Trådgjerde 11.98 MB

Transcription

Trådgjerde 11.98 MB
INNHOLDSFORTEGNELSE
Hagegjerde ............................................................................................................................................................................................. 1
Hagegjerde plastbelagt, SVART .................................................................................................................................................. 1
Hagegjerde plastbelagt, GRÅ ANTRACIT ................................................................................................................................. 1
Hagegjerde plastbelagt, GRØNN ................................................................................................................................................ 2
Hagegjerde plastbelagt, Ursus GRØNN .................................................................................................................................... 3
Hagegjerde plast, GRØNN ............................................................................................................................................................ 3
Hagegjerde LUX .............................................................................................................................................................................. 4
Hagegjerde, GALVANISERT ........................................................................................................................................................ 4
Trådflettverk .......................................................................................................................................................................................
Trådflettverk plastbelagt, SVART .............................................................................................................................................
Trådflettverk plastbelagt, GRØNN .............................................................................................................................................
Trådflettverk, GALVANISERT ....................................................................................................................................................
5
5
5
7
Vollierenetting .................................................................................................................................................................................... 8
Volierenetting, GRØNN ................................................................................................................................................................. 8
Volierenetting, GALVANISERT .................................................................................................................................................. 9
Armeringsnett .................................................................................................................................................................................... 10
Armeringsnett, GALVANISERT ................................................................................................................................................ 10
Undertaksnett ...................................................................................................................................................................................... 11
Undertaksnett, GALVANISERT .................................................................................................................................................. 11
Siktevev / Insektnett .......................................................................................................................................................................
Siktevev, GALVANISERT ............................................................................................................................................................
Insektnett plast, HVIT ...................................................................................................................................................................
Insektnett plast, GRÅ ....................................................................................................................................................................
12
12
13
13
Stålgjerde ............................................................................................................................................................................................. 14
Stålgjerde, Knyttet ........................................................................................................................................................................ 15
Stålgjerde, Tightlock .................................................................................................................................................................... 15
Jerntråd .................................................................................................................................................................................................
Jerntråd, SVARTGLØDD .............................................................................................................................................................
Jerntråd - myk, VANLIG GALVANISERT ................................................................................................................................
Strammetråd plastbelagt, til hagegjerde, GRØNN ...............................................................................................................
Binde-/ståltråd ..............................................................................................................................................................................
Sytråd, til hagegjerde ...................................................................................................................................................................
Armeringstråd ”Dukker” LETT BELAGT MED KOBBER .....................................................................................................
Sytråd plastbelagt til maskinflettverk .....................................................................................................................................
16
16
17
17
18
18
19
19
Fibernett .............................................................................................................................................................................................. 20
Fibernett ......................................................................................................................................................................................... 20
Side av
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
HAGEGJERDE
Hagegjerde plastbelagt, SVART
Hagegjerdet er framstilt av plastbelagt varmgalvanisert tråd som er sveiset i
samlingene.
De vannrette trådene er kreppet, noe som letter oppsetting i kupert terreng.
Anvendelse:
Hagegjerdet kan benyttes til inngjerding av hager, hyttetomter, hundegårder og
liknende.
Kan videre benyttes som skjermbeskyttelse for trær.
Art. no.
DB nr.
Farge Høyde Maskevidde Meter pr. stk
Stk
106-384 1608872 Svart
60 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-385 1068880 Svart
80 cm
5 x 10 cm
10,00
1 / 14
106-386 5325950 Svart
80 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-388 1257806 Svart
100 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-390 5325953 Svart
120 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-470 1257809 Svart
60 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-472 1257810
90 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 14
Svart
Hagegjerde plastbelagt, GRÅ ANTRACIT
Hagegjerde plastbelagt, Ø 2,0 / 2,5 mm, GRÅ ANTRACIT.
Hagegjerdet er framstilt av varmgalvanisert tråd som er sveiset i samlingene.
Avstanden mellom de loddrette trådene er 5 cm, og mellom de vannrette trådene
7,5 cm.
Hvis man ønsker et gjerde med lang levetid benyttes hardegjerde med
plastbelegg.
Anvendelse:
Hagegjerdet kan benyttes til inngjerding av hager, hyttetomter, hundegårder og
liknende.
Kan videre benyttes som skjermbeskyttelse for trær.
Art. no.
DB nr.
Farge
Høyde Maskevidde Stk
106-428 1454304 Mente du: grå antracit Mente du: grå antracit Grå
antrasitt
120 cm 5 x 7,5 cm
1 / 14
106-430 1454305 Mente du: grå antracit Mente du: grå antracit Grå
antrasitt
150 cm 5 x 7,5 cm
1 / 14
Side 1 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
HAGEGJERDE
Hagegjerde plastbelagt, GRØNN
Hagegjerdet er framstilt av plastbelagt varmgalvanisert tråd som er sveiset i
samlingene.
