Info til medlemmene i Jæren Kabelnett

Transcription

Info til medlemmene i Jæren Kabelnett
Info til medlemmene i Jæren Kabelnett
ÅRET SOM HAR GÅTT: Vi har i 2013 hatt hovedfokus på feilretting i felt, dvs. å reparere feil på kabler,
bytte ut gamle forsterkere og mye passivt utstyr. I tillegg har vi brukt mye tid på feilretting hjemme hos kunder.
Vi har utvidet kapasiteten på internett. Linjene på Klepp og Bryne er delt opp med nye fibernoder.
Mange husstander har anlegg bygd for en annen tid (analogt nett). Når vi i dag har både digitale sendinger og
internett, ser vi at det i noen tilfeller kreves utbedring av eget anlegg. Ofte skyldes problemene feil i boligen
eller kabelen til boligen. Dermed oppfordrer vi kunder som opplever problem med hastigheten på internett, om
snarest å ta kontakt for utbedring av dette.
PROGRAMTILBUD: Sentralen er nå ferdig oppgradert og alle småfeil er luket ut.
I løpet av første halvår 2014 er planen å legge inn noen av C More kanalene til Canal Digital.
Flere leverandører kutter å sende SD signaler. Det innebærer at vi på sikt kun vil kunne tilby HD signal for disse
kanalene. Dette resulterer i at de som fremdeles bruker dekoderne som ble delt ut gratis for mange år siden, vil
måtte kjøpe ny dekoder eller cam til TV for å kunne se kanaler i HD.
Stenging av SD kanalene vil skje i juni 2014. De som må kjøpe ny dekoder eller cam bes vennligst ringe eller
bestille via e-post slik at vi har nok på lager, dette for å unngå venteliste.
Har du noen spørsmål rundt dette, så er det bare å ta kontakt med Jæren Kabelnett.
Vi har to typer digitale mottakere en HD dekoder med mulighet for opptak via ekstern disk eller minnepinne og
en HD-PVR med 500GB disk og to mottakere slik at man kan ta opp et program mens man ser på et annet. I
tillegg har vi CA-modul (CAM eller CI-modul) til å dekode signalene rett i TV-er som kan ta inn DVB-C.
HD-PVR m/ 500GB disk kr. 2300, HD dekoder u/ disk kr. 1500 og cam-modul kr. 700.
Vil med dette varsle at vil prisen på TV signaler øker med 40 kroner pr. måned gjeldende fra juli 2014. Dette på
grunn av stadig økende pris på signaler/signalformidling og avgifter.
Selv med denne økningen ligger vårt prisnivå svært lavt sammenlignet med våre konkurrenter.
INTERNETT: Vi har fjernet alt gammelt utstyr i sentralen slik at vi nå har topp moderne Eurodocsis 3.0 utstyr.
Dvs.at vi leverer 2, 5, 20 og 40 Mbit/s hastigheter.
Dette medfører at alle som har eldre modem av type Thomson 280, 290 og 390 må komme inn og bytte disse
for å få best utbytte av internettet som Jæren Kabelnett leverer. Ta med modem og strømforsyning, så får du
utlevert nytt. Vi beholder den samme lave prisen på internett.
JÆREN KABELNETT I 2014: Vi vil i 2014 fortsatt ha hovedfokus på feilretting i felt og oppgradere/bytte ut
gamle forsterkere. Vi forsetter det intensive arbeidet med å finne støykilder og fjerne disse. Det vil også gå med
mye tid og ressurser til feilretting hjemme hos kundene.
Jæren Kabelnett har erfart at våre konkurrenter har pågående selgere som besøker våre kunder hjemme på døren.
Dersom du får besøk av selgere som ønsker at du bytter over fra Jæren Kabelnett, så setter vi pris på om du tar
kontakt med oss for å avklare eventuelle usannheter og eventuelt svare på spørsmål du som kunde måtte ha.
Jæren Kabelnett startet opp i 1992, og har i over 20 år dekket Lye, Bryne, Klepp st., Orstad, Kalberg, Kleppe og
Verdalen med gode TV og internettløsninger til en pris som våres konkurrenter ikke kan måle seg med.
Det skal Jæren Kabelnett fortsette med i årene som kommer.
PRAKTISK INFO FRA JÆREN KABELNETT
Jæren Kabelnett - Arne Garborgs vei 36, 4344 Bryne - [email protected]
www.jkn.no
KONTOR: Adresse; Arne Garborgs veg 36 (Rødekorshuset Bryne)
Åpningstider: tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00-12.00. Torsdag kl. 13.00-18.00. Mandag stengt.
Telefonen besvares alle hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Tlf. kontor 51 48 39 90.
Både kontor og telefon er stengt alle dager mellom kl.12.00-13.00 pga. lunsj og personalmøte.
VAKT: Vakt telefon: 911 99 951.
Det presiseres at dette nummeret kun er for innmelding av driftsbrudd, dvs. bortfall av TV, på hverdager i
tidsrommet 16.00-20.00 og fridager mellom kl. 09.00-20-00.
Andre henvendelser skal gå til kontoret, telefon: 51 48 39 90.
Vaktutrykning skjer ved feil hos mer enn 5 husstander. Ved feil hos 5 eller færre skjer utbedring påfølgende
virkedag. Jæren kabelnett er ansvarlig for nettet fram til eiendom. Abonnentens ansvar er innen for egen
eiendom og bolig. Ved feil i abonnentens nett vil arbeid og utrykking faktureres direkte.
Samme ansvarsforhold legges også til grunn ved alle serviceoppdrag våre teknikere utfører hos abonnenter.
FAKTURA: Faktura på TV-og internettabonnementet kommer til følgende tidspunkt; for 1. halvår i. februar og
2. halvår i august. Fakturaperiode er fremdeles den samme, fra 1. jan.-30. juni og 1. juli-31. desember.
Oppsigelsesfrist for å slippe å betale for påfølgende halvår er som før, pr. 30. juni og 31. desember.
AVTALEGIRO: De som ønsker kan fra nå av opprette avtalegiro via nettbanken sin.
E-POST VIRUS: Det verserer e-post virus som ser ut til å være utsendt av Jæren Kabelnett. E-posten ber deg
oppdatere kontoen for å unngå nedleggelse. E-posten kommer IKKE fra oss. Slett den umiddelbart!!
VEGGKONTAKT: For optimal kvalitet på TV-og
internettsignalene helt fram til TV, dekoder og
kabelmodem, er det viktig at gamle kabel-TV
kontakter byttes ut med nye multimedia kontakter.
Multimedia kontakter er kontakter med tre uttak for
henholdsvis TV-, radio- og internett signaler.
******************************************************************************************
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Sted: Kåsen IL, Klubbhus Tid: Onsdag 5 mars kl. 19:00
Saker til behandling:
1. Konstituering, valg av møteleder, referent og to til å undertegne referat
2. Årsmelding/handlingsplan
3. Regnskap 2013
4. Budsjett 2014
5. Innkomne forslag
6. Valg
Andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 19. februar.
Sakes sendes [email protected] eller leveres på kontoret i Arne Garborgs veg 36, 4340 Bryne
(gjelder alle faste individuelle TV abonnenter som har betalt tilknytningsavgift)
Jæren Kabelnett - Arne Garborgs vei 36, 4344 Bryne - [email protected]
www.jkn.no

Similar documents