Årsmøteprotokoll

Comments

Transcription

Årsmøteprotokoll
09.04.2015
Org.nr.: 995 888 637
Hvite Ørn Østfold
Postboks 622
1704 Sarpsborg
Protokoll for årsmøtet i Hvite Ørn Østfold, 2015
Halden, 9. april 2015
Tid: tirsdag, 9. april kl. 18.00-20.00
Sted: Gamle Dickens, Storgata 9
Tilstede: Jeanett Astrup, Anders Wingren, Anika Energi Glopholm, Ekaterina Saratovskaya og JanMagne Sørensen
1) Jeanett åpnet årsmøtet. Årsmøtet valgte Jeanett Astrup til møteleder, Jan-Magne Sørensen
til referent, Anders Wingren og Anika Energi Glopholm til protokollundertegnere.
2) Årsmøtet godkjente innkalling og agenda for møtet.
3) Regnskapet for 2014 var lagt ut før møtet og ble gjennomgått av Jan-Magne. Regnskapet ble
tatt til etterretning.
4) Styrets årsmelding for 2014 ble gjennomgått. Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.
5) Valg av nytt styre, revisor og valgkomiteleder. Følgende ble enstemmig valgt til styre for
neste periode, som er et år.
Styreleder: Jeanett Astrup, Fredrikstad
Nestleder: Anika Energi Glopholm, Halden
Kasserer: Karianne Morgenstjerna, Halden
Styremedlem: Anders Wingren, Halden
Vara: Lene Opdal
Interne revisorer: Stefan Karlsson, Halden
Leder for valgkomiteen Jan-Magne Sørensen.
6) Budsjett for 2015. Med en oppjustering på 25.000 godkjente møtet budsjettet enstemmig
7) Planer for 2015 ble gjennomgått og godkjent etter følgende detaljer ble tillagt, kraftsirkel hver
måned (med unntak av sommer månedene) og alternativmesse i Halden, fortsette
likepersonsarbeid, studiesirkel med sjamanistisk selvutvikling.
Sakspapirene finnes her: http://hviteorn.no/ostfold/2015/03/09/arsmotedokumenter-2015/
__________________
Anika Energi Glopholm
_____________
Anders Wingren