De vannrette trådene er kreppet, noe som letter oppsetting i kupert terreng.
Anvendelse:
Hagegjerdet med den absolutt største sikkerhet mot f.eks. klatring på gjerdet, kan
benyttes til inngjerding av hager, hyttetomter, hundegårder og liknende.
Kan videre benyttes som skjermbeskyttelse for trær.
Art. no.
DB nr.
Farge Høyde
Maskevidde Meter pr. stk
Stk
106-380 5103418
Grønn 80 cm
5 x 5 cm
25,00
1 / 14
106-382 5103419
Grønn 100 cm
5 x 5 cm
25,00
1 / 14
106-393 1608881
Grønn 60 cm
5 x 10 cm
10,00
1 / 14
106-394 5103420
Grønn 60 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-395 5255146
Grønn 80 cm
5 x 10 cm
10,00
1 / 20
106-396 5991269
Grønn 80 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-397 5255147
Grønn 100 cm
5 x 10 cm
10,00
1 / 20
106-398 5991270
Grønn 100 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-399 5255148
Grønn 120 cm
5 x 10 cm
10,00
1 / 20
106-400 5945440 Grønn 120 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-402 5945441
Grønn 150 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-404 5945442 Grønn 180 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-406 1377731
Grønn 200 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 14
106-464 5018797
Grønn 60 cm
10 x 10 cm
10,00
1 / 42
106-460 5765779 Grønn 60 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 20
106-466 5018798
Grønn 90 cm
10 x 10 cm
10,00
1 / 42
106-287 5665240 Grønn 90 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 20
106-468 5018799
Grønn 110 cm
10 x 10 cm
10,00
1 / 42
106-462 5765780 Grønn 110 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 20
Side 2 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
HAGEGJERDE
Hagegjerde plastbelagt, "Ursus" GRØNN
”Ursus” Hagegjerde plastbelagt, GRØNN.
Hagegjerdet med buet topptråd er framstilt av plastbelagt varmgalvanisert tråd,
og de doble vannrette trådene er snodd rundt de loddrette trådene som
samlinger.
Avstanden mellom de loddrette trådene er 8 cm, og avstand mellom de vannrette
er 15 cm.
Anvendelse:
Hagegjerdet kan benyttes til inngjerding av hager, hyttetomter og liknende.
Kan videre benyttes som skjermbeskyttelse for trær.
Ønskes større sikkerhet mot f.eks. klatring på gjerdet kan gjerde med
maskestørrelse 5 x 10 cm eller 5 x 5 cm benyttes.
Art. no.
DB nr.
Farge
Høyde
Meter pr. stk
Stk
106-407
5255797
Grønn
40 cm
10,00
1 / 12
106-408
5255798
Grønn
40 cm
25,00
1 / 12
106-049
5255799
Grønn
65 cm
10,00
1 / 12
106-410
5765712
Grønn
65 cm
25,00
1 / 12
106-411
5255800
Grønn
90 cm
10,00
1 / 12
106-412
5765713
Grønn
90 cm
25,00
1 / 12
Hagegjerde plast, GRØNN
Hagegjerdet er produsert av et HDPE og UV-behandlet plastmateriale med lang
holdbarhet.
Anvendelse:
Hagegjerde velegnet til inngjerding av hager, terrasser, balkonger,
svømmebasseng, støtte for slyngplanter o.l. – fleksibelt gjerde som er enkelt å
tilpasse og sette opp.
Art. no.
DB nr.
Farge Høyde Maskevidde Meter pr. stk
Stk
107-630 5198723 Grønn 100 cm 18 x 20 mm
2,50
1 / 12
107-632 5198724 Grønn 100 cm 18 x 20 mm
10,00
1/6
107-634 5198725 Grønn 100 cm 44 x 44 mm 2,50
1 / 15
107-636 5198725 Grønn 100 cm 44 x 44 mm 10,00
1/6
Side 3 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
HAGEGJERDE
Hagegjerde LUX
Hagegjerde til de som ønsker superkvalitet med en flott finish.
Framstilt av varmgalvanisert tråd Ø2,00 mm som er sveiset i samlingene.
Avstanden mellom de loddrette trådene er 5 cm, og mellom de vannrette trådene
er det 10 cm.
De vannrette trådene er kreppet, noe som letter oppsetningen i kupert terreng
Hvis lang levetid på gjerdet er ønskelig anbefales hagegjerder med plastbelegg.
Anvendelse:
Hagegjerdet kan benyttes til inngjerding av hager, hyttetomter, hundegårder og
liknende.
