Kopi av norges-rikeste

Comments

Transcription

Kopi av norges-rikeste
Navn
Kjell Inge Røkke
Katharina Gamlemshaug Andresen
Trond Mohn
Frederik Wilhelm Mohn
Svein Støle
Gustav Magnar Witzøe
Margaret Boel Garmann
Rannfrid Rasmussen
Johan Henrik Andresen
Helge Eide Knudsen
Leif Ovesøn Høegh
Dag Rasmussen
Knut Nikolai Tønnevold Ugland
Øystein Stray Spetalen
Hans Peter Jebsen
Tom Erik Klaveness
Frode Teigen
Tor Øivind Fjeld
Erik Christian Must
Thomas Wilhelmsen
Einar Aas
Bjørn Kjos
Stein Erik Hagen
Hjørdis Kluge Smedvig
Fritz Rieber
Olav Thon
Harald Høegh
Johan Johannson
Skatt
Formue
Andel av skatt som er formueskatt
130 210 981
51 076 364
135 551 288
91 044 286
47 663 211
49 751 675
32 529 952
39 275 486
31 228 321
45 666 459
29 722 668
27 840 494
37 281 912
19 554 154
15 770 214
15 318 688
13 487 899
20 038 192
13 108 312
18 011 032
100 528 871
13 140 541
12 814 249
13 098 594
13 063 070
30 894 103
13 205 249
14 267 527
11 796 755 346
4 644 175 800
4 565 379 594
4 367 616 963
4 181 933 897
3 359 900 008
2 932 230 082
2 649 110 639
2 637 675 230
2 598 379 831
2 589 280 400
2 152 463 930
1 786 708 784
1 769 676 069
1 358 846 496
1 239 377 433
1 218 725 377
1 183 462 595
1 171 285 200
1 166 354 758
1 155 465 840
1 152 980 501
1 144 869 752
1 138 384 512
1 120 840 981
1 106 522 292
1 100 224 575
1 025 155 069
99.65%
100.00%
37.04%
52.76%
96.49%
74.27%
99.12%
74.17%
92.88%
62.57%
95.79%
85.01%
52.69%
99.50%
94.72%
88.93%
99.32%
64.92%
98.22%
71.18%
12.63%
96.44%
98.20%
95.53%
94.31%
39.37%
91.58%
78.97%
Sverre Andreas Farstad
Terje Tom Høili
Morten Sigval Bergesen
Marianne Mangschou Rieber
June Inger Lise Drønen Møgster
Menne Steensland
Kim Wahl
Helge Arvid Møgster
Michael Steensland-­‐Brun
Else Helene Sundt
Lill Maren Melingen Møgster
Melanie Tone Steensland Brun
Trond Harald Klaveness
Yuhong Jin Hermansen
Johan Bernhard Ugland
Jan Christian Gruner Sundt
Christian Gruner Sundt
Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen
Borgny Eidesvik
Arne Wilhelmsen
Harald Moræus-­‐Hanssen
Einar Johan Rasmussen
Iwan Eide Knudsen
Tom Eide Knudsen
Jacob Stolt-­‐Nielsen
Leif Hübert
Dag Stian Stiansen
Jan Haudemann-­‐Andersen
Mille-­‐Marie Treschow
11 006 006
77 641 785
11 883 685
10 375 949
11 883 241
10 542 616
21 310 869
17 458 706
11 735 281
10 163 842
13 956 224
10 488 229
10 309 311
10 096 363
9 303 554
9 354 632
9 038 027
8 949 985
9 229 883
13 661 372
9 366 578
14 663 122
13 870 611
13 721 862
10 125 974
10 639 900
44 324 448
12 531 315
8 559 610
976 957 044
969 702 246
965 049 580
937 988 718
929 530 675
927 494 948
925 933 840
923 603 162
916 931 189
915 017 409
897 045 812
890 620 366
881 693 689
851 888 372
847 509 925
822 737 807
822 121 149
812 927 946
797 822 891
769 073 257
765 989 518
755 909 208
748 511 656
743 699 803
722 343 211
708 519 542
699 884 667
678 342 457
678 193 461
97.56%
13.73%
89.25%
99.35%
85.96%
96.68%
47.75%
58.14%
85.87%
98.94%
70.63%
93.32%
93.98%
92.72%
100.10%
96.64%
99.95%
99.81%
94.98%
61.85%
89.85%
56.64%
59.29%
59.55%
78.37%
73.16%
17.35%
59.47%
87.04%
Ivar Helgheim
Anne Catrine Møller
Ulf Johan Rieber
Gjert Wilhelmsen
Christen Sveaas
Anders Endreson
Julie Kristine Bonnevie Rasmussen
Carl Einar Bonnevie Rasmussen
Hilde Midthjell
Jon Morten Møller
Camilla Marianne Grieg
Lars Eidesvik
Johannes Østensjø
Kristine Klaveness
Aage Johan Remøy
Bjarne Egill Skeie
Kristine Edle Olsen
Didrik Andreas Eidsvig
Harald Møller
Sigmund Wenaas
Else Katharina Astrup Petterøe
Finn Hartvig Johannson
Ole Melhus
Atle Bergshaven
Jan Henry Farstad
Torstein Ingvald Tvenge
Karianne Klaveness Holmen
Trude Wenaas
Benedicte Sigrid Berg Schilbred
8 473 781
8 004 477
7 648 173
10 644 053
7 235 433
13 098 590
7 140 648
7 134 386
7 548 177
8 274 630
11 812 713
7 744 241
8 172 033
7 686 044
7 672 741
9 392 169
8 921 149
6 953 377
7 169 725
6 686 260
8 949 120
6 293 324
12 430 475
7 272 179
6 257 806
6 390 928
6 151 860
6 207 103
6 833 512
674 864 455
674 457 702
669 361 079
656 409 031
655 743 541
654 721 660
649 235 438
649 188 338
644 448 146
638 197 119
635 136 402
631 064 074
627 165 502
617 679 976
611 958 278
609 357 781
605 250 551
603 589 782
593 163 114
579 796 763
575 372 218
572 618 492
570 899 573
570 884 592
568 478 056
561 504 453
558 467 333
556 288 467
553 065 165
87.49%
92.57%
96.15%
67.75%
99.56%
54.91%
99.88%
99.96%
93.79%
84.72%
59.06%
89.51%
84.30%
88.28%
87.61%
71.27%
74.52%
95.35%
90.87%
95.24%
70.62%
99.94%
50.44%
86.22%
99.77%
96.50%
99.70%
98.43%
88.89%
Gerhard Meidell Alsaker
Nina Camilla Hagen Sørli
Trygve Jacobsen
Agnes Elisabeth Astrup Mellbye
Elna-­‐Kathrine Grieg
Kari Stautland
Gunnar Frederik Selvaag
Jan Bernhard Kolberg
Jakob Hatteland
Edvin Austbø
Johannes Solstad
Esben Adolf Riddervold
Erik Jølberg
Anders Christopher Garmann Wilhelmsen
Halvor Halvorsøn Holta
Johan Odvar Odfjell
Erik Gunnar Braathen
Aud Henny Skeie
Odd Reitan
Knut Axel Ugland
Olav Hindahl Selvaag
Per Ove Aftreth
Rune Freyer
Carl Diderik Cappelen
Magne Roar Sangolt
Hermine Elisabeth Midelfart
Jon Erling Melhus
Ola Braanaas
Trym Skeie
10 734 500
6 039 502
8 762 570
8 512 452
7 991 402
9 614 119
7 274 468
8 564 893
7 535 794
5 958 945
