Organisasjonskart KPH - Helse Møre og Romsdal HF

Comments

Transcription

Organisasjonskart KPH - Helse Møre og Romsdal HF
Organisasjonskart
HELSE MØRE OG ROMSDAL
Klinikk for psykisk helsevern
Klinikksjef
Ketil Gaupset
KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN
Avdeling for distriktspsykiatriske senter
Sunnmøre
Avdelingssjef
Bjørn L. Molnes
Avdeling for
sjukehuspsykiatri
Avdelingssjef
Brit Ingunn Hana
Stab- og støttefunksjonar
Foretaksdekkande
avdelingar
Avdeling for distriktspsykiatriske senter
Nordmøre og Romsdal
Avdelingssjef
Hans Bjørn Vikhals
Avdeling for
alderspsykiatri og
vaksenhabilitering
Avdelingssjef
Nils Arne Skagøy
DPS Ålesund
poliklinikk
Seksjonsleiar
Eirik Molvær
DPS Volda
ambulant seksjon
Seksjonsleiar
Ragnar Marøy
Mottaksseksjon
Ålesund
Seksjonsleiar
Åse Helen Gjærde
Seksjon for
akuttpsykiatri
Hjelset
Seksjonsleiar
John Rottem
Alderspsykiatrisk
seksjon Sunnmøre
Seksjonsleiar
Kjetil Heggem
Alderspsykiatrisk
seksjon Nodmøre
og Romsdal
Seksjonsleiar
Kristin Steffenssen
DPS Molde
døgnseksjon
Seksjonsleiar
Bente M. Ødegård
DPS Ålesund
ambulant seksjon
Seksjonsleiar
Jo Erling Volle
DPS Volda
døgnseksjon
Seksjonsleiar
Grete Ryste
Flåskjer
Subakutt seksjon
Ålesund
Seksjonsleiar
Jenny Lyngstad
kst
Seksjon for
Rehabilitering
Hjelset
Seksjonsleiar
Ketil Kvig
Seksjon for
vaksenhabilitering
Sunnmøre
Seksjonsleiar
Torbjørn Jenssen
Seksjon for
vaksenhabilitering
Nodmøre og Romsdal Seksjonsleiar
Hilde Husby
DPS Molde
poliklinikk
Seksjonsleiar
Henning Nedberg
DPS Vegsund
amb. og døgnseksjon
Seksjonsleiar
Siw Kringstad
Lynghjem
DPS Volda
poliklinikk
Seksjonsleiar
Hallgrim Myklebust
Spesialseksjon
Ålesund
Seksjonsleiar
Maria Støylen
Seksjon for
Utgreiing Molde
Seksjonsleiar
Lill Tove Taknæs
DPS Sjøholt
amb. og døgnseksjon
Seksjonsleiar
Ronald Longva
Region Sunnmøre
Seksjon for forsterka
Rehabilitering
Ålesund
Seksjonsleiar
Perny Oksnes
DPS Kristiansund
døgnseksjon
Seksjonsleiar
Line Therese
Heggem Lingen
DPS Kristiansund
poliklinikk
Seksjonsleiar
Tor Nygaard
Region Nordmøre
og Romsdal
Utforming: [email protected]