Kan videre benyttes som skjermbeskyttelse for trær.
Art. no. DB nr.
Farge Høyde Maskevidde Meter pr. stk
106-510 5189484
Stk
80 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-518 5189489 Grønn 80 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 12
Hagegjerde, GALVANISERT
Hagegjerdet er framstilt av varmgalvanisert tråd som er sveiset i samlingene.
Hvis lang levetid på gjerdet er ønskelig anbefales hagegjerder med plastbelegg.
Anvendelse:
Hagegjerdet kan benyttes til inngjerding av hager, hyttetomter, hundegårder og
liknende.
Kan videre benyttes som skjermbeskyttelse for trær.
Art. no.
DB nr.
Høyde Maskevidde Meter pr. stk
Stk
106-434 5103423
60 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-436 5991271
80 cm
5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-438 5991272
100 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-440 5945446 120 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-442 5945447 150 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-444 5945448 180 cm 5 x 10 cm
25,00
1 / 12
106-480 5018800 60 cm
10 x 10 cm
10,00
1 / 49
106-486 5018803 60 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 20
106-482 5018801
90 cm
10 x 10 cm
10,00
1 / 49
106-488 5018804 90 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 20
106-484 5018802 110 cm
10 x 10 cm
10,00
1 / 49
106-490 5018805 110 cm
10 x 10 cm
25,00
1 / 20
Side 4 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÅDFLETTVERK
Trådflettverk plastbelagt, SVART
Sekskantet trådflettverk (hønsenetting, kyllingnett) er fremstilt av Ø0,70 mm
jerntråd, som er snodd i samlingene.
Varmgalvanisert og plastbelagt etter veving.
Anvendelse:
Gjerde, hønsegårder, dekorasjon, støtte til isolering, skjermbeskyttelse for trær
med mer.
Art. no.
DB nr.
Farge
Høyde
Meter pr. stk
Stk
106-042
1444679
Svart
50 cm
10,00
1
106-044
1444680
Svart
75 cm
10,00
1
106-046
1444681
Svart
100 cm
10,00
1
Trådflettverk plastbelagt, GRØNN
Sekskantet trådflettverk (hønsenetting, kyllingnett) er fremstilt av Ø0,70 mm
jerntråd, som er snodd i samlingene.
Varmgalvanisert og plastbelagt etter veving.
Anvendelse:
Gjerde, hønsegårder, dekorasjon, støtte til isolering, skjermbeskyttelse for trær
med mer.
Art. no.
DB nr.
Farge
Høyde
Meter pr. stk
Stk
106-050
5935865
Grønn
50 cm
10,00
1
106-070
5945449
Grønn
75 cm
10,00
1
106-076
5945450
Grønn
100 cm
10,00
1
Side 5 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÅDFLETTVERK
Trådflettverk, GALVANISERT
Sekskantet trådlettverk (hønsenetting, kyllingnett) er fremstilt av jerntråd, som
er snodd i samlingene.
Varmgalvanisert etter veving.
Anvendelse:
Gjerde, hønsegårder, dekorasjon, støtte til isolering, skjermbeskyttelse for trær
med mer.
Art. no.
DB nr.
Høyde
Maskehøyde Meter pr. stk
Stk
106-229 5909849 30 cm
16 mm
10,00
1
106-200 5909832 30 cm
16 mm
30,00
1
106-180
5203342 30 cm
16 mm
50,00
1
106-182
5203343 40 cm
16 mm
50,00
1
106-600 5959529 45 cm
16 mm
5,00
1
106-230 5909833 45 cm
16 mm
10,00
1
106-201
5909833 45 cm
16 mm
30,00
1
106-184
5203345 50 cm
16 mm
50,00
1
106-602 5959530 60 cm
16 mm
5,00
1
106-231
5909790 60 cm
16 mm
10,00
1
106-202 5909834 60 cm
16 mm
30,00
1
106-232 5909851
75 cm
16 mm
10,00
1
106-233 5909852 90 cm
16 mm
10,00
1
106-204 5909836 90 cm
16 mm
30,00
1
106-190
5203346 60 cm
20 mm
50,00
1
106-205 5962682 10 cm
25 mm
30,00
1
106-206 5959521
15 cm
25 mm
30,00
1
106-207 5962683 20 cm
25 mm
30,00
1
106-234 5909853 30 cm
25 mm
10,00
1
106-208 5909837 30 cm
25 mm
30,00
1
106-235 5909791
45 cm
25 mm
10,00
1
106-209 5909783 45 cm
25 mm
30,00
1
106-604 5959531
60 cm
25 mm
5,00
1
106-024 5665248 60 cm
25 mm
10,00
1
106-236 5909854 60 cm
25 mm
10,00
1
106-030 5620474 60 cm
25 mm
30,00
1
106-237 5909855 75 cm
25 mm
10,00
1
106-211
5909785 75 cm
25 mm
30,00
1
106-606 5959532 90 cm
25 mm
5,00
1
106-028 5665249 90 cm
25 mm
10,00
1
106-238 5959856 90 cm
25 mm
10,00
1
Side 6 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÅDFLETTVERK
Art. no.
DB nr.
Høyde
Maskehøyde Meter pr. stk
Stk
106-032 5935862 90 cm
25 mm
30,00
1
106-239 5909857 120 cm
25 mm
10,00
1
106-213
5909838 120 cm
25 mm
30,00
1
106-011
5763689 150 cm
25 mm
30,00
1
106-012
5770819
200 cm 25 mm
30,00
1
106-227 5255143
90 cm
40 mm
10,00
1
106-228 5255144
120 cm
40 mm
10,00
1
5909839 45 cm
50 mm
30,00
1
106-608 5959524 60 cm
50 mm
5,00
1
106-240 5909792 60 cm
50 mm
10,00
1
106-215
5909840 60 cm
50 mm
30,00
1
106-610
5959525 90 cm
50 mm
5,00
1
106-242 5909859 90 cm
50 mm
10,00
1
106-036 5935863 90 cm
50 mm
30,00
1
106-243 5909860 120 cm
50 mm
10,00
1
106-219
5909843 150 cm
50 mm
30,00
1
106-245 5909862 180 cm
50 mm
10,00
1
106-218
5909842 120 cm
50 mm
30,00
1
106-040 5935864 180 cm
50 mm
30,00
1
106-222 5909846 90 cm
75 mm
30,00
1
106-214
Side 7 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
VOLLIERENETTING
Volierenetting, GRØNN
Sveiset netting av en varmforsinket tråd belagt med min. 60 μm sink. Dette gir en
særdeles lang levetid. Ideell til voliere-konstruksjoner både innen- og utendørs.
Anvendelse:
Voliere-konstruksjon og bygging av inngjerdinger og bur til små dyr.
Anvendes også som skjermbeskyttelse for ungtrær og planter. Dessuten er
volierenetting velegnet til sikring av ventilasjonsåpninger og inntak.
Montering:
Voliere-konstruksjon: Nettet monteres på f.eks.et bindingsverk med
varmforsinkede kramper, f.eks. 1,6 x 15 mm, og spleises (forlenges) eller
monteres på et bindingsverk med varmforsinket myk jerntråd på minst Ø1,10 mm.
Art. no.
DB nr.
Farge Høyde Maskevidde
Meter pr. stk
Stk
106-848 0
Grønn 50 cm
12,5 x 12,5 mm 5,00
1
106-850 1449219
Grønn 120 cm 12,5 x 12,5 mm 2,50
1
106-852 5255801
Grønn 50 cm
19 x 19 mm
5,00
1
106-853 5255802 Grønn 100 cm 19 x 19 mm
5,00
1
Volierenetting, GALVANISERT
Sveiset netting av en varmforsinket tråd belagt med min. 60 μm sink. Dette gir en
særdeles lang levetid. Ideell til voliere-konstruksjoner både innen- og utendørs.
Anvendelse:
Voliere-konstruksjon og bygging av inngjerdinger og bur til små dyr.
Anvendes også som skjermbeskyttelse for ungtrær og planter. Dessuten er
volierenetting velegnet til sikring av ventilasjonsåpninger og inntak.
Montering:
Voliere-konstruksjon: Nettet monteres på f.eks.et bindingsverk med
varmforsinkede kramper, f.eks. 1,6 x 15 mm, og spleises (forlenges) eller
monteres på et bindingsverk med varmforsinket myk jerntråd på minst Ø1,10 mm.
Art. no.
DB nr.
Høyde Maskevidde
Meter pr. stk
Stk
106-837 0
30 cm
6 x 6 mm
25,00
1
106-838 0
60 cm
6 x 6 mm
10,00
1
106-860 5352926 100 cm 6 x 6 mm
10,00
1
106-855 5255804 50 cm
12,5 x 12,5 mm 5,00
1
106-856 5255805 50 cm
12,5 x 12,5 mm 5,00
1
106-833 0
100 cm 12,5 x 12,5 mm 5,00
1
106-871
100 cm 12,5 x 12,5 mm 25,00
1
5909811
106-854 5255803 120 cm 12,5 x 12,5 mm 2,50
Side 8 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
1
VOLLIERENETTING
Art. no.
DB nr.