5 943 482
6 290 751
5 945 226
5 901 990
5 448 556
5 741 408
5 441 481
5 695 835
6 554 838
5 252 124
7 338 978
5 574 712
8 698 117
6 873 712
8 919 527
4 929 933
5 010 712
8 230 014
8 826 299
550 646 608
550 294 024
541 426 772
540 761 642
539 356 910
536 484 693
535 139 006
532 025 958
530 371 682
524 393 486
522 402 661
519 948 661
503 766 750
495 586 656
488 267 137
482 631 278
481 537 892
476 887 329
464 971 321
464 885 545
462 586 812
462 172 949
461 034 265
452 433 317
452 254 321
449 792 046
445 585 486
443 251 827
441 825 602
56.34%
100.07%
67.86%
69.77%
74.12%
61.28%
80.79%
68.22%
77.29%
96.64%
96.52%
90.77%
93.05%
92.20%
98.40%
92.30%
97.17%
91.93%
77.88%
97.18%
69.20%
91.02%
58.19%
72.26%
55.67%
100.17%
97.63%
59.13%
54.96%
Anne Lundh
Leif-­‐John Abel Engh
Thor Johan Furuholmen
Lena Skeie
Olav Stangeland
Egil Stenshagen
Hannah Eshete Wilhelmsen
Roy Oddvar Myklebust
Knut Gustaf Aspelin
Mons Bertil Aarskog
Per Grieg
Jan Petter Collier
Margrete Nagell-­‐Erichsen
Johan Kristoffer Cappelen Stensrud
Trygve Hegnar
Ivar Løge
Egil Sandvik
Susanne Aud Nagell-­‐Erichsen
Svein Sandvik
Stina Skeie
Karina Nagell-­‐Erichsen
Cissel Herdis Møgster Algrøy
Jan Nagell-­‐Erichsen
Snorre Osvald Bentsen
Sofie Eleanor Lilla Jebsen
Tomas Leire
Joakim Varner
Tom Christopher Steckmest
Tore Odfjell
5 103 868
4 738 787
17 846 030
6 578 266
8 687 208
5 419 055
4 590 866
8 304 552
5 416 482
5 789 468
8 832 953
8 856 530
6 608 631
15 144 800
4 825 363
4 589 357
8 945 915
6 167 312
9 929 019
6 286 607
5 601 232
6 511 840
6 027 387
4 584 904
4 932 709
8 161 984
4 315 075
5 150 582
4 328 866
441 167 812
430 959 667
430 897 979
429 444 079
428 172 474
425 213 433
418 221 460
411 386 733
409 632 605
408 487 842
408 079 257
403 829 265
401 754 532
400 790 332
398 512 283
393 676 919
391 175 345
389 644 289
387 678 382
386 216 250
383 250 837
382 918 831
382 606 896
381 406 672
380 046 507
376 910 500
376 889 934
374 014 850
370 548 470
94.89%
99.84%
26.51%
71.67%
54.11%
86.14%
100.00%
54.38%
83.01%
77.45%
50.71%
50.05%
66.73%
29.05%
90.65%
94.15%
47.99%
69.34%
42.85%
67.43%
75.09%
64.54%
69.67%
91.30%
84.56%
50.68%
95.86%
79.69%
93.94%
Elisabeth Eidsvig Vergara
Hans Ole Helling
Eivind Haraldssøn Astrup
Olav Underhaug
Tom Bergesen
Morten Wilhelm Wilhelmsen
Mette Melhus
John Gilbert Helgeland
Hans Harry Wergeland
Camilla Odfjell Gruer
Marianne Ebba Therese Andresen
Stein Marius Varner
Knut Erik Langtvedt Karlsen
Bjarne Rieber
Jul Andrew Gundersen
Mette Lundh Håkestad
Thorbjørn Hansen
Tom Hagen
Christoffer Reidar Frölich-­‐Braathen
Odd Gleditsch
Kerstin Maria Hareide
Anette Sofie Olsen
Brede Bjøvad Larsen
Maren Kristine Bonnevie Rasmussen
Davide De Picciotto
Leif Jørgen Moger
Ebba Louise Castegren Storebø
Anne Tone Steinsvik
Lars Peder Solstad
4 186 029
4 174 893
4 824 535
7 191 500
3 924 432
8 290 710
4 013 638
4 629 471
5 592 451
3 962 210
5 856 750
16 675 833
7 483 293
13 546 370
10 277 085
4 511 047
5 615 737
4 091 789
4 020 483
7 068 714
3 659 708
8 958 502
4 017 982
8 508 637
5 350 973
4 903 054
4 707 498
5 774 043
4 543 050
366 193 495
364 961 756
364 615 580
364 226 321
358 043 714
352 065 173
348 542 216
347 786 426
346 907 373
346 843 066
343 557 412
341 168 103
340 243 819
339 057 783
337 022 349
336 283 000
336 146 378
336 127 202
335 918 204
335 502 523
334 430 411
332 234 856
332 107 437
330 322 640
329 826 759
329 427 566
328 891 207
327 665 896
322 186 531
96.00%
95.93%
82.93%
55.58%
100.11%
46.60%
95.28%
82.43%
68.06%
96.05%
64.36%
22.45%
49.89%
27.46%
35.98%
81.79%
65.67%
90.13%
91.67%
52.07%
100.26%
40.69%
90.68%
42.59%
67.62%
73.71%
76.65%
62.26%
77.80%
Jens Dag Ulltveit-­‐Moe
Kristin Steinsvik
Bjørn Maaseide
Per Grieg
Marie Fredrikke Brat Olsen
Nils Aakvik
Bernt Helland
Hilde Andenæs
Bente Margrethe Brat
Leif Inge Karlsen
Lars Kristoffer Loe
Inger Berg
Wibecke Margrete Nagell-­‐Erichsen
Einar Magne Jansen
Nina Steinsvik
Marianne Solstad Brekke
Thomas Kolberg
Rune Stokke
Arild Gravdal
Åge Lærdal
Tom Roksvåg
Kjell Christian Ulrichsen
Brynjulf Skaugen
Asmund Haare
Otto Gregard Tidemand
Arne Incoronato
Paul Ingebrigt Huse
Bo Martin Møller
Gunnar Horten
4 245 579
5 472 363
7 112 732
4 849 786
3 645 282
3 735 700
4 701 376
3 412 621
3 554 722
6 793 657
3 413 984
4 855 621
3 368 631
9 129 095
5 270 228
4 077 815
5 029 152
4 264 530
3 463 615
4 542 767
5 742 901
3 368 244
3 227 157
5 096 225
8 704 248
4 772 706
3 266 768
3 528 062
4 590 106
321 115 265
319 946 121
319 094 202
318 020 201
316 320 087
315 479 365
311 885 205
311 798 942
311 477 958
309 727 866
309 531 707
308 520 394
307 109 257
306 867 089
303 598 503
302 343 213
300 844 014
299 697 690
296 382 196
295 246 272
294 802 409
294 552 410
294 531 434
293 691 473
293 181 266
292 129 387
291 761 781
290 862 780
290 625 021
82.97%
64.14%
49.21%
71.93%
95.19%
92.64%
72.77%
100.22%
96.12%
50.01%
99.45%
69.70%
100.00%
36.87%
63.19%
81.32%
65.61%
77.08%
93.85%
71.28%
56.30%
95.91%
100.10%
63.20%
36.94%
67.13%
97.95%
90.42%
69.44%
Kristine Solstad
Anna Møller Heger
Harald Mathias Gram
Ellen Solstad
Malin Roksvåg
Mia Cathrine Møller
Elin Lundh
Tove Elisabeth Kvammen Midelfart
Trond Reime Reinertsen
Alf Bjørseth
Espen Nordhus
Egil Giørtz
Bo Joachim Kähler
Erik Must
Hedvig Juell
Per Matias Aarskog
Bjørn Ole Gleditsch
Christian Stabell Eriksen
Ingerid Ulstein
Anne Grete Eidsvig
Jan Frimann Eskild Møller
Paul Christian Rieber
Tone Bjørseth-­‐Andersen
Lars Nilsen
Per Gunnar Solstad
Karl Johan Sunde
Hans Rasmus Astrup
Erik Bartnes
Ole Rugland
3 995 438
3 438 402
3 515 309
4 195 376
5 532 203
3 312 989
3 179 844
3 084 059
5 541 399
3 324 659
3 338 211
3 345 102
3 719 037
4 340 786
3 841 727
3 721 911
4 991 506
3 314 533
5 329 150
3 012 899
3 229 121
4 378 908
6 169 189
14 207 902
3 405 428
4 526 272
3 070 766
4 134 985
4 494 720
290 049 036
288 879 511
288 014 013
287 796 826
285 279 074
283 097 276
282 413 806
281 238 903
281 176 014
280 648 262
280 554 372
280 500 036
280 024 350
278 241 129
277 792 773
277 279 726
277 059 825
276 382 479
275 482 709
273 939 462
273 657 966
273 423 138
273 057 659
272 601 939
270 794 671
270 779 514
270 223 062
269 959 527
269 227 161
79.62%
92.14%
89.85%
75.23%
56.55%
93.71%
97.39%
100.00%
55.64%
92.57%
92.16%
91.95%
82.57%
70.29%
79.29%
81.69%
60.87%
91.43%
56.68%
99.70%
92.93%
68.47%
48.53%
21.04%
87.19%
65.59%
96.49%
71.58%
65.68%
Caroline Merete Nergaard
Nora Iben Møller
Severin Skaugen
Ole Eirik Lerøy
Inge Harald Berg
Egil Funnemark
Tone Charlotte Bergesen
Knut Gregardsøn Heje
Petter Dragesund
Kristin Brande Backe
Silje Veen
Felix Henry Tschudi
Petter Collier
Steffen Langaard
Katrine Sissener
Børre Loe Nordheim-­‐Larsen
Sonja Ellinor Steen
Andrea Marie Nergaard
Hans Herman Horn
Tor Dagfinn Veen
Morten Kersbergen
Didrik Trumpy Martens
Gunvor Ulstein
Ring Tore Teigen
Bjørn Erlend Dæhlie
Camilla Veen
Hans Olav Aakvik
Even Andre Karlsen
Roy Harald Gausaker
3 362 739
3 121 242
3 023 674
6 616 400
6 261 268
5 032 803
3 162 885
6 304 843
3 141 228
2 966 157
5 960 713
3 704 778
5 482 223
2 887 430
3 787 688
3 319 648
3 797 871
3 375 149
3 996 905
6 014 587
4 071 467
3 499 626
4 032 359
3 654 637
2 840 508
7 845 463
3 224 187
2 890 519
2 809 625
268 899 455
268 839 203
268 772 169
268 587 987
268 418 566
268 232 657
267 038 046
266 329 739
265 288 341
264 925 558
264 894 920
264 845 017
264 418 429
263 363 636
263 061 931
262 613 719
261 600 303
260 088 974
258 991 199
257 750 920
257 125 550
256 455 293
255 979 598
255 194 038
255 193 167
255 173 317
254 844 396
254 748 109
253 936 187
87.68%
94.44%
97.46%
44.51%
47.00%
58.44%
92.57%
46.31%
92.59%
97.93%
48.72%
78.38%
52.88%
100.00%
76.14%
86.73%
75.52%
84.48%
71.04%
46.98%
69.23%
80.34%
69.59%
76.55%
98.49%
35.66%
86.65%
96.61%
99.08%
Maren Juell
Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen
Hans Erik Torp
Margrethe Collier Høegh
Ragnhil Schage Førde
Ellen Karlsen Raaholt
Sølvi Torild Stangeland
Svein Nikolai Helling
Kristian Kolberg
Jan Erling Evensen
Tore Ulstein
Harald Sigurdssøn Astrup
Knut Trygve Flakk
Idar Marius Ulstein
Jan Magnus Kleven
Vegard Ulstein
Jørn Arve Longem
Paal Hveem
Lars Wenaas
Sofie Henriette Kvaal Olsen
Anne Cecilie Gleditsch
Bjørn Anderssen
Hussain Afeef
Merete Eleanor Olsen Nergaard
Cato Østerhus
Per Kristian Helling
Astrid Lærdal Frøseth
Roger Lernes
Lars Jørgensen
3 109 818
2 919 174
2 838 815
4 918 537
2 770 003
2 733 179
9 750 393
5 239 087
4 166 872
4 794 542
4 000 601
3 213 492
2 786 552
3 226 843
2 778 017
2 818 533
3 277 951
4 706 289
3 456 255
2 714 681
3 867 649
3 654 340
12 383 061
4 318 691
4 086 659
4 365 296
2 994 573
4 649 605
3 054 586
253 866 252
252 684 818
251 526 617
251 457 185
251 055 966
249 340 877
248 775 919
247 949 709
247 306 236
246 721 582
246 568 770
246 558 374
246 143 046
245 234 174
244 098 666
243 202 336
242 352 262
241 950 074
240 531 224
237 793 750
236 987 721
236 190 799
235 588 225
235 000 259
234 495 459
234 299 729
233 863 678
232 500 994
231 757 036
89.49%
94.89%
97.13%
56.04%
99.35%
100.00%
27.97%
51.88%
65.06%
56.41%
67.56%
84.10%
96.82%
83.30%
96.31%
94.58%
81.04%
56.35%
76.28%
96.00%
67.15%
70.83%
20.85%
59.63%
62.88%
58.82%
85.59%
54.80%
83.15%
Knut Fredrik Natvig Aspelin
Ingrid Schage Førde
Svein Fløysand
Kristin Mortensen
Ole Dag Rustad
Elisabeth Grieg
Tore Engebretsen
Sigurd Marius Skaugen
May Stangeland Baardsen
Pål André Karlsen Jordanger
Simen Vier Simensen
Jack Ragnar Lund
Thomas Jørgen Hansson
Arne Møgster
Fridtjof Henrik Lorentzen
Jørgen Gregardsøn Heje
Christian Møgster
Marianne Møgster
Per-­‐Arnfinn Brekke
Arne Stabell Eriksen
Anette Gleichmann
Marit Krohn Ulstein
Kristian Nergaard
Morten Mathias Klaveness
Jan Eilef Rivelsrud
Henning Eivindssøn Astrup
Mari Linnea Schage Førde
Hilbert Johannes Mikkelsen
Karoline Møgster
2 732 661
5 302 483
2 647 496
2 924 420
3 031 058
4 536 959
2 509 419
3 931 401
4 760 977
2 475 280
26 676 293
7 492 948
3 510 729
5 965 273
4 434 667
2 498 541
3 622 975
4 523 013
8 635 388
2 523 317
2 694 669
3 177 616
5 022 943
2 416 841
4 657 058
2 625 865
4 794 545
3 289 959
3 998 564
230 742 390
230 277 321
229 970 488
229 013 589
227 166 159
227 038 441
227 016 073
226 420 344
225 918 251
225 895 464
225 546 502
224 953 456
224 929 289
224 880 909
224 020 781
223 870 869
223 475 286
223 277 133
222 984 154
222 906 985
222 379 008
