Info til medlemmene i Jæren Kabelnett

Transcription

Info til medlemmene i Jæren Kabelnett
Info til medlemmene i Jæren Kabelnett
Januar 2015
Året vi har lagt bakt oss har vært et hektisk og godt år for Jæren Kabelnett. Nettet har blitt
betydelig fornyet og vi erfarer god stabilitet. Litt gjenstår, bl.a. skal kapasiteten på Orstad og
Verdalen utvides med ny fiberlinje.
Nytt i året som gikk er spesielt valgfrie kanaler. 15 kanaler av grunnpakkens 50 kanaler er gjort
valgfri, samt utvidet tilbud på ekstra kanalpakker med C More Sport og Film. Vi beholder
imidlertid samme lave pris for grunnpakken, kr. 200 pr. mnd.
Ny og forbedret hjemmeside ble lanser i januar, se www.jkn.no
Her finner man kontaktinformasjon, åpningstider, informasjon om TV, internett og kanalpakker.
Vaktordningen er utvidet til også å omfatte internett. Retningslinjene ellers blir som før.
Vaktutrykning skjer ved feil hos mer enn 5 husstander i samme område. Ved feil hos 5 eller færre
skjer utbedring påfølgende virkedag.
Jæren kabelnett er ansvarlig for nettet fram til eiendom. Abonnentens ansvar er innenfor egen
eiendom og bolig. Ved feil i abonnentens nett blir arbeid og utrykking fakturert direkte. Samme
ansvarsforhold legges også til grunn ved alle serviceoppdrag våre teknikere utfører hos
abonnenter.
TV OG INTERNETT
Hvis man opplever problemer med TV bildet eller ustabilt internett, viser erfaringene at de fleste
uregelmessigheter skyldes feil ved egen installasjon.
For å spare deg for eventuelle kostnader ved servicebesøk, bør man gjøre følgende:
TV
1. Kontakten i veggen har uttak til både RADIO og TV. Sjekk at antennekabelen er satt
korrekt i TV-apparatet og at kabelen er satt i det riktige uttaket på kontakten. Prøv evt.
med en annen antennekabel.
2. Digital og HD TV krever maksimale signalforhold. På de nye dekoderne kan man enkelt
måle dette selv. Still TV på den kanalen som gir dårlig bilde, velg meny, ekstra og
signalinfo. Da får man opp to søyler. Disse bør vise minst 50% på signalstyrke og
tilnærmet 100% på signalkvalitet. Ligger dine signaler under dette nivået, er det behov for
service hjemme hos deg. Ta kontakt med Jæren Kabelnett, tlf. 51 48 39 90
INTERNETT
1. Ustabilt/tregt internett kan ha mange årsaker. Først bør man se til at man får den
hastigheten man betaler for. Det gjør man via hastighetstest på internett. Skal man ta en
slik hastighetstest, MÅ man gjøre det på følgende måte: Koble datamaskinen direkte til
vårt modem med kabel.
2. Benytt alltid faststrøm på bærbar PC ved test. Mange bærbare PC-er har begrenset
netthastigheten når den benytter batteri.
3. Restart modemet ved å ta ut strømmen i ca. 10 sekunder før du setter den inn igjen.
4. Dersom du har mulighet til å skru av det trådløse nettverket på maskinen mens du tester,
så gjør det. Evt. ta ut strømmen på den trådløse routeren.
5. Gå deretter inn på nettsiden www.nettfart.no og kjør testen.
6. Sørg for at datamaskinen er fri for virus, spyware, ad-ware og lignende.
7. Hvis datamaskinen er eldre enn 4-5år kan det være at datamaskinen går noe tregt. Du bør
vurdere å ta en ”rensk” på datamaskinen og eventuelt oppgradere datamaskinen.
Da skal man få svar på hvor rask internetthastigheten er ved test. Sammenlign resultatet med det
du abonnerer på. Får du lavere hastighet enn det du betaler for så gjør følgende: ta testen en gang
til, send skjermbildet i en e-post til [email protected] hvor du også legger frem feilbeskrivelsen.
Vi vet at flertallet av våre internettkunder abonnerer på den laveste internetthastigheten vi tilbyr,
altså 2/1 Mbit./s. Vi kan ta ut logg på alle modem som er i drift. Loggen viser trafikk, både opp
og ned og utfra den kan vi bedømme kapasitetsbehov. For en del kunder ser vi at behovet er
vesentlig større enn hva abonnementet kan gi. For lavt abonnement vil oppleves som
ustabilt/tregt internett. Hjemmesiden vår gir informasjon om hvilken hastighet man anbefaler ved
ulik bruk.
VEGGKONTAKT
For optimal kvalitet på TV-og
internettsignalene helt fram til TV, dekoder
og kabelmodem, er det viktig at gamle
kabel-TV kontakter byttes ut med nye
multimedia kontakter. Multimedia kontakter
er kontakter med tre uttak, for
henholdsvis TV-, radio- og internett signaler.
******************************************************************************************
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Sted: Kåsen IL, Klubbhus Tid: Onsdag 4 mars kl. 19:00
Saker til behandling:
1. Konstituering, valg av møteleder, referent og to til å undertegne referat
2. Årsmelding/handlingsplan
3. Regnskap 2014
4. Budsjett 2015
5. Innkomne forslag
6. Valg
Andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 18. februar.
Sakes sendes [email protected] eller leveres på kontoret i Arne Garborgs veg 36, 4340 Bryne
(gjelder alle faste individuelle TV abonnenter som har betalt tilknytningsavgift)

Similar documents