Høyde Maskevidde
Meter pr. stk
Stk
106-872 5909812
100 cm 12,5 x 25 mm
5,00
1
106-875 5909815
100 cm 12,5 x 25 mm
10,00
1
106-873 5909813
100 cm 12,5 x 25 mm
10,00
1
106-874 5909814 100 cm 12,5 x 25 mm
25,00
1
106-857 5255806 50 cm
19 x 19 mm
5,00
1
106-858 5255807 100 cm 19 x 19 mm
5,00
1
106-859 5255808 150 cm 19 x 19 mm
5,00
1
106-835 0
62 cm
25 x 25 mm
25,00
1
106-836 0
80 cm
25 x 25 mm
25,00
1
106-878 5909818 100 cm 25 x 25 mm
25,00
1
Side 9 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
ARMERINGSNETT
Armeringsnett, GALVANISERT
Sveiset armeringsnett framstilt av Ø1,05 mm jerntråd. Varmgalvanisert etter
sveising.
Anvendelse:
Anvendes hovedsakelig i Sverige til armering av utvendig puss, f.eks. pussing av
fundamenter eller mursteinvegger.
Art. no.
DB nr.
Høyde Maskevidde Meter pr. stk
Stk
106-840 5203347 25 cm
19 x 19 mm
25,00
1 / 80
106-842 5203348 50 cm
19 x 19 mm
25,00
1 / 40
106-846 5203349 100 cm 19 x 19 mm
25,00
1 / 20
106-845 0
10,00
1 / 49
100 cm 19 x 19 mm
Side 10 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
UNDERTAKSNETT
Undertaksnett, GALVANISERT
Sveiset nett utført i en varmgalvanisert tråd Ø1,85 mm, med maskevidde på 100 x
100 mm. Vekt per m2 er ca. 425 gram.
NSH trånett er godkjent av Boligministeriets Godkendelsessektretariat ETA
Danmark A/S.
Anvendelse:
Oppfyller danske krav til sikring av tak og takvinduer mot å tråkke gjennom
konstruksjonen f.eks. Arbejdstilsynets meddelelse nr. 16/1977, samt i
byggeforskriften, BR 95 - kapittel 5.1.1. stk. 4.
Kravet i BR 95 gjelder ikke for gjennomtråkking ved brann.
Montering:
Nettet legges ”løst” (må ikke strammes opp) på oversiden av lekter eller møner og
fastgjøres kun til yttersiden av ytterste lekte eller møne med minst 1 stk. Ø3,4 x
35 mm varmgalvanisert gjerdekrampe for hver maske.
Sideoverlegg gjennomføres over minst 1 maske (100 mm), montering og slik
overlegg i lengderetningen utføres normalt ikke.
Dette gjelder:
Avstanden fra midt til midt på de lektene eller mønene som understøtter eller
bærer det tråsikre underlaget må ikke overstige 1100 mm (1,10 m).
Hvis det benyttes tre som ikke er impregnert mot biologisk nedbryting eller mot
brann til lektene eller mønene som understøtter eller bærer det tråsikre
underlaget, skal det kunne dokumenteres at det maks. har samme korrosivitet
som ikke-impregnert tre.
NSH normalgalvanisert trådduken må ikke anvendes over rom med aggressivt
miljø, så som rom med høy relativ fuktighet, løsdriftsfjøs og liknende.
Der hvor trådduken plasseres til konstruksjonens underside må den totale
høyden av møner/bjelker/rafter og lekter ikke overskride 300 mm (30 cm), og
festingens art og styrke skal kunne dokumenteres i hvert enkelt byggeprosjekt.
Art. no.
DB nr.
Bredde
Meter pr. stk
Stk
106-452
5725316
183 cm
50,00
1/9
106-450
5725317
183 cm
100
1/5
Side 11 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
SIKTEVEV / INSEKTNETT
Siktevev, GALVANISERT
Sikteveven har kvadratiske masker og er vevd i elgalvanisert tråd.
Anvendelse:
Anvendes til sikting av kornede produkter som f.eks. sand og grus.
Art. no.
DB nr.
Høyde Maskevidde Meter pr. stk
Stk
106-830 0
60 cm
1,2 mm
2,00
1
106-800 5103449
60 cm
1,5 mm
1,00
1
106-808 5604381
60 cm
1,5 mm
12,50
1
106-810
5604382 60 cm
1,5 mm
12,50
1
106-811
5604383 100 cm 1,5 mm
12,50
1
106-828 0
60 cm
1,7 mm
2,00
1
106-826 0
60 cm
2 mm
2,00
1
106-807 5604380 60 cm
2 mm
12,50
1
106-824 0
60 cm
2,5 mm
2,00
1
106-806 5604379 60 cm
2,5 mm
12,50
1
106-799 5103447
60 cm
3 mm
1,00
1
106-822 0
60 cm
3 mm
2,00
1
106-805 5604378 60 cm
3 mm
12,50
1
106-798 5630155
60 cm
4 mm
1,00
1
106-820 0
60 cm
4 mm
2,00
1
106-804 5604377 60 cm
4 mm
12,50
1
106-818
60 cm
5 mm
2,00
1
106-803 5604375 60 cm
5 mm
12,50
1
106-797 5103446
60 cm
6 mm
1,00
1
106-816
60 cm
6 mm
2,00
1
106-802 5604374 60 cm
6 mm
12,50
1
106-801
8 mm
12,50
1
0
0
5604373 60 cm
Side 12 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
SIKTEVEV / INSEKTNETT
Insektnett plast, HVIT
Insektnettet er produsert av et HDPE- og UV-behandlet plastmateriale.