221 867 632
220 903 034
220 199 133
219 699 277
219 352 517
218 928 244
218 727 642
218 169 012
92.53%
47.59%
95.19%
85.81%
82.13%
54.84%
99.13%
63.11%
52.00%
100.00%
9.26%
32.90%
70.20%
41.31%
55.35%
98.18%
67.59%
54.09%
28.29%
96.79%
90.42%
76.50%
48.19%
99.83%
51.69%
91.52%
50.03%
72.84%
59.78%
Ragnvald Bent Eriksen
Line Norbye
Christian Fredrik Furuholmen
Trond Lykke
Kari Rønnaug Møgster Våge
Kari Anne Varner
Anette Furuholmen Warberg
Olav Kristian Falnes
Åge Kristiansen Westbø
Leif Haagensen
Gunnar Haagensen
Gunny Sandvik
Birgitte Stenberg
Odd Gleditsch
Emmy Carine Dyvi Knudtzon
Rolf Dammann
Tor Andenæs
Torstein Søland
Njål Østerhus
Bjørn Dahle
Sten Gravdal
Leif Inge Nordhammer
Øyvind Schage Førde
Knut Haagensen
Valter Christian Jensen
Snorre Helmer Mørck
Karin Marie Kolbeinsen Nergård
Pål P Huse
Anders Pedersen
4 486 670
2 821 566
2 710 284
3 518 527
3 804 865
2 340 417
2 330 553
10 030 160
8 964 610
2 670 253
3 077 314
4 538 748
3 124 193
4 383 059
2 732 762
3 725 749
2 487 847
2 393 668
3 891 758
2 343 308
2 397 639
5 048 684
3 585 085
2 306 332
4 596 867
3 079 944
3 488 332
3 888 801
2 934 310
217 385 824
216 399 360
216 161 036
215 392 158
214 173 209
213 394 251
213 239 672
213 211 414
212 138 268
211 535 045
210 285 665
209 879 847
209 671 819
208 537 526
207 761 205
207 727 641
206 889 131
205 566 594
205 224 499
205 127 995
203 802 975
203 787 901
203 068 334
202 769 672
202 484 285
202 246 629
200 523 808
200 482 853
200 008 390
53.08%
84.03%
87.38%
67.07%
61.67%
99.89%
100.24%
23.29%
25.92%
86.78%
74.86%
50.66%
73.52%
52.12%
83.28%
61.07%
91.09%
94.07%
57.76%
95.88%
93.10%
44.21%
62.04%
96.30%
48.24%
71.92%
62.96%
56.46%
74.65%
Agnar Bjørn Østhus
Else Marie Mustad Astrup
Atle Ulveseth
Trond Jacobsen
Øyvind Christensen
John-­‐Erik Karlsen
Jan Christian Opsahl
Anne Katrine Stabell Hagelund
Oscar Ludvig Lorentzen
Cathrine Bakke
Nikolai Eivindssøn Astrup
Geir Hove
Pål Gjestang
Anders Grindland
Erik Tømmeraas Veiby
Bjørn Erik Bjørnsen
Christian Gottlieb Rieber
Harald Espedal
Jens Birger Raanaas
Annicken Tvenge
Trine-­‐Lise Jordan Brekke
Berge Gerdt Larsen
Kirsten Wøien
Magnus Tvenge
Terje Nyman
Harald Ramm
Henrik Werner Madsen
Per Christian Alpers
Kristian Fredrik Kleppa Stensrud
2 919 258
2 271 109
3 648 371
2 237 003
5 088 058
4 132 739
4 247 703
2 304 057
3 886 532
2 194 642
2 421 668
2 181 678
2 358 482
3 733 383
4 715 582
4 224 406
3 537 446
8 609 673
4 641 594
3 857 344
18 458 694
7 556 891
2 942 480
7 567 487
3 441 399
2 653 775
2 378 007
2 246 563
2 108 782
199 831 326
199 804 974
199 747 486
199 669 010
199 285 922
199 225 762
198 800 060
197 943 052
197 410 687
197 025 254
196 232 815
195 003 345
194 980 098
194 424 377
193 098 621
192 354 139
192 137 492
191 204 708
190 422 693
190 352 387
189 651 816
188 848 724
188 704 477
188 572 962
188 174 841
187 825 402
187 144 920
186 736 699
186 016 661
74.97%
96.35%
59.96%
97.76%
42.90%
52.80%
51.26%
94.09%
55.63%
98.32%
88.74%
97.88%
90.53%
57.03%
44.84%
49.86%
59.48%
24.32%
44.92%
54.03%
11.25%
27.36%
70.22%
27.28%
59.87%
77.49%
86.17%
91.01%
96.58%
Harald Ingebrikt Volden
Gunnar Teig-­‐Olsen
Ole Fredrik Anker-­‐Rasch
Gustaf Aspelin
Alf Rune Møgster
Svein Erik Halvorsen
Johannes Alexander Kleppa Stensrud
Katha Birgitte Thommesen-­‐Kähler
Jan Gunnar Gjermundsen
Vibeke Ulrichsen
Tore Tidemandsen
Erling Neby
Julia Kristina Lorentzen
Peder Nergaard
Marianne Tvenge
Peder Ludvig Lorentzen
Tor Kristian Langseter
Runar Bjørklund
Axel Nikolai Kleppa Stensrud
Kristin Cecilie Anker
Stig Rune Remøy
Arne Johan Endresen
Øyvin Anders Brøymer
Hans Furuholmen
Martin Ulstein
Odd Rune Austgulen
Anders Gudmund Frøseth
Jacob Stolt-­‐Nielsen
Brit Denise Anfinnsen
2 138 651
3 806 038
3 390 080
2 096 909
2 276 140
4 751 318
2 468 842
2 970 344
4 650 398
1 990 628
2 024 979
3 973 778
3 657 900
3 935 443
3 827 411
3 689 360
2 781 444
3 499 829
1 975 586
3 239 216
2 870 264
3 386 833
3 818 440
4 731 225
1 948 886
3 134 127
2 233 209
11 270 943
5 752 181
185 726 962
185 584 420
185 357 733
185 301 753
183 608 200
183 478 884
183 317 743
183 069 015
182 986 604
182 666 747
182 532 010
181 878 692
181 843 372
179 226 020
178 677 380
178 380 209
177 834 323
177 814 937
177 765 360
177 274 275
177 264 051
177 099 759
176 878 550
176 669 809
176 248 077
175 745 865
175 653 365
174 798 103
174 426 091
95.08%
53.39%
59.86%
96.75%
88.31%
42.28%
81.29%
67.47%
43.08%
100.46%
98.68%
50.11%
54.42%
49.85%
51.10%
52.93%
69.99%
55.61%
98.49%
59.90%
67.60%
57.24%
50.70%
40.87%
98.99%
61.38%
86.09%
16.97%
33.19%
John Erik Bogen
Morten Berg
Julie Varner
Bernt Aaby
Marianne Ulrichsen
Camilla Astrup
Atle Brynestad
Palmer Grønnevik
Vibeke Berle Rieber Sommersten
Jul Andrew Gundersen
Torbjørn Johannson
Espen Galtung Døsvig
John Arild Ertvaag
Stein Ulf Hoff
Anne Marie Frøseth
Rolf Westfal-­‐Larsen
Anette Kristine Blystad
Tommy Stangeland
Ole-­‐Kristian Nergård
Oddvard Måkestad
Bjørn Halvor Kise
Trond Thomassen
Bernt Daniel Odfjell
Roald Helgø
Morten Erik Fredriksen
Jan Ivar Nygaard
Anne Sophie Kleppa Stensrud
Morten Westye Høegh
Bernhard Christian Funder
3 946 327
2 298 807
1 907 048
2 846 009
1 897 016
2 555 073
3 475 617
