Informasjonsbrev ambulatorisk EEG

Comments

Transcription

Informasjonsbrev ambulatorisk EEG
Nevro-, hud- og revmatologiskavdeling
Nevro-, liike- ja leasmeossodat
Pasientinformasjon
Ambulatorisk EEG registrering.
Hensikten med undersøkelsen er å avdekke om det forekommer unormal hjerneaktivitet i løpet av en
lengre tidsperiode, ofte ett døgn. Metoden brukes hovedsakelig til diagnostikk av epilