ny)
Janis Bjørn Kanavin, ambassadør, Oslo (ny)
Anne-Mette Sterud Kirø, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Agnethe Kjerschow, seniorrådgiver, Oslo
Arild Kjersem, kommunalsjef, Molde
Anne-Bente Aunevik Kjærre, virksomhetsleder, Farsund
Lars Kjørven, seniorrådgiver, Vågan
Gunvor Klaveness, pensjonist, Oslo (ny)
Vidar Kleppe, politiker, Kristiansand
Grethe Knudsen, seniorrådgiver, Bærum (ny)
Norunn Fjeldberg Kristensen, assisterende direktør, Stavanger
Sigmund Henning Kroslid, pensjonist, Flekkefjord
Eirinn Landgren, jurist, Oslo
Jarle Landås, rådmann, Bergen (ny)
David Larsen, rådgiver, Vadsø (ny)
Olav Tofte Larssen, pensjonist, Nøtterøy
Lise Lerdahl, spesialpedagog, Lillehammer (ny)
Anne Vibeke Lilloe, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Bente Lindahl, saksbehandler, Sør-Aurdal (ny)
Olav Erling Lindsløkken, rådgiver, Asker (ny)
Olav Lundstøl, ambassaderåd, Oslo (ny)
Marie Solvoll Lyby, assisterende juridisk sjef, Leikanger (ny)
Torbjørn Løvaas, seniorrådgiver, Trondheim
Shazia Majothi, rådgiver, Fredrikstad (ny)
Helge Marstrander, underdirektør, Oppegård (ny)
Geir Michalsen, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Arild Brion Michelsen, avdelingsdirektør, Stavanger
Jens Christian Monstad, pensjonist, Marnardal
Turid Munkhaug, jurist, Bodø
Johan Neby, seniorrådgiver, Hamar (ny)
Anne Grete Normann, fagleder, Lenvik (ny)
Ingrid Norstein, ambassaderåd, Oslo
Olav Nyhus, leder juridisk seksjon, Sandefjord (ny)
Andreas Buzzi Nøttestad, rådgiver, Oslo
Jonny Olsen, underdirektør, Drammen (ny)
Heidi Olsen-Nahlum, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Inger Lavik Opdahl, pensjonist, Oslo (ny)
Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig/seniorrådgiver, Molde
Gerd Pettersen, seniorrådgiver, Røyken (ny)
Fredrik Platou, pensjonist, Lillehammer (ny)
Tor Einar Ravnevand, konsulent, Søgne
Rolf Kristian Ree, pensjonist, Bærum (ny)
Gerd Reme, sekretær, Lindesnes
Frode Revhaug, daglig leder, Frosta
Andreas Ristesund, seniorskattejurist, Ålesund (ny)
4
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
Sissel Breda Rogne, daglig leder, Lillehammer (ny)
Harald Herman Van Rees Rotler, pensjonist, Bergen
Karin Hvidsten Roven, politiadvokat, Trondheim
Miloslav Rozmara, seniorrådgiver, Moss
Charlotte H. Ruge, adjunkt, Vadsø
Vibeke Rysst-Jensen avdelingsdirektør, Oslo
Elisabeth Salvesen, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Balbir Singh, seniorrådgiver, Bergen
Tove Skarstein, avdelingsdirektør, Bærum (fast vara stornemndmedlem) (ny)
Anna Skjelbred, psykolog, Trondheim,
Grethe Johanne Skjølaas, sykepleier, Søndre Land (ny)
Arja Skogholt, jurist, Oslo (ny)
Annar Skrefsrud, pensjonist, Lillehammer (ny)
Hanna Bjerkaker Skåden, student, Oslo (ny)
Ragnhild Olaug Gram Skår, fagleder, Florø (ny)
Therese Småland, jurist, Molde (ny)
Merethe Solstad, pensjonist, Skien (ny)
Synnøve Stavdal, diplomat, Ørskog (ny)
Mari Riise Steiro, jurist, Sande (ny)
Ørnulf Strøm, Bærum, underdirektør (ny)
Tone Huuse Svesengen, seniorrådgiver, Lillehammer (ny)
Johan Sørby, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Inga Sørensen, HR-sjef, Nord-Aurdal (ny)
Morten Sørhage, sekretariatsleder, Lom (ny)
Janne Sørum, jurist, Bergen
Hana Temsamani, førstekonsulent, Oslo (ny)
Tore Oshaug Tokle, juridisk rådgiver, Molde (ny)
Kari Bjella Unneberg, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Inger Unstad, daglig leder, Vadsø (ny)
Marta Sofie Vange, rektor, Vik (ny)
Sissel Gråberg Vatn, pensjonist, Oslo (ny)
Sverre Veiset, flyktningkoordinator, Molde (ny)
Trude Vestli, seniorrådgiver, Hamar (ny)
Reidar Viken, pensjonist, Høylandet
Thorleif Fluer Vikre, daglig leder, Kragerø
Anne K. Vingsnes, jurist, Oslo (ny)
Magne Wathne, veterinær, Stryn (ny)
Carl Schiötz Wibye, pensjonist, Moss (fast stornemndmedlem) (ny)
Christoffer Eid Wiig, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Eric Wang Wikstrøm, rådgiver, Oslo (ny)
Alex Winther, avdelingsdirektør, Oslo (vara stornemndmedlem)
Trygve Winter-Hjelm, rådgiver, Molde (ny)
Grete Kristine Ødegaard, seniorrådgiver, Oslo (ny)
Kristian Ødegaard, ministerråd, Oslo (ny)
Ståle Øvrebø, seniorrådgiver, Bergen (ny)
Ragnhild Øverjordet, seniorrådgiver, Oslo (ny)
5
Kandidater som foreslås oppnevnt etter forslag av humanitære organisasjoner
1.
Dagfinn Roy Andersen, adjunkt/arkitekt, Kristiansand (ny)
2.
Reidar Andestad, avdelingsleder, Molde (ny)
3.
Fernando Christian Baez, prosjektleder, Frogn (ny)
4.
Lily Bandehy, forfatter, Oslo (ny)
5.
Mohammed Usman Basir, miljøterapeut, Oslo (ny)
6.
Svein Beksrud, kirkeverge, Sande
7.
Maria G. Bergheim, seksjonsleder, Oslo
8.
Per Bertelsen, konsulent, Fredrikstad
9.
Oddbjørg Aasen Bjørdal, kommunikasjonsrådgiver, Oslo
10.
Ketil Alexander Blinge, regionssjef, Eidsvoll
11.
Hedda Larsen Borgan, student, Oslo (ny)
12.
Ola Braadland, student, Oslo
13.
Leif Olav Bremer, daglig leder, Tromsø
14.
Eirin Hollup Broholm, rådgiver, Oslo (ny)
15.
Kaia Brun, student, Bergen (ny)
16.
Nina Cecilie Bryhn, lege, Moss (ny)
17.
Jan Bygstad, prest, Bergen (ny)
18.
Eirik Christophersen, seniorrådgiver, Oslo (fast vara stornemndmedlem)
19.
Jorge Alex Dahl, daglig leder, Bergen
20.
Cora Alexa Døving, forsker, Oslo
21.
Ingvald Ekeland, lærer, Hå (ny)
22.
Turid Ekeland, lærer, Hå (vara stornemndmedlem)
23.
Linda Ekvik, statsviter, Ås (ny)
24.
Kari Eliassen, politisk rådgiver, Oslo
25.
Odd Bjarne Ellefsen, internasjonal prest, Kristiansand (ny)
26.
Trond Ellingsen, advokat, Asker (ny)
27.
Eirik Aimar Engebretsen juridisk rådgiver, Oslo (ny)
28.
Kristine Evje, student, Kristiansand
29.
Hilde Faugli, rådgiver, Oslo
30.
Kristian Fosse Fjellanger, enhetsleder, Oslo (ny)
31.
Halvor Fosli, forfatter, Oslo (ny)
32.
Astrid Fylling , sykepleier, Saltdal
33.
Ralph Alexander Maurice Golding, fagsjef, Oslo (ny)
34.
Egil Grindland, internasjonal pastor, Kristiansand (ny)
35.
Maria Handeland, student, Bergen (ny)
36.
Tone Johnson Hauan, regionalt verneombud, Stord
37.
Ingeborg Myhre Hauge, sykepleier/student, Oslo (ny)
38.
Janne Dale Hauger, rådgiver, Oslo (ny)
39.
Mette Marie Hebnes, integrasjonsleder, Strand
40.
Åsa Sellevold Hebnes, juridisk rådgiver, Nes (fast vara stornemndmedlem) (ny)
41.
Ingvild Heier, lege, Asker (fast stornemndmedlem) (ny)
42.
Kjersti Hellesøy, lærerstudent, Tromsø
43.