5 673 750
2 896 396
4 861 304
5 670 384
1 893 916
2 081 850
4 485 825
2 219 989
2 821 533
1 912 077
4 344 094
4 122 820
3 778 763
3 442 303
2 388 125
2 506 280
5 422 623
4 321 535
2 326 935
1 840 843
3 160 235
2 492 526
174 378 649
174 361 711
174 238 070
174 178 001
174 149 057
174 067 813
173 777 196
173 572 454
173 255 345
172 599 644
172 556 101
171 888 751
171 683 029
171 315 794
171 283 757
171 246 220
171 190 917
170 921 143
170 682 623
170 400 129
170 002 606
169 171 654
168 980 359
168 613 269
168 594 513
168 591 201
168 468 241
167 832 816
167 389 667
48.36%
83.02%
100.00%
66.98%
100.48%
74.56%
54.72%
33.48%
65.47%
38.86%
33.31%
99.33%
90.25%
41.80%
84.44%
66.42%
97.98%
43.06%
45.31%
49.35%
54.05%
77.52%
73.78%
34.03%
42.69%
79.29%
100.15%
58.12%
73.49%
Vibeke Westfal-­‐Larsen
Wiggo Erichsen
Dag Leo Vestre Martinsen
Magnus Reitan
Cathrine Ulrichsen
Kari-­‐Anne Lien Karlsen
Hilde Hermansen
Dag Alexander Høili
Agnes Marie Blystad
Mikkel Eivindssøn Astrup
Reidar Frydenlund
Jan Trygve Håbrekke
Jannike Rieber
Finn Gjedebo
Gjert Romnes
Julie Josephine Blystad
Johan Magnus Mustad
Henrik Baumann
Thomas Gleditsch
Magne Olav Berge
Thore Olaussen
Alf Paus
Bjørn Hanevik
Bodil Katrine Steen
Bjørn Ludvig Gustav Braathen
Alf Arne Nøsted
Tove Riddervold
Helen Juell
Leif Axel Georg Bohman
2 138 425
2 105 136
2 092 385
5 029 322
1 820 061
3 646 086
1 858 341
1 802 961
1 874 008
7 446 750
2 188 045
2 991 097
3 080 487
2 170 092
3 776 388
1 911 776
1 960 678
3 427 016
3 740 142
3 913 800
1 929 219
2 769 122
2 068 050
2 026 938
1 855 978
2 861 831
3 370 733
3 822 511
2 273 501
167 234 680
167 207 075
167 136 798
166 677 505
166 320 998
165 792 178
165 199 460
164 775 513
164 722 948
163 939 429
163 615 349
163 152 601
162 991 980
162 903 013
162 821 957
162 781 349
162 681 471
162 364 758
162 226 587
161 264 395
161 157 231
160 508 257
160 430 728
159 806 899
159 616 472
159 505 800
159 305 769
158 917 068
158 785 498
85.58%
86.92%
87.41%
36.26%
99.99%
49.76%
97.27%
100.00%
96.18%
24.09%
81.82%
59.68%
57.89%
82.13%
47.17%
93.16%
90.78%
51.84%
47.46%
45.08%
91.39%
63.41%
84.87%
86.25%
94.09%
60.97%
51.70%
45.48%
76.41%
Marit Tunaal
Kristin Berg
Emil Aubert
Kari Skadsheim Westbø
Ingelin Tønder Sæthre
Frank Olav Hestness
Eva Smedvig Hodne Steensland
Petter Varner
Anne Elisabeth Lofterød
Magnus Stangeland
Lili Noelle Sverdrup
Arne Kristian Mæland
Alf Martin Ulven
Per Frithjof Anderssen
Egil Christen Dahl
Annicken Thrane-­‐Steen
Ola Tronrud
Torbjørn Haukvik
Odd Martin Øvrebø
Yvonne Wilhelmine Solitair Stenersen
Carl Haakon Garder
Jo Nesbø
Odd Reidar Øie
Roar Olav Hoel
Terje Arnulf Johansen
Rolf Westfal-­‐Larsen
Aage Bryn
Mona Nilsen
Sverre Thorsen
2 976 394
4 473 969
3 718 760
4 029 038
1 738 667
2 118 229
1 792 873
14 804 630
1 707 096
6 633 501
6 516 190
5 488 788
1 713 902
2 902 573
1 954 498
1 709 665
1 996 257
1 846 689
4 125 174
5 105 656
2 058 066
19 928 291
1 704 929
2 257 391
1 700 542
3 809 688
2 569 047
3 763 272
1 881 674
158 562 943
158 010 343
157 849 087
157 772 428
157 224 312
157 164 600
156 896 451
156 158 330
156 060 617
155 477 317
155 398 699
155 145 752
154 975 617
154 653 647
154 493 754
154 303 863
154 218 650
154 095 090
153 931 008
153 760 702
153 754 189
153 222 605
153 215 001
153 034 025
152 829 954
152 618 146
151 939 205
151 797 091
151 523 212
58.28%
38.64%
46.43%
42.84%
98.92%
81.16%
95.73%
11.54%
100.00%
25.64%
26.09%
30.92%
98.91%
58.28%
86.46%
98.72%
84.50%
91.27%
40.81%
32.94%
81.71%
8.41%
98.29%
74.15%
98.30%
43.82%
64.68%
44.12%
88.07%
Trond Bernhard Brekke
Morten Westfal-­‐Larsen
Benedicte Sverdrup
Lars Henry Andre Nordby
Vidar Pettersen
Liv Eger Holroyd
Marit Westfal-­‐Larsen
Monja Wenaas Myrann
Karianne Westfal-­‐Larsen
Christian Peder Fossum
Martin Johannes Grimsrud
Viola Wenaas Myrann
Martin Flatgård
Ove Tveteraas
Karianne Stenshagen
Rune Steffen Bentsen
Edvard Bernhard Aaby
Eivind Gunvaldsen
Dag Lund
Ragnar Horn
Sonja Helene Grav
Tore Myrholt
Reidar Langmo
Lars Johan Fjell
Terje-­‐Aleksander Svitsem Høili
Hanne Madsen
Erling Sverre Tvete
Tore Bertrand Gustav Steen
Annelise Kleven Godø
1 783 064
1 683 767
6 203 484
2 303 880
3 963 181
11 801 561
1 885 464
1 642 002
1 671 759
2 582 595
2 846 500
1 662 476
1 805 750
6 939 666
8 545 435
1 953 035
2 396 466
8 913 449
2 546 256
10 199 042
4 158 263
8 984 241
7 123 069
2 594 314
2 477 394
2 436 499
3 149 500
2 586 447
1 744 153
151 361 860
151 282 329
151 272 863
151 175 826
151 043 278
150 549 857
150 454 234
149 498 094
149 455 619
149 311 608
149 303 520
149 286 590
149 168 326
148 967 833
148 866 224
148 714 390
148 185 625
148 078 920
147 855 892
147 703 333
147 450 070
147 439 052
147 366 582
147 225 692
147 189 959
146 961 060
146 685 232
146 483 422
146 311 456
92.84%
98.26%
26.67%
71.76%
41.68%
13.95%
87.27%
99.57%
97.77%
63.23%
57.36%
98.20%
90.34%
23.47%
19.05%
83.27%
67.62%
18.17%
63.50%
15.84%
38.78%
17.95%
22.62%
62.06%
64.97%
65.96%
50.93%
61.93%
91.73%
Odd Erik Hansen
Arthur Buchardt
Kristian Michel Andvord
Alexandra Dyvi
John Smith
Knut Roald
Jan Frederik Dyvi
Øyvind Bøckman Iversen
Hilde Elisabeth Wiese
Brita Gunilla Sandven
Ragnhild Bergesen
