Valgkomiteens innstilling

Comments

Transcription

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens
innstilling for 2016
Valgkomiteens forslag:
Fag:
Even Sinding-Larsen (Forsvaret)
Marianne E. Sæter (Økokrim)
Else Ishaug (NORAD)
1 år (gjenvalg)
1 år (gjenvalg)
1 år (gjenvalg)
Skole:
Magnhild Johansen (Bodin vgs.)
Lone Gregersen Johansen (Malakoff vgs.)
Hilde Papatzacos (Våland skole)
Ikke på valg (1 år igjen)
1 år (gjenvalg)
2 år (gjenvalg)
Folke:
Marianne Selvik (Ås bibliotek)
Vegard Krog Petersen (Sarpsborg bibliotek)
Trine Strømslid (Målselv bibliotek)
Ikke på valg (1 år igjen)
Ikke på valg (1 år igjen)
2 år (ny)
1. vara: Helene Stubberud (Frogn bibliotek)
2. vara: Gertti Mandla (Gol bibliotek)
Ikke på valg (1 år igjen)
2 år (ny)
Valgkomiteen minner om at det er full anledning til å stille benkeforslag på
andre kandidater under årsmøtet.
Med hilsen
Berit Hagen Ese, Politidirektoratet
Gro Hovland, Mysen VGS
Hanne Stuve, Hole bibliotek
12. oktober 2015
BIBLIOTEKENES IT-SENTER AS
Pb. 6458, Etterstad, 0605 Oslo, Norway
Tlf.: +47 22 08 34 00 - Fax: +47 22 08 98 80
e-post: [email protected]