samlingsbasert kursrekke 2015-16

Comments

Transcription

samlingsbasert kursrekke 2015-16
Riktig Restaurering Akershus
KURSINNHOLD – samlingsbasert kursrekke 2015-16
Samling 1, Bygningsarkeologi, oppmåling og dokumentasjon
Kursledere: Magnus Wammen og Per-Willy Færgestad.
MÅL:
Gi deltagerne forståelse av kvaliteten ved objektet. Vurdere verktøyspor, materialkvalitet, stilpreg og
alder. Deltagerne skal tilegne seg kunnskap om oppmålings- og dokumentasjonsmetoder, kunne
identifisere skader og foreslå tiltak. Deltagerne skal foreta demontering av bygningsdeler med tanke
på gjenbruk.
METODE:
Innføring med teori / praktisk oppmåling og dokumentasjon, merking for demontering.
Samling 2, Grunnmur, kjellerarbeid
Instruktør: Espen Marthinsen
MÅL:
Gi deltagerne forståelse av kvaliteten ved objektet. Forstå og beherske konstruksjonsprinsippet for
gjeldende struktur. Få kjennskap til de vanligste steintypene og utførelsene i
natursteinkonstruksjoner.
METODE:
Praksisarbeid: Istandsetting.
Teori: Grunnleggende arbeid for muring; grunnforhold, drenering og fundamentering
INNHOLD:
Dokumentasjon - Registrering og dokumentasjon av konstruksjon, materialbruk, kvaliteter og
tilstand. Vurdering av skader og årsakssammenhenger; valg av tiltak.
Tørr/ leirmuringsteknikk
Bearbeiding / tradisjonell verktøybruk
Samling 3, Lafting
Instruktør: Henning Olstad
MÅL:
Deltagerne skal kjenne utførelsen av det aktuelle laftet og tilegne seg prinsippene for merking,
arbeidsteknikker, og verktøybruk. Få kunnskap om hovedformer av laft og stokktverrsnitt. Videre er
målet å tilegne seg gode arbeidsteknikker og forståelse for laftebyggets statikk.
METODE:
Praksisarbeid – nylaft og spunsing / skjøting
Daglig organiseres kurset med en teoretisk innledning (maks 1 skoletime), og resten av dagen ren
praksis med teoretiske innslag.
Samling 4, Takkonstruksjon + tekking
MÅL:
Deltagerne skal forstå bæreprinsippet i den aktuelle tak-konstruksjonen. Deltagerne skal kunne
produsere materialene med manuelt verktøy og foreta merking og sammenføyninger.
METODE:
Praksisarbeid
Teori: Ulike takkonstruksjoner – historisk og teknologisk utvikling
INNHOLD:
Bygging av bæresystem: åser på storsperrer
Tekking
Samling 5, Høvling og montering av panel og listverk.
Instruktør: Jarle Hugstmyr.
MÅL:
Gi deltagerne forståelse av kvaliteter og egenskaper ved bygningsdelene som skal
kopieres/suppleres.
METODE:
Praksisarbeid ved kopiering av eksisterende profiler.
INNHOLD:
Høvlingsteknikk
Profilhøvling (listverk/panel)
Not og fjær
Materialbruk; dimensjoner, tverrsnitt og tilvirkning
Skjøting / spunsing
Spikring – spikertyper og -historie
Samling 6, Vindusrestaurering
Instruktør: Håkon Gøthesen
MÅL:
Gi deltagerne forståelse av kvaliteten ved eldre vinduer og praktisk kunnskap om restaurering og
kopiering.
INNHOLD:
Teori:
Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering /skadetyper.
Gjennomgang av ulike glasstyper; nye og gamle (kronglass, taffelglass osv.)
Praksis:
Oppmåling/registrering av eksisterende vindu.
Materialvurdering- uttak / valg av virke.
Høvling, falsing og profilering.
Lage sammenføyninger (slisse, tappe, sinke, gjære).
Oljebehandle alle deler.
Sette konstruksjonen sammen. Justere, plugge og beslå.
Skjære glass, kitte.
Male.
Samling 7, Muring av peis, rapping av vegger
Instruktør: Terje Berner
MÅL:
Gi deltagerne forståelse av kvaliteten ved og teknologien bak objektet.
INNHOLD:
Dokumentasjon
Muring av peis/pipe med natur- og teglstein – kalk og leire
Rapping av vegger
eu190115

Similar documents