Bjørn Rygg
Jørgen Cato Broch
Christian Ringnes
Per Halvard Strand
Erik Wolff
Oddgeir Ragnar Igland
Kari Anette Jacobsen
Richard Urbanski
Carl-­‐Ove Flattum Seierstad
Kari Mølsæther Thrane-­‐Steen
Johan Diderik Cappelen
Tore Gjedebo
Fredrik Wiese
Kjersti Kleven
Helene Westfal-­‐Larsen
Arne Inge Dalseide
Cecilie Fredrikke Paus
Bertrand Marius Steen
2 119 536
2 481 166
2 445 641
1 587 059
6 078 045
1 890 234
2 335 457
2 483 248
1 798 592
2 929 991
1 613 142
4 725 614
1 570 212
14 955 226
2 220 487
2 603 925
4 863 568
2 243 056
1 674 036
3 379 441
2 250 167
1 655 382
2 652 974
2 043 136
1 739 553
1 803 020
1 603 831
2 469 940
1 614 350
146 128 238
145 904 210
145 827 014
145 148 087
144 997 074
144 964 156
144 216 826
144 075 695
143 995 314
143 873 064
143 779 200
143 733 251
143 718 044
143 524 004
143 501 672
143 229 259
143 201 409
142 952 401
142 757 331
142 580 596
142 567 046
142 552 147
142 517 160
141 740 109
141 645 044
141 357 310
141 073 318
140 723 421
140 694 146
75.39%
64.30%
65.20%
100.00%
26.08%
83.85%
67.52%
63.44%
87.53%
53.69%
97.45%
33.25%
100.07%
10.49%
70.66%
60.14%
32.19%
69.68%
93.23%
46.13%
69.27%
94.15%
58.73%
75.84%
89.02%
85.71%
96.16%
62.28%
95.27%
Torgeir Mjør Grimsrud
Inge Huse
Ole Torberg Bjørnevik
Hege Sævik Rabben
Vegard Sævik
Odd Christopher Hansen
Annette Dyvi
Astrid Simone Møkster
Pål Georg Benestad
Arne Dokseth Thorvaldsen
Aage Bjørn Skau
Patrick Andreas Rød Møgster
Julie Baumann
Rolf Bastian Langlo
Cathrine Hermansen
Even Matre Ellingsen
Tore Rynning-­‐Nielsen
Vidar Robstad
Ellen Elisabeth Grieg Andersen
Kjell Magne Finnestad
Sven Adolf Solberg
Pål Morten Johansen
Markus Grieg Andersen
Nicolai Andreas Eger
Tom Sten Kristian Kolberg
Nicolai Hafeld Grieg
Kathrine Moe Boye
Knut Herman Holler Gjøvaag
Arild Faugstad
2 150 861
2 359 901
4 937 331
1 568 980
1 925 976
2 372 214
1 705 655
2 437 947
4 080 295
4 799 034
1 705 677
2 357 647
2 479 099
2 374 023
1 766 070
2 957 537
24 577 759
2 749 590
1 477 490
2 688 176
2 062 851
2 078 429
1 480 528
7 658 703
3 030 686
2 186 033
1 873 544
4 637 056
2 009 337
140 338 203
140 093 592
139 925 441
139 388 745
138 306 665
138 206 590
137 785 038
137 123 517
137 078 722
136 742 860
136 714 770
136 407 543
136 216 736
136 172 173
135 899 427
135 802 781
135 678 505
135 200 997
135 187 274
134 869 179
134 829 918
134 716 557
134 354 113
134 079 074
134 055 656
134 019 838
133 791 551
133 696 982
133 680 300
71.33%
64.90%
30.98%
97.11%
78.50%
63.68%
88.30%
61.48%
36.72%
31.14%
87.61%
63.24%
60.05%
62.69%
84.10%
50.19%
6.03%
53.74%
100.00%
54.83%
71.43%
70.84%
99.18%
19.13%
48.34%
67.00%
78.04%
31.51%
72.71%
Hans Peter Westfal-­‐Larsen
Jon Christian Brynildsen
Njål Sævik
Morten Buck
Bård Veidung
Arne Christian Skard
Jill Beate Gleditsch
Frode Michal Nilsen
Kristoffer Fernando Lærdal
Kari Oddveig Nerlien Sundbye
Anni Bolstad
Sverre Morten Blix
Benedicte Willumsen Grieg
Stein Cato Ringstad
Knut Schjelderup
Christine Jeanette Svitsem Høili
Jonathan Lærdal
Birgitte Marie Siem
Johannes Olsen Berger
Thor Johan Johnsen
Nicolai Eirik Lorentzen
Trond Dahl-­‐Pedersen
Karl Martin Lund
Kjell Arne Magnussen
Thomas Willumsen Grieg
Trygve Anda
Anni Johanne Bruvik
Lorna Herlofson
Kirsti Mette Egge
1 967 631
1 449 515
2 132 919
1 920 184
3 356 460
3 335 252
2 811 997
3 593 298
2 366 869
2 589 002
1 862 556
3 982 124
1 661 368
1 941 847
1 755 910
2 101 771
2 229 532
1 742 006
3 731 380
3 608 565
2 191 053
1 584 635
2 874 434
1 617 900
1 433 981
2 753 109
2 280 968
1 735 675
4 256 998
133 544 620
133 447 664
133 413 947
133 178 795
133 105 188
132 993 766
132 969 017
132 939 880
132 860 034
132 593 785
132 276 178
132 027 875
131 773 976
131 748 159
131 605 232
131 398 421
131 259 406
130 815 993
130 697 536
130 616 081
130 376 742
130 243 811
129 989 068
129 977 809
129 932 617
129 710 112
129 346 399
129 295 201
129 271 258
74.17%
100.61%
68.36%
75.79%
43.34%
43.58%
51.67%
40.43%
61.34%
55.97%
77.61%
36.23%
86.67%
74.14%
81.90%
68.31%
64.33%
82.06%
38.27%
39.55%
65.02%
89.81%
49.41%
87.78%
99.00%
51.48%
61.96%
81.39%
33.18%
Berit Vigdis Ekornes Unhjem
Linn Anette Gundersen
Thor Aage Pedersen
Roger Halshamn
Knut Grønnevet
Cathrin Anfinnsen Thon
Truls Herman Holm
Kjersti Sundt Sissener
Per Åge Hauge
Yngvar Christensen
Trym Sandvik Steinshamn
Cecilie Røed Jørgensen
Arno Berg
Eva Tine Riis-­‐Johannessen
Inger Marie Volstad
Jan Gustav Thrane-­‐Steen
Hermann Refsum Flinder
Johan Christopher Solitair Stenersen
Monica Wilhelmsen Lund
Robert Ingberg Iversen
Stian Grieg Sæthre
Ole Morten Halvorsen
Steinar Lindberg
Jon Harald Nordbrekken
Siri Baumann
Malvin Meyer Nilsen
Fredrikke Eger
Gudmund Joar Bratrud
Jørgen Andreas Paulsen
3 644 656
4 903 459
3 320 661
8 756 651
3 918 991
1 916 833
3 412 814
1 393 421
3 499 812
1 400 119
1 680 937
1 387 682
1 604 458
1 380 127
3 263 600
3 133 293
1 371 642
7 113 770
2 373 043
4 308 215
1 372 929
1 477 671
1 575 425
2 294 610
1 353 761
3 710 599
8 010 349
1 601 358
1 604 867
128 792 514
128 671 056
128 524 712
127 903 833
127 342 751
127 310 896
126 814 502
126 465 584
126 381 521
126 271 126
126 267 258
125 989 050
125 844 585
125 823 539
125 771 131