Bjørg Rasmussen Hinze, seniorrådgiver, Larvik
6
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Randi Holgersen, sykepleier, Kristiansand (ny)
Elisabeth Holme, rådgiver, Oslo
Terje Høyland, prest, Sandnes (ny)
Amira Jama M. Ibrahim, student, Oslo (ny)
Solveig Marie Igesund, politisk rådgiver, Oslo (ny)
Kine Irgens, student, Oslo (ny)
Reber Roald Iversen, rådgiver, Bergen (ny)
Erling Theodor Jakobsen, diakonrådgiver, Oslo
Ståle Jakobsen, vernepleier, Bø (Nordland) (ny)
Thale Solnørdal Jenssen, media officer, Oslo (ny)
Lars-Johan Johnsen, pensjonist, Oslo
Ranveig Kaldhol, diakon, Ulstein
Jean-Marie V. Kamanzi, miljøarbeider, Trondheim (ny)
Arild Karlsbakk, humanitær seniorrådgiver, Oslo (ny)
Haakon Kessel, sokneprest, Sola
Monica Sjåvaag Kjosavik, medarbeider internasjonalt arbeid, Kristiansand (ny)
Jon Steinar Kjøllesdal, rådgiver, Oslo
Sven Thore Kloster, stipendiat, Oslo
Fredrik Krunenes, oppsøkende miljøterapeut, Oslo (ny)
Sindre Stabell Kulø, sokneprest, Kristiansund
Karl-Eirik Kval, lektor, Oslo (ny)
Uyen Whyn Lam, OT-koordinator, Oslo (fast vara stornemndmedlem) (ny)
Hedda Langemyr, daglig leder, Oslo
Alexandra Irene Larsen, religionssosiolog, Sandefjord (ny)
Kristin Larsen, personalleder, Eidsvåg (ny)
Magnus Lund, pastor, Kvæfjord (ny)
Bård Rebbestad Løkken, leder, Oslo
Arnfinn Løyning, prest, Oslo (ny)
Torunn Matre, rådgiver, Askim
Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Oslo
Farshad Mohseni, klinisk sosionom/familieterapeut, Tønsberg (ny)
Liv Mortensen, pensjonist, Stord
Magnhild Otnes Moussaid, daglig leder, Bærum
Vegard Nordgaard Nervik, selvstendig næringsdrivende, Oslo (ny)
Kseina Ness, student, Oslo (ny)
Linn Widad Firdaous Nikkerud, frilansmentor, Øvre Eiker (ny)
Dag Nygård, spesialrådgiver, Drammen (ny)
Jan Olav Olsen, pensjonist, Gjerstad
Solveig Omland, høgskolelektor, Kristiansand
Daniel Overskott, prosjektleder, Sandnes
Markos Pizarro, selger, Oslo
Saqib-Razo Rasaq, student, Oslo (ny)
Karin Riska, lærer, Grimstad (ny)
Nasim Rizvi, daglig leder, Nedre Eiker (ny)
Oddrun Forland Rudrud, programrådgiver, Flekkefjord
Elisabeth Rønning, programrådgiver/veileder, Oslo
7
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Kaia D. M. S. Rønsdal, akademiker, Oslo (ny)
Arnfinn Røyland, fagkonsulent, Sandnes
Memoona Saleem, student, Oslo (ny)
Cathrine Holst Salvesen, rådgiver, Oslo (ny)
Helene Samuelsen, lærer, Oslo
Mari Natvig Sandene, journalist, Oslo
Inger Sandberg, rådgiver, Oslo
Hilde Therese Johansen Sari, psykologispesialist, Bergen
Rameen Sheikh, student, Oslo (ny)
Rolf Simonsen, pensjonist, Tysnes
Jorunn Netland Sitek, prosjektleder, Bærum
Frøydis Skaug-Andersen, designer, Nesodden
Marie Skjervold, studentpraktikant, Oslo (ny)
Sunniva Torunnsdotter Vik Skogen, saksbehandler,
Sykkylven (ny)
Hilde-Gunn Sletten, prest, Røyken
Anita Tuskind Solbakken, sosialantropolog, Oslo
Lars Petter Soltvedt, førsteamanuensis, Kongsberg
Mette Brammer Stoveland, pensjonert diakon,
Kristiansand (ny)
Svein Strand, førsteamanuensis, Bergen
Alvhild Strømme, medierådgiver, Oslo (ny)
Mohammad Shoaib Sultan, rådgiver, Oslo
Olav Dahle Svanholm, rådgiver, Trondheim
Sylo Taraku, rådgiver, Drammen (ny)
Glenn-Peter Sætre, professor, Oslo (ny)
Lars Sigurd Tjelle, sokneprest, Hå
Sara Marie Bjørkås Tolfsby, miljøterapeut, Larvik (ny)
Torstein Try, regionleder, Kristiansand (ny)
Henriette Tøssebro, universitetsstipendiat, Oslo (ny)
Bjørg Oddny Vatnedalen, forbundssekretær, Oslo
Roald Viksund, spesialsykepleier, Askøy
Line Ruud Vollebekk, oppsøkende miljøterapeut, Fet (ny)
Kristin Tynes Vågen, flyktningrådgiver, Oslo (ny)
Robin Waaler, bedriftsrådgiver, Oslo (ny)
Fredrik Weikle, reklameprodusent, Nord-Fron (ny)
Per Andre Wenneberg, avdelingsleder, Frogn (ny)
May-Irene Wergeland, spesialkonsulent, Lindås
Cemal Knudsen Yucel, operatør, Holmestrand (ny)
Øyvind Økland, Kristiansand, førsteamanuensis (fast stornemndmedlem)
Elie Siri Konstanse Øygård, ressurslærer, Andøy