Rådsorgan 15/16

Comments

Transcription

Rådsorgan 15/16
RÅDSORGANA VED ORSTAD SKULE 15/16
Driftsstyret
Hans Kristian Aasland (1 år) (vara: Frode Bjerga 2 år)
Morten Kyllingstad (1 år) (vara: Bjørg Nese 1 år)
Bente Thingbø-Støldal (2 år) (vara: Gunn Anita Breivik 1 år)
Anna Malena Whaley (2 år) (vara: Kari S. Sæterdal 2 år)
Sonja Marie Brevik (1 år) (vara: Odd Chr. Harboe 1 år)
Irene Gjelvik (2 år)
(vara: Anne-May Tjelta 1 år )
Knut Norddal
(vara: Njål Liland)
Halfdan Harder Jacobsen
(vara: Eirik Skretting )
Cecilie Holmen
(vara: Leo Starrfelt)
Kate Helen Seldal
Furulia 26, 4352 Kleppe
(vara: Roar Lima Grødeland)
FAU
Leiar:
Hans Kristian Aasland
Nestleiar:
Morten Kyllingstad
Sekretær:
Bjørg Nese
Kasserar:
Liv Skretting
Styremedl.: Ludvig Lima
Styremedl.: Frode Bjerga
Styremedl.: Gunn-Anita Breivik
Styremedl.: Bente Thingbø-Støldal (SFO)
Varamedl.:
Kommunalt FAU (1 år)
Medlem:
Gunn-Anita Breivik
Vara:
Ludvig Lima
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
Telefon
920 66 625
905 32 296
945 37 418
979 70 185
951 36 234
911 98 521
911 31 958
924 17 788
911 31 958
951 36 234
Gruppekontaktar 15/16
År
E-postadresser
Telefon
1.tr. Silje Chepet Eikeland
Vara: Bente Thingbø-Støldal
1.tr. Siri Vatland
Vara: Ingjerd Grude Malm
1.tr. Vidar Enoksen
Vara: Ronny Morgan Rusdal
2. tr. Anita Steinsland Moi
Vara:
2. tr. Aina Engstrøm
Vara:
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
971 31 991
924 17 788
986 48 432
970 84 627
901 90 905
994 49 222
906 72 299
[email protected]
986 60 687
3. tr. Torill Aasland
Vara:
3.tr. Laila Karin Hagetun Bore
Vara:
1
2
1
2
[email protected]
982 51 717
[email protected]
454 48 679
4. tr. Martha Nordbø
Vara: Hilde Svela
4. tr. Synnøve Kro Halvorsen
Vara: Siri Bjerga
1
2
1
2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
470 79 915
482 45 034
481 20 068
922 90 227
5.tr. Inger Karin Lie
Vara: Signe Stangborli
Vara: Mariann Austvoll
5.tr. Mari Aartun
Vara: Ingrid B. Hjorth
1
2
2
1
2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
415 67 495
480 35 559
970 31 331
473 02 244
454 48 687
6a
1
2
1
2
[email protected]
902 05 723
[email protected]
900 35 646
7.tr. Siv Gjertrud Evje
Vara:
7.tr. Jorunn Refsnes
Vara:
7.tr. Hilde Svela
Vara:
1
2
1
2
1
2
[email protected]
480 22 043
[email protected]
911 55 077
[email protected]
482 45 034
8. tr. Hans Kristian Aasland
Vara: Anita Hisdal Rosland
Anne Hasselquist
Vara: Mette Reiten
1
2
1
2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
920 66 625
452 47 348
941 21 511
415 04 223
9. tr. Safeta Bouguern
Vara: Agnieszka Bedkowska
Irene Gursli
Vara: Marita Møller
1
2
1
2
[email protected]
[email protected]
993 68 955
450 00 172
922 52 232
920 19 578
10. tr. Yngvild Mohn Hansen
Vara:
Solveig Fænn Aase
Vara:
1
2
1
2
[email protected]
976 58 208
[email protected]
452 24 051
958 16 981
ATO Hanne Kaspersen
Anne Monica Lima
1
2
[email protected]
992 68 300
926 29 042
SFO Bente Thingbø-Støldal
Sylvia Orstad
1
2
[email protected]
[email protected]
924 17 788
970 85 662
6b
Johanna Behrmann
Vara:
Jone Aasland
Vara:
U: Orstad / FAU – oversikt 15-16