125 634 096
125 567 498
125 561 534
125 315 973
125 282 677
125 210 950
125 051 705
124 831 731
124 793 991
124 780 028
124 727 305
124 594 689
124 517 378
124 480 495
38.61%
28.67%
42.29%
15.96%
35.50%
72.56%
40.59%
99.15%
39.45%
98.52%
82.06%
99.18%
85.68%
99.59%
42.10%
43.80%
100.00%
19.28%
57.69%
31.77%
99.62%
92.44%
86.55%
59.41%
100.68%
36.72%
16.99%
84.94%
84.72%
Erik Petter Nygaard
Karstein Otto Teige
Jan Fredrik Dahl
Rolf Smedvig Hodne
Trygve Seglem
Jørgen Jørgensen
Casper Hestness
Thomas Fredrik Olsen
Gunulf Bergheim
Christian Otto Sinding
Roar Dons
Thomas Stang
Kaia Aagot Linneberg
Jan Christian Unhjem Dahl
Torkel Slaattun
Erland Peter Bassøe
Anne Hestness Trommestad
Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener
Arne Skogheim
Alf Egil Bogen
Harald Frigstad
Ole Kristian Sperre
Øystein Stie
Ellen Brochmann
Kjetil Strand
Mons Svendal Aase
Niels August Torp
Per Inge Strand
Vegard Wollan
2 155 044
2 641 212
3 911 026
4 421 866
2 914 249
1 937 537
1 407 683
6 590 312
2 156 807
6 267 360
1 405 203
2 289 362
3 844 113
2 584 034
4 317 762
1 619 679
1 369 447
1 758 368
3 693 987
3 938 873
2 413 031
2 508 881
3 718 419
1 818 515
2 183 650
6 145 291
1 846 604
2 199 741
10 029 778
124 469 262
124 428 950
124 374 258
124 311 597
124 089 336
124 076 993
123 711 340
123 610 925
123 521 397
123 351 402
122 923 625
122 819 094
122 753 121
122 688 225
122 600 545
122 420 934
122 308 016
122 248 132
122 165 497
122 089 723
122 019 871
121 839 224
121 832 497
121 828 051
121 800 124
121 487 145
121 148 577
120 968 399
120 937 418
63.09%
51.46%
34.74%
30.71%
46.51%
69.95%
95.99%
20.49%
62.55%
21.50%
95.54%
58.59%
34.88%
51.86%
31.01%
82.55%
97.54%
75.93%
36.12%
33.85%
55.23%
53.04%
35.78%
73.17%
60.92%
21.59%
71.65%
60.06%
13.17%
Denise Kristine Peterson Ringnes
Tor Østervold
Øyvind Tveit
Johannes Slaattun
Nina Willumsen Grieg
Knut Rafto
Espen Aspenes
Thorvald Helmen Steen
Rolf Otto Skarveland
Bjørn Trygve Larsen
Kristin Tanum Michelet
Hans Petter Schanke
Kristian Tørres Brøvig
Edna Cecilie Thrane-­‐Steen
Kjell Erik Almskog
Leif Arne Langøy
Gertrude Morcken
Knut Jarle Aspenes
Ole Henrik Bjørge
Kari Kleven
Jan Erik Farstad
Håkon Sverre Farstad
Randi Nilsen
Jørn Folke Hermansen
Per Arne Hodne-­‐Larsen
Geir Skåla
Rune Andreas Arnhoff
Per Sand
Pål Terje Evensen
1 772 562
1 632 104
2 898 206
4 462 704
1 564 108
1 526 921
2 644 170
1 661 493
2 071 374
2 553 907
2 514 144
2 221 615
1 365 144
1 734 762
1 304 916
3 120 817
1 561 723
2 351 963
9 571 896
2 579 081
1 702 233
1 538 424
1 292 073
1 646 365
1 359 894
4 016 526
3 163 483
1 637 289
1 741 266
120 775 907
120 740 419
120 630 274
120 525 143
120 277 597
120 234 344
120 125 455
120 113 879
120 023 582
119 951 969
119 893 779
119 595 176
119 054 402
119 027 851
119 015 412
118 956 794
118 911 036
118 879 885
118 788 823
118 753 332
118 623 196
118 395 931
118 331 157
118 163 056
118 096 400
118 079 126
117 767 487
117 580 440
117 372 802
74.41%
80.79%
45.45%
29.49%
83.98%
85.99%
49.61%
78.95%
63.28%
51.29%
52.08%
58.79%
95.23%
74.92%
99.59%
41.62%
83.14%
55.19%
13.55%
50.28%
76.09%
84.03%
100.00%
78.37%
94.82%
32.10%
40.65%
78.41%
73.60%
Bobben Fridolf Carling
Vibeke Farstad
Sigurd Haraldssøn Astrup
Arvid Otto Hansen
Svein Christian Kersbergen
Jan Bertil Gateman
Jan Trygve Gromstad
Ingvild Ørpen
Syver Anton Oliver
Leif Kjetil Gjendemsjø
Herman Leopoldus Løvenskiold
Anne Cecilie Fossum
Arve Nyhus
Ida Tanum Michelet
Lillian Wenaas
Carstein Seeberg
Hanne Kristine Ørpen
Roger Halsebakk
Arnstein Wee
Erik Holsten
Rasiah Ranjith Leon
Rune Runestad
Ole Ertvaag
Thore Liverød
Knut Bunde
Christin Hestness Matthiessen
Ivar Arvid Molvær
Inger Ulstein
Karl Petter Buck
1 515 420
1 642 886
1 737 400
1 991 164
1 761 301
2 232 364
2 370 576
1 503 168
1 565 300
5 007 628
1 588 727
1 411 364
3 432 949
1 774 788
1 351 413
1 294 272
1 539 942
2 460 433
6 860 497
1 284 895
5 107 568
1 484 184
12 980 099
4 257 936
2 274 402
1 261 167
2 674 778
1 661 695
1 510 434
117 117 336
117 108 652
117 078 035
117 049 818
116 834 086
116 698 610
116 585 077
116 454 414
116 303 770
116 079 850
115 784 408
115 746 357
115 679 023
115 466 288
115 403 999
115 031 477
115 006 122
114 962 181
114 700 967
114 627 802
114 613 879
114 578 199
114 566 564
114 529 930
114 525 697
113 956 824
113 930 794
113 758 405
113 610 617
84.38%
77.83%
73.57%
64.18%
72.42%
57.07%
53.69%
84.58%
81.12%
25.31%
79.56%
89.53%
36.79%
71.03%
93.23%
97.03%
81.53%
51.01%
18.25%
97.39%
24.50%
84.27%
9.64%
29.36%
54.97%
98.64%
46.50%
74.73%
82.11%
Odd Dagfinn Harlem
Francis Stückrath Hay
Margrethe Hegnar
Marius Bøhler
Trond Narve Skarveland
Sissel Glastad
Tore Kjos
Stein Mork Fivel
Christine Mohn Furre
Knut Lycke
Hans Henrik Riddervold
Bård Eker
Per Magne Grøndahl
Richard Trygve Andvord
Øivind Tidemandsen
Rolf Tore Andersen
Fridtjof Johannes Lorentzen
Bjarne Johannes Laastad
Mette Elisabeth Madsstuen
Vibeke Nergaard
Lennart Gøsta Wallman
Jan Henrik Møller
Tone Anette Ottersland
Egil Lekang
Elin Grindstrand
Knut Ragnar Vadseth
Kjetil Peder Sperre
Bjørn Staavi
Rune Sundvall
3 797 597
1 448 030
1 317 655
1 247 631
2 524 348
1 545 524
1 286 176
2 675 608
