brosjyre - Sørlandet sykehus

Comments

Transcription

brosjyre - Sørlandet sykehus
Ӂ reflektere over egen praksis er
grunnleggende helsefremmende”
Ausland og Vinje i ”Etiske dilemmaer i praktisk helsearbeid”
Påmelding i Læringsportalen på sykehusets hjemmesider:
sshf.no/fag/utvikling-og-utdanning
Kurs for helsepersonell
i kommunikasjon, læring og mestring
(helsepedagogikk)
Lærings- og mestringssenteret:
Arendal:
37 01 48 42
Kristiansand: 38 03 85 52
Flekkefjord: 38 32 71 28
Felles e-post:
Nettadresse:
[email protected]
www.sshf.no/mestring
Kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret, Fagavdelingen
November2015
Lærings- og mestringssenteret, Fagavdelingen, Sørlandet sykehus HF
Læring for mestring
Lærings- og mestringssenteret arrangerer gratis kurs for deg som
jobber som helsepersonell i sykehus eller kommune, eller deg
som er brukerrepresentant/likeperson.
På kursdagene får du verktøy/metoder i kommunikasjon, læring
og mestring, som du kan anvende i jobbhverdagen din. Økt
kompetanse gir trygghet til å kunne veilede og støtte pasienter og
pårørende til mestring og kontroll i situasjonen de står i.
Disse kursene holdes på Lærings- og mestringssenteret:








Kursdagene er utarbeidet i samarbeid med brukerrepresentanter, som
også bidrar med sine erfaringer på aktuell kursdag.
Vi serverer frukt/grønt, kaffe og te.
Ta med niste eller kjøp mat i kantinen.
Strategiplanen for SSHF 2015-2017 (side 22-23):
3.1.1.1 Pasientens deltakelse i og eierskap til egen behandling må
styrkes
En forutsetning for individuell pasientmedvirkning er god relasjon og
kommunikasjon mellom og pasient og helsepersonell
•
Helsepersonell må ha særlig god kompetanse i kommunikasjon
(dialog) og ha pedagogiske ferdigheter.
Empatisk kommunikasjon
Introduksjon til mindfulness
Læring og mestring hos voksne
Å jobbe med grupper
Migrasjonshelse
Bruk av tolk
Samtaler med ungdom i et helsefremmende perspektiv
Motiverende intervju (MI)
Du får:





Verktøy i kommunikasjon der du legger til rette for
pasienters og pårørendes aktive deltakelse med mål om
læring og mestring
Vite mer om hva helsefremmende samtaler er
Mer kunnskap om hvordan voksne best mulig kan lære og bli
mer bevisst egne ressurser for å bli sjef i eget liv.
Dele erfaringer med andre ansatte
Øve deg i måter å kommunisere på og oppnå en god dialog
De fleste kursdagene er godkjent av:
Den norske legeforeningen, Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund, Bioingeniørfaglig Institutt,
Ergoterapeutene og Fagforbundet