Anvendelse:
Insektnettet benyttes der det er ønskelig å beskytte seg mot insekter.
Et solid produkt, lett å sette opp.
Art. no.
DB nr.
Farge
Høyde
Meter pr. stk
Stk
107-610
5198716
Hvit
60 cm
2,50
1 / 18
107-612
5198717
Hvit
120 cm
2,50
1/9
Insektnett plast, GRÅ
Insektnettet er produsert av et HDPE- og UV-behandlet plastmateriale.
Anvendelse:
Insektnettet benyttes der det er ønskelig å beskytte seg mot insekter.
Art. no.
DB nr.
Farge
Høyde
Meter pr. stk
Stk
107-490
5033500
Grå
30 cm
25,00
1 / 10
107-614
5198719
Grå
60 cm
2,50
1 / 18
107-616
5198720
Grå
60 cm
10,00
1 / 30
107-618
5198721
Grå
120 cm
2,50
1/9
107-620
5198722
Grå
120 cm
10,00
1 / 15
Side 13 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
STÅLGJERDE
Stålgjerde, Knyttet
Stålgjerdet er framstilt av varmgalvanisert tråd belagt med min. 240 g sink per
m2. Trådene er montert i kryssene ved knytting. Lengdetrådene består av 2
hardere kanttråder, og disse er bølgede (kreppede), slik at montering i kupert
terreng blir betydelig lettere – og en glatt og stram gjerdeoppsetning kan oppnås.
Legg merke til:
at eks. 7/15/3,0/2,0 er lik følgende:
Det er tilsammen 7 vannrette tråder. Avstanden mellom de loddrette trådene er
15 cm. Tykkelsen på kanttrådene er 3,0 mm. Tykkelsen på den øvrige tråden er
2,0 mm.
*= markeringen betyr at gjerdet er overflatebehandlet med en
sink/aluminiumsgalvanisering (Crapal2) som sikrer en ekstra lang levetid.
**= markering betyr at gjerdet er produsert med en tråd med ekstra høy
bruddstyrke – High tensile 1180 N/mm2,
***= markering betyr at gjerdet er overflatebehandlet med en
sink/aluminiumsgalvanisering (Crapal4) som sikrer maksimal levetid – benyttes
hovedsakelig som motorveisgjerde.
Anvendelse:
Stålgjerdet kan anvendes overalt hvor det er ønskelig med et solid gjerde med
stor virkning.
Eksempel: viltgjerde, gjerde til sauer, frittgående griser, frittgående høner, gjerde
rundt industriområder, hyttetomter og liknende.
Art. no.
DB nr.
Høyde
Maskevidde
Meter pr. stk
Stk
106-101*
5909821
65 cm
7/15/3,0/2,0
100
1 / 12
106-102
5909819
60 cm
6/15/2,5/2,0
50,00
1 / 16
106-105*
5744491
90 cm
6/15/3,0/2,0
50,00
1 / 20
106-106*
5909822 90 cm
6/15/3,0/2,0
100
1 / 12
106-112*
5909824 100 cm
8/15/2,5/2,0
50,00
1 / 20
106-109*
5744493 100 cm
9/15/3,0/2,0
50,00
1 / 20
106-110*
5909823 100 cm
9/15/3,0/2,0
100
1 / 12
106-117***
5147162
9/15/3,7/3,0
50,00
1 / 12
106-114
5909825 100 cm
15/15/2,5/2,0
50,00
1 / 16
106-113
5792504 100 cm
15/15/2,5/2,0
100
1 / 12
106-115*
5744496 120 cm
10/15/3,0/2,0 50,00
1 / 20
106-116*
5909826 120 cm
10/15/3,0/2,0 100
1 / 12
106-118*
5744498 140 cm
11/15/2,0/1,6
100
1 / 12
106-120*
5909827 140 cm
11/15/3,0/2,0
100
1 / 12
106-122*
5909828 140 cm
20/15/2,4/1,9 100
1 / 12
106-124*
5909829 140 cm
22/15/2,0/1,6
100
1 / 12
106-145*
1378399
156 cm
23/15/2,0/1,6
50,00
1 / 20
106-146*
5690741
156 cm
23/15/2,0/1,6
100
1 / 16
106-144*** 5103435
156 cm
23/15/2,5/2,0 100
1 / 12
106-128*
170 cm
17/15/3,0/2,0 100
1 / 12
5909831
100 cm
Side 14 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
STÅLGJERDE
Art. no.