1 467 283
3 326 455
2 331 605
1 744 469
1 574 401
1 818 600
1 264 023
2 067 704
1 202 902
1 497 585
2 073 371
1 299 568
2 503 147
3 609 208
1 444 921
3 562 771
1 318 805
1 421 098
2 201 521
3 693 273
2 167 607
113 588 498
113 444 397
113 270 952
113 144 363
113 057 181
112 964 993
112 851 947
112 823 089
112 699 730
112 633 244
112 517 424
112 343 868
112 138 850
111 916 599
111 590 756
111 154 014
111 089 385
111 082 557
111 023 241
110 882 788
110 812 881
110 668 180
110 612 127
110 401 741
110 353 978
110 319 334
110 003 843
109 890 094
109 769 502
32.65%
85.52%
93.83%
98.99%
48.89%
79.78%
95.77%
46.03%
83.84%
36.96%
52.67%
70.29%
77.74%
67.17%
96.35%
58.67%
100.79%
80.95%
58.44%
93.12%
48.31%
33.46%
83.55%
33.82%
91.32%
84.72%
54.53%
32.47%
55.26%
Bertel Otto Steen
Fredrik Røed
Nils Petter Gill
Matias Rasmus Langaard
Roald Hustvedt
Heidi Malme
Thor Arne Falkanger
Ole Jørgen Smedsrud
Morten Thorsen
Christopher Westbø
Roger Adolfsen
Gunnar Markussen
Thorolf Hestness
Eva Løkeland Lerøy
Gustav Witzøe
Una Griffin Huse
Rikke Helmer
Øystein Moan
Thor Bjørnstad
Kristen Stein Jakobsen
Tore Bjørn Ottersland
Harald Aksnes Lervik
Maria Loen
Guri Ottersland
Inger Sande Brøvig
Knut Fordal
Arnold Valdemar Sollund
Jon Trygve Hegnar
Reidun Førde
2 210 006
1 298 231
1 450 681
1 192 560
1 375 044
1 493 140
2 059 810
1 784 607
1 236 406
6 796 768
1 704 797
2 060 927
1 303 154
2 284 160
2 091 745
1 271 726
1 966 493
8 002 276
1 820 174
1 285 126
1 172 352
3 088 509
1 690 271
1 391 477
1 171 689
4 140 276
1 953 966
1 190 929
1 753 037
109 502 494
109 312 766
109 080 232
109 052 956
109 033 288
108 845 343
108 454 972
108 388 060
108 261 143
108 174 540
108 117 109
108 058 988
107 971 036
107 955 211
107 926 647
107 919 821
107 615 108
107 603 143
107 312 020
107 263 317
107 204 565
107 002 971
106 606 174
106 561 736
106 525 295
106 397 651
106 386 587
106 370 587
106 358 966
54.07%
91.88%
82.05%
99.79%
86.53%
79.55%
57.45%
66.27%
95.54%
17.37%
69.20%
57.21%
90.40%
51.57%
56.30%
92.59%
59.71%
14.67%
64.33%
91.07%
99.77%
37.80%
68.81%
83.55%
99.19%
28.04%
59.40%
97.45%
66.19%
Stein Walter Nilsen
Rune Skarveland
Lilly Margrethe Tønnevold Stakkeland
Svein Morten Sørensen
Fritz Anker-­‐Rasch
Harald Endre Hermansen
Frank Ove Brøvig
Erik Mathias Moe-­‐Helgesen
Martin Schøyen
Sverre Dale Moen
Kristian Arne Adolfsen
Karl Andreas Sandvik
Kjartan Aas
Ingvild Elisabeth Hoff Schage
Johan Tore Olsen
Wenche Anker-­‐Rasch
Tolleiv Johan Haugland
Ole-­‐Jørgen Dahl
Johannes Aarseth
Erik Langseth
Maren Linnea Westbø
Johan Erik Wulfsberg
Per Nyblom
Marius Westbø
Bjørn Helmer Johnsen
Urd Ragnhild Sævareid Aase
Alf Christian Thorkildsen
Henrik Bergesen
Nils Christoffer Gevelt
1 663 280
1 853 364
2 629 802
2 537 217
1 199 168
1 145 193
1 394 349
8 878 816
1 168 191
2 390 055
1 742 766
1 568 746
1 235 414
1 187 251
1 808 715
1 151 121
1 874 129
1 659 406
1 377 638
2 353 063
6 735 120
1 876 476
2 837 248
6 723 406
2 301 148
1 169 025
3 044 063
1 609 807
1 354 873
106 350 817
106 256 952
106 085 898
106 070 462
105 980 020
105 813 978
105 771 011
105 767 954
105 667 947
105 628 369
105 569 940
105 520 343
105 335 305
105 212 613
105 056 952
105 012 961
104 375 369
104 325 444
104 202 300
104 174 116
103 960 740
103 925 673
103 878 088
103 764 869
103 746 489
103 623 960
103 427 150
103 223 957
102 894 341
69.76%
62.55%
44.01%
45.61%
96.42%
100.80%
82.76%
13.00%
98.68%
48.21%
66.08%
73.38%
93.01%
96.67%
63.36%
99.52%
60.75%
68.58%
82.51%
48.29%
16.84%
60.41%
39.94%
16.83%
49.18%
96.69%
37.06%
69.94%
82.83%
Marit Brubæk
Inge Edvardsen
Erling Jenssen
Synnøve Mohn Lunde
Liv Siri Bringsjord
Johan Petter Waage
Gunnar Hvammen
Lillian Alice Smith
Per Baumann
Ragnhild Kierulf Ulltveit-­‐Moe
Kåre Liadal
Tore Larssen
Kristine Barbro Andenæs Axelsen
Marte Bøhler
Steven Johan Fritzøe
Ståle Førre
Bjørn Henrik Hoff Schage
Geir Normann Johanssen
Hans Ole Helling
Arne Baumann
Helge Stahl
Victoria Marie Stang Treschow
Marianne Hoff Schage
Arnt Severin Brandtun
Svein Rune Gjerde
Olav Søren Folkestad
Marius Nerby
Thor Anders Brevik
Lasse Færøvik
2 001 607
2 454 972
1 305 669
1 324 232
1 231 209
3 334 727
2 160 716
1 326 510
1 302 972
1 446 126
2 277 334
1 156 488
1 116 712
1 178 750
1 385 744
1 462 810
1 317 448
1 282 956
1 992 145
2 462 418
2 985 067
1 162 180
1 108 776
1 604 618
2 709 644
3 269 725
2 327 997
1 833 686
1 509 838
102 893 615
102 685 770
102 583 688
102 384 010
102 352 796
102 195 508
102 074 830
102 050 353
102 015 543
101 894 802
101 887 793
101 815 093
101 720 960
101 692 175
101 677 153
101 597 913
101 551 379
101 521 422
101 463 334
101 456 389
101 376 466
101 285 475
101 284 868
101 249 636
101 153 344
101 107 867
100 984 090
100 685 484
100 482 539
56.07%
45.62%
85.69%
84.32%
90.67%
33.42%
51.52%
83.90%
85.39%
76.84%
48.79%
96.01%
99.34%
94.09%
80.02%
75.75%
84.06%
86.30%
55.54%
44.93%
37.04%
95.04%
99.62%
68.81%
40.71%
33.72%
47.30%
59.88%
72.57%
Solbjørg Hermez
Arne Blystad
Eirik Flatebø
Svein Anders Tunheim
Peter Didrik Herlofson
1 310 942
1 306 958
1 643 289
1 482 788
1 081 909
100 413 083
100 373 563
100 192 404
100 016 182
100 011 793
83.53%
83.75%
66.49%
73.55%
100.80%