FYSISK AKTIVITET OG HELSE 10. TRINN VÅREN

Comments

Transcription

FYSISK AKTIVITET OG HELSE 10. TRINN VÅREN
FYSISK AKTIVITET OG HELSE
UKE
2
10. TRINN VÅREN 2015
KOMPETANSEMÅL TEMA/OPPLEGG
Hovedmål og delmål
•
Planlegge aktiviteter og enkel servering
for unger i en barnehage.
Badminton/ basket
3
•
4
•
5
•
6
•
7
•
8
9
10
•
11
12
13
•
•
•
•
14
15
16
•
•
17
18
•
•
19
•
Ved snø: langrenn
Hjørnefotball
Ved snø: langrenn
Innebandy
Planlegge aktiviteter og enkel servering
for en gruppe barn i en barnehage
Gjennomføre tilpassede aktiviteter og
enkel servering i en barnehage
Skøyter/joggetur. Terrengkarusellen?
HAVLIMYRA UNGDOMSSKOLE
FAGLÆRER: Kjersti Forus
VURDERINGSGRUNNLAG ANNET
Forsøk, prøver, prosjekt
Innsats, kreativitet
Merk:
Det kan bli endringer når det gjelder hvilke
uker du gjør de forskjellige aktivitetene.
Jeg informerer på ukeplan eller via sms.
Teknikk, samarbeid og
innsats
Teknikk, samarbeid og
innsats
Planlegging, gjennomføring
og etterarbeid
Teknikk, styrke, utholdenhet
og innsats
Skøyter/joggetur
”
Vinterferie
Lage ernæringsrik mat
Engasjement, innsats,
ferdigheter, kunnskap og
kreativitet
Selge mat/lage ernæringsrik mat
”
Selge mat
”
Bowling
”
Påske
Elixia; gruppetimer. Du får delta gratis Holdning og innsats.
på en time med instruktør der det er
Koordinasjon og styrke.
ledig plass.
Joggetur i Jegersberg
Planlegge friidrettsdag for alle skolens
elever
Planlegge friidrettsdag for alle skolens
elever
utholdenhet
Innsats, engasjement,
kreativitet
Innsats, engasjement,
kreativitet
Vi slår sammen to
dobbeltimer hvis det blir
langrenn.
avspasering for
langrennsgruppa
Vi slår sammen to
dobbeltimer hvis det blir
skøyting.
Det er mulig at vi bruker
flere undervisningstimer enn
angitt disse ukene. Følg med
på beskjeder som gis.
Det blir sannsynligvis et
annet tidspunkt enn vanlig.
20
•
Elevbestemt aktivitet
21
•
Elevbestemt aktivitet
22
23
24
•
•
•
Gjennomføring av friidrettsdag
Beachvolley/bading/grilling
Beachvolley /bading/grilling
Teknikk, samarbeid og
innsats
Teknikk, samarbeid og
innsats
Fysiske aktiviteter
Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med
andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. Hovedområdet innebærer mulighet for fysisk aktivitet innenfor
flere ulike bevegelsesmiljøer. Hovedområdet omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative treningsformer som tradisjonelle
lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter.
Kosthold og helse
Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold og den
virkning dette har på egen helse. Sentralt i hovedområdet er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom
fysisk aktivitet, kosthold og helse.
Fysiske aktiviteter
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter
• gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever
• samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede
Kosthold og helse
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet
• planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg
• lage enkle og ernæringsmessige gode måltider
Elevmedvirkning i øvelsesutvalg
Du har sannsynligvis mye kompetanse innen både tradisjonelle og alternative aktiviteter.
På hvilke områder har du mye kompetanse?
NAVN:__________________
På hvilke områder ønsker du deg mer kompetanse?
KRISTIANSAND DATO:_______________