Velge sanger/salmer til seremonien

Transcription

Velge sanger/salmer til seremonien
Thrana_forslag til sanger.qxp_Layout 1 12.06.14 10:48 Side 1
Salmer, solosang
og musikk
ved gravferd
Thrana_forslag til sanger.qxp_Layout 1 12.06.14 10:48 Side 2
FORSLAG TIL SALMER
Fra Norsk salmebok
416 Alltid freidig
836 Bedre kan jeg ikke fare
490 Blott en dag
816 Bred dina vida vingar
187 Deg være ære
93 Deilig er den himmel blå
56 Deilig er jorden
244 Den store, hvite flokk
38 Det hev ei rose sprunge
70 Det lyser i stille grender
196 Døden må vike for Gudsrikets
473 Eg veit ei hamn for meg
843 Eg veit i himmerik ei borg
493 Ein fin liten blome
812 Fager kveldsol smiler
5 Gjør døren høy, gjør porten vid
838 Gud, når du til oppbrudd kaller
727 Guds kjærleik er som stranda
191 Han er oppstanden. Halleluja
346 Han tek ikkje glansen av livet
272 Hellig,hellig,hellig! Herre Gud
826 Her møtes alle veie
268 Herre Gud, ditt dyre navn
596 I dine hender, fader blid
844 I himmelen, i himmelen
454 Ikke en spurv til jorden
487 Ingen er så trygg i fare
862 Jeg er en seiler på livets hav
497 Jeg er i Herrens hender
31 Jeg synger julekvad
334 Jeg så ham som barn
856 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
423 Jesus, det eneste, helligste
179 Jesus lever, graven brast
223 Kjærlighet er lysets kilde
669 Kjærlighet fra Gud
414 Lei, milde ljos
45 Mitt hjerte alltid vanker
943 Måne og sol, skyer og vind
86 Navnet Jesus blekner aldri
765 No livnar det i lundar
468 Nærmere deg, min Gud
866 Nå er livet gjemt hos Gud
809 Når solen går ned
814 O bli hos meg
184 Påskemorgen slukker sorgen
303 Sørg du for meg, Fader kjær
608 Så ta da mine hender
855 Tenk når engang den tåke
460
389
476
295
698
189
508
Velt alle dine veier
Vær meg nær, å Gud
Vær sterk, min sjel i denne tid
Vår Gud han er så fast en borg
Å leva, det er å elska
Å, salige stund uten like
Å, tenk når engang samles skal
Fra salmetillegg 1997
139 Den lyse dag ble vendt til natt
47 Det er makt i de foldede hender
60 En tåre renner fra ikonet
140 Herre, måtte dette skje
146 Hjemme i himlen
42 Hvem har skapt alle blomstene
53 Jeg er trygg hos deg
54 Jeg løfter mine øyne opp til
88 Jeg vil gi deg, O Herre min
261 Jesus, det eneste, helligste
65 Jesus elsker alle barna
262 Nå er livet gjemt hos Gud
141 Nå åpner savnet sine øde
77 Når natten fyller dine rom
69 O Jesus, du som fyller alt i alle
55 Som når et barn kommer hjem
142 Så stilner livets jag
91 Takk at du tok mine byrder
2 Tenn lys! Et lys skal brenne
Forlag salmer til barn:
Ikke en spurv til jorden
Jeg vet en deilig have
Bred dina vida vingar
Ingen er så trygg i fare
Måne og sol
Vær meg nær, o Gud
FORSLAG TIL SOLOSANGER
NB! Tekster uten kristent innhold
krever godkjennelse av prest/organist
Fra norsk salmebok
490 Blott en dag
816 Bred dina vida vingar
244 Den store hvite flokk
196 Døden må vike
843 Eg veit i himmerik ei borg
493 Ein fin liten blome
844 I himmelen, i himmelen
454 Ikke en spurv til jorden
487 Ingen er så trygg i fare
Thrana_forslag til sanger.qxp_Layout 1 12.06.14 10:49 Side 3
862 Jeg er en seiler
181 Jesus du som blant oss står
124 Klippe, du som brast for meg
414 Lei, milde ljos
188 Ljos over grav
808 Se, solens skjønne lys og prakt
Fra melodiboken
573 Det er makt i de foldede hender
303 Du kommer, Jesus, til meg inn
858 Eg er ein gjest i verda
875 Jag är en främling
345 Jeg er frelst. Å for en nåde
347 Jeg er i Herrens hender
876 Jeg går til himlen
349 Jeg har vandret med Jesus
878 Jeg vet en hvile så skjønn og
521 Jesus, det eneste, helligste
368 O Herre,til hvem
116 O store Gud
464 Send bud på ham
127 Takk, min Gud, for alt som
895 Tenk når jeg min Frelser skuer
899 Å hvor salig det skal
137 Å nåde underfull og stor
(Amazing grace)
679 Åpen ligger graven
Andre med kristent innhold
Amazing Grace (Trad)
Ave Maria (Schubert)
Blå, blå Salme (E. Bye)
Där rosor aldrig dör (Trad)
Hymne - Fader vår (N. Larsen)
Jag har hört om en stad
(Russisk/Lithell)
Eg ser (B. Eidsvåg)
Jeg går til himlen (Norsk
folketone/Levinsen)
O Helga natt (Adam/Kock)
Panis Angelicus (Franck)
Pie Jesu (Webber)
Som når et barn kommer hjem om
kvelden (Strandsjö/Olsen)
En stjerne skinner i natt (Eyvind Skeie)
Tradisjonelle
Alt eg så (S. Dagsland)
Barn av regnbuen (Seeger/Nilsen)
Den finaste eg veit (Haugen/Moslåtten)
Det fine vi hadd sammen (DDE)
Det vackraste jag vet (folketone)
Där rosor aldrig dör (Trad)
Ei hand å holde i (Jørn Hoel)
For siste gang (Postveien 2)
Gabriellas sång (Py Bäckman)
Gje meg handa di, ven (Irsk
folketone/Bratland)
Höstvisa (tauro/Jansson)
Hildringstimen (Ludt/Bye)
Har en drøm (Gundersen/Hoff
Jag fick låna en ängel (Forsman)
Jag vill tacka livet (Åhman/Parra)
Kjærlighet (Cosma/Tofte)
Jeg lagde meg så silde (Norsk folkevise)
Kjærlighetsvisa (Sivertsen)
Lys og varme (Åge Aleksandersen)
Sommernatt ved fjorden (Kjetil Bjørnstad)
Så skimrande var aldrig havet (E. Taube)
Tir N’a Noir (Staveland/Falkeid)
Tusen bitar (B. Afzelius)
Vinsjan på kaia (DDE)
Mot kveld (Agathe Backer Grøndahl)
Seterjentens søndag /På solen jeg ser
(Ole Bull/Jørge Moe)
Solefallssang (Ole Olsen)
Ut mot havet (F. Bræin)
Den fyrste song (Per Sivle)
Danse mi vise, gråte min sang
(Goksøyr/Skæraasen)
Nocturne (Løvland)
Nocturne - Sov på min arm (E. Taube)
Vem kan segla förutan vind (Svensk
folketone)
O Helga natt (Adam/Kock)
Ved Rondane (Vinje/Grieg)
Våren (Vinje/Grieg)
Vårsøg (Sommero/Hyldbakk)
Å eg veit meg et land/Barndomsminne
fra Nordland (Elias Blix)
Engelske tittler
Adios Amigo (Jim Reeves)
Autumn Leaves (Eva Cassidy)
Bridge over troubled water (Paul Simon)
Blowing in the wind (Bob Dylan)
Candle in the wind (Elton John)
Everybody hurts (REM)
Fields of gold (Sting)
Hard to say Goodbye (C. Dione - P. Anka)
How am I supposed to (Bolton)
I love you because (Jim Reeves)
Its time to say goodbye ( Andrea Bocelli)
Memory (A. Webber "fra Cats")
Thrana_forslag til sanger.qxp_Layout 1 12.06.14 10:49 Side 4
Morning has broken (Cat Stevens)
My heart will go on (Dione)
My way (Sinatra)
Over the rainbow (Arlen/Harburg)
Time to say goodbye
(Sartori/Quarantotto)
Tears in heaven (Clapton/Jennings)
The rose (McBroom)
What a wonderful world (Thiele/Weiss)
We'll meet again (Parker/Charles)
Yesterday (Paul McCartney.)
You raise me up (Løvland/Graham)
You'll never walk alone
(Rodgers/Hammerstein)
FORSLAG TIL
INSTRUMENTALMUSIKK
Klassisk musikk
Adagio ( “Vinteren”) (Vivaldi)
Adagio (Måneskinns.) (Beethoven)
Adagio (Sonate Path.) (Beethoven)
Adagio (Albinoni)
Adagio i C (Franck)
Air (Bach)
Andante Cantabile (Tschaikow)
Arie fra "Messias" (Händel)
Arioso (Dank sei Dir,) (Händel)
Ave Maria (Schubert)
Ave Verum (Mozart)
Berceuse (Järnfeldt)
Den hellige stad (Adams)
Gabriels obo (Morricone)
Hymne (Fader vår ) (Larsen)
Intermezzo (Cav.Rust)(Mascagni)
Jesu Joy of Man's D. (Bach)
Largo (fra Xerxes) (Händel)
Panis Angelicus (Franck)
Pie Jesu (A. Webber)
Preludium i c-moll (Chopin)
Stjernsangen (Sibelius)
Svanen( Sait-Saëns)
Våren (Grieg)
Hurum
Asker
Tradisjonelle
Amazing Grace (Trad.)
Barndomsminne frå (N. Thomsen)
De hundrede violiner (Alnæs)Det
lysnet i skogen (Islandsm.)Du
gamle mor (Grieg)
Gamal Fäbodpsalm (Sv.f.tone)
Gjendines bånlåt (Grieg)
Greensleeves (Eng.f.tone)
Hjertesår (Grieg)
Hvor er det godt å l. (Norsk.f.tone)
I ensomme stunder (Bull)
Melodi (Nordraak)
Mot kveld (Grøndahl)
Om kvelden (Norsk folketone)
Siste reis (Alnæs)
Solefallssang (Ole Olsen)
Solveigs sang (Grieg)
Tonerna (Sjøberg)
Ut mot havet (F. Bræin)
Ved Rondane (Grieg)
Veslemøys sang (Halvorsen)
Åses død (Grieg)
Andre
Autumn leaves (Kosma)
Barn av regnbuen (Seeger)
Blowing in the wind (Dylan)
Bridge over troubled water (Simon)
Cavatina ”Deer hunter” (Myers)
Din tanke er fri (Ty.f.tone)
Har en drøm (Jørn Hoel)
Memory ”Cats” (A. Webber)
My heart will go on (Dion)
Solnedgang (Conradi)
Sommernatt ved fjord. (K. Bjørnstad)
Tears in Heaven (Clapton)
You raise me up (Løvland)
Det presiseres at listene ikke på noen
måte gjør krav på å være fullstendig.
Forslagene er ment å være
toneangivende for hva som egner seg,
samt en hjelp til å finne frem til det
stoffet som søkes.
Røyken
Bærum
BEGRAVELSESBYRÅ
www.athrana.no
A. THRANA AS