DB nr.
Høyde
Maskevidde
Meter pr. stk
Stk
106-130**
5936990 200 cm 17/15/2,5/2,0
100
1 / 12
106-132**
5936992 200 cm 17/15/3,0/2,0 50,00
1 / 12
106-135**
5936994 200 cm 25/15/2,5/2,0 50,00
1 / 12
106-136
1709138
1 / 16
200 cm 26/15/2,0/1,6 100
Stålgjerde, Tightlock
Tightlock stålgjerde er framstilt av varmgalvanisert tråd med ekstra høy
bruddstyrke – High tensile 1180N/mm2, belagt med min. 260 g sink per m2.
På alle Tightlock stålgjerder er forbindelsen mellom vannrette og loddrette tråder
låst med en knute, noe som resulterer i at maskene ikke utvider seg.
Videre går alle loddrette tråder ubrutte fra øverste til nederste kanttråd. Dette
gjør Tightlock svært stabilt.
Lengdetrådene består av 2 hardere kanttråder, og disse er bølgede (kreppede),
slik at montering i kupert terreng blir betydelig lettere – og en glatt og stram
gjerdeoppsetning kan oppnås.
Legg merke til at:
at eks. 7/15/3,0/2,0 er lik følgende:
7 er antallet av vannrette tråder.
15 er avstanden mellom de loddrette trådene i cm.
3,0 er lik tykkelsen på kanttrådene i mm.
2,0 er lik tykkelsen på øvrige tråder i mm.
Anvendelse:
Tightlock kan anvendes overalt der det er ønskelig med et solid gjerde med stor
virkning.
Eksempel: hjortefarmer, strutsegjerder, saue- og geitegjerder samt sikring rundt
industriarealer og liknende.
Art. no.
DB nr.
Høyde
Maskevidde
Meter pr. stk
Stk
106-064 5261699
90 cm
8/15/2,5/2,5
100
1/9
106-066 5261702
90 cm
8/30/2,5/2,5 100
1 / 12
106-072 5211199
100 cm 8/15/2,5/2,5
100
1/9
106-079 5794884 100 cm 8/30/2,5/2,5 100
1 / 12
106-074 0
190 cm
17/15/2,5/2,5 100
1/6
106-068 5261705
208 cm 18/15/2,5/2,5 100
1/6
Side 15 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
JERNTRÅD
Jerntråd, SVARTGLØDD
Rå, lett oljet jerntråd.
Anvendelse:
Anvendes til mange ulike formål, bl.a. som bindetråd til betingarmering,
emballasjetråd til høyballmaskiner og returemballasje – samt til festing av
isolasjon ved byggverk.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Meter pr. stk
Stk
104-124
5962673
BWG 17 - Ø1,50 mm
ca. 1550
1
104-123
5095316
BWG 17 - Ø1,50 mm
ca. 1950
1
104-122
5095315
BWG 16 - Ø1,65 mm
ca. 1500
1
104-120
5962672
BWG 14 - Ø2,00 mm
ca. 800
1
104-121
5095314
BWG 14 - Ø2,00 mm
ca. 1000
1
104-117
5095087
BWG 11 - Ø3,05 mm
ca. 440
1
104-118
5103434
BWG 8 - Ø4,20 mm
ca. 230
1
Jerntråd - myk, VANLIG GALVANISERT
Vanlig jerntråd av mykt stål, med et sinklag på min. 70 g per m2.
*= EAN-merket.
