Personlige assistenter til ungdom Etne

Comments

Transcription

Personlige assistenter til ungdom Etne
JAG Assistanse AS har stilling ledig som rådgiver.
Rådgiveren skal arbeide med støtte og rådgivning til JAG-medlemmer,
JAG en landsdekkende ideell forening for personer
med
flereogomfattende
funksjonsnedderes legale
representant
våre ansatte personlige
assistenter.
Arbeidsoppgavene er svært
og omfatter
lovsettelser, hvorav èn er intellektuell funksjonsnedsettelse.
JAGvarierende
arbeider
for bla.
at hvordan
medlemmene
givningen om BPA skal forstås og håndteres, arbeidsmiljøspørsmål,
skal kunne leve sine liv fullt ut på sine egne vilkår,
ved hjelp
av personlig
assistanse.
personalspørsmål,
samt administrasjon
og dokumentasjon
av den
Personlige assistenter til
ungdom i Etne kommune.
personlige assistansen. Rådgiveren bistår medlemmene i juridiske spørsmål ved f.eks søknad om, og eventuelt klage over avslag på BPA. Søker
må kunne arbeide selvstendig og strukturert med fokus på medlemmenes behov for individuelle løsninger i sin personlige assistanse. Arbeidet
innebærer nær kontakt med medlemmer og assistenter.
Vi søker primært deg med juridisk kompetanse, men andre med realkompetanse kan også være aktuelle. Erfaring med Lov om sosialetjenester og personlig assistanse vil bli vektlagt. Grunnleggende interesse for mennesker og menneskerettigheter, med særlig fokus på personer
men kognitive funksjonsnedsettelser, er en forutsetning. Arbeidet krever
at du er ansvarsfull, nøyaktig og har gode datakunnskaper.
Det søkes både ufaglærte assistenter og personer med helsefaglig høyskoleutdanning.
Det er ønskelig med kunnskap/erfaring vedrørende kapittel 9 hos fagpersonell.
Arbeidet gjelder bistand til en ungdom på Lønn
18 etter
år som
skal
etablere
segSnarlig
i eget
hjem.
avtale. Frist
for søknaden
30.august.
tiltredelse
er
ønskelig.
Assistansen går ut på å ivareta personlig stell,
ernæring, fysisk og sosial aktivitet
Spørsmål kan rettes til Sidsel Maxwell Grasli på telefon 91516008 eller
samt daglige gjøremål både i husstanden og
utenfor.
på e-post:
[email protected]
Søknaden kan sendes til [email protected] eller pr post
til JAG Assistanse AS, Schweigårdsgate 12, 0124 Oslo
intellektuell funksjonsnedsettelse. JAG arbeider for at
skal få leve sin liv fullt ut og på egne vilkår
For mer informasjon, ring 415medlemmene
11
789
ellerassistanse.
se JAG Assistanse AS er
ved
hjelp
av personlig
arbeidsgiver og ivaretar de administrative oppgavene
www.jobbdirekte.no/jagassistanse
i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får
introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.
Søknadsfrist: 11. april
www.jagassistanse.no
Jobbdirekte AS
Vi håper å høre fra deg som er interessert i
JAG er en landsdekkende ideell forening for personer
en spennende og meningsfullmed
jobb!
omfattende funksjonsnedsettelser, hvor av èn er

Similar documents