Anvendelse:
Anvendes til mange ulike formål, bl.a. som bindetråd, gjerdetråd og festing av
isolasjon ved byggverk.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Meter pr. stk
Stk
104-501
5959519
BWG 20 - Ø0,90 mm
ca. 4100
1
104-901*
5919128
BWG 20 - Ø0,90 mm
ca. 410
1
104-500
5962666
BWG 20 - Ø0,90 mm
ca. 4100
1
104-503
5962674
BWG 19 - Ø1,10 mm
ca. 3000
1
104-499
5682129
BWG 19 - Ø1,10 mm
ca. 3000
1
104-502
5974808
BWG 19 - Ø1,10 mm
ca. 3000
1
104-505
5959515
BWG 18 - Ø1,20 mm
ca. 2100
1
Side 16 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
JERNTRÅD
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Meter pr. stk
Stk
104-506
5962668
BWG 17 - Ø1,50 mm
ca. 1600
1
104-508
5959516
BWG 16 - Ø1,65 mm
ca. 1200
1
104-108
5909889
BWG 14 - Ø2,00 mm
ca. 800
1
104-900*
5682127
BWG 14 - Ø2,00 mm
ca. 200
1
104-513
5962669
BWG 13 - Ø2,40 mm
ca. 600
1
104-413
1263427
BWG 13 - Ø2,40 mm
ca. 150
1
104-515
5962675
BWG 12 - Ø2,80 mm
ca. 420
1
104-518
5959517
BWG 11 - Ø3,05 mm
ca. 350
1
104-517
5962670
BWG 11 - Ø3,05 mm
ca. 440
1
104-521
5962671
BWG 10 - Ø3,40 mm
ca. 280
1
104-421
1263429
BWG 10 - Ø3,40 mm
ca. 70,00
1
104-524
5959518
BWG 8 - Ø4,20 mm
ca. 190
1
104-523
5094706
BWG 8 - Ø4,20 mm
ca. 230
1
104-526
5962676
BWG 6 - Ø5,00 mm
ca. 162
1
Strammetråd plastbelagt, til hagegjerde, GRØNN
Plastbelagt, galvanisert jerntråd på plastspole.
Anvendelse:
Kan anvendes til mange formål, bl.a. som strammetråd ved oppføring av
hagegjerde.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Meter pr. stk
Stk
106-897
5630156
Ø 1,70 mm
100
1
Side 17 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
JERNTRÅD
Binde-/ståltråd
Pinne på 100 g i kartonger à 25 stk.
Anvendelse:
Typisk til rørisolasjon, dekorasjonsformål og hobbyarbeid.
Anvendes også av blomsterdekoratører og i gartnervirksomhet.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Meter pr. stk
Stk
105-210
5675261
Ø 0,55 mm
Ca. 62,50
1
105-211
5675262
Ø 0,70 mm
Ca 32,10
1
105-219
5675263
Ø 0,55 mm
Ca. 62,50
1
105-221
5675264
Ø 0,70 mm
Ca 32,10
1
105-225
5189506
Ø 0,55 mm
Ca. 62,50
1
105-230
5675265
Ø 0,55 mm
Ca. 62,50
1
Sytråd, til hagegjerde
Plastbelagt, galvanisert jerntråd på plastspole med 60 m.
Anvendelse:
Kan anvendes til mange formål, bl.a. ved sying av hagegjerde på strammetråder
eller kun som oppbindingstråd for planter.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Stk
106-880
5909820
Ø 1,40 mm
1 / 20
106-893
5021370
Ø 1,40 mm
1 / 20
106-894
1257825
Ø 1,40 mm
1 / 20
Side 18 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
JERNTRÅD
Armeringstråd ”Dukker” LETT BELAGT MED
KOBBER
(«Tommelfingertråd»/Bindetråd).
Lett belagt med kobber, uglødd jerntråd i små ruller («Dukker»).
Lav bruddstyrke gjør at tråden er myk og smidig å arbeide med.
Anvendelse:
Anvendes hovedsakelig innenfor byggeindustrien for sammenbinding av
armeringsnett og –jern.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Stk
104-113
5095218
Ø 1,47 mm
1
Sytråd plastbelagt til maskinflettverk
Sinterbelagt, galvanisert jerntråd på jernpinne.
Spoler på 350 g / ca. 42 m.
Forbruk:
Om en binder fast topp- og bunntråd benyttes ca. 1 spole sytråd per 2,5 lbm
flettverk.
Anvendelse:
Anvendes til flettverk der maskene i gjerdet sys på strammetrådene.
Bl.a. til inngjerding av industriområder, offentlige områder, sportsarealer og
liknende steder.
Art. no.
DB nr.
Dimensjon
Stk
106-895
5750145
Ø 1,47 mm
1
Side 19 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
FIBERNETT
Fibernett
Art. no.
DB nr.
Farge Høyde Maskevidde Meter pr. stk
Stk
107-800 1375049 Grå
10 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-802 1375050 Grå
15 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-804 1375051
Grå
20 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-806 1375052 Grå
25 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-808 1375053 Grå
30 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-810
1375054 Grå
40 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-812
1375055 Grå
50 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-814
1375056 Grå
60 cm
3 x 3 mm
25,00
1
107-816
1375057 Grå
100 cm 3 x 3 mm
25,00
1
107-818
1375058 Grå
120 cm 3 x 3 mm
25,00
1
Side 20 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
FIBERNETT
Side 21 av 21
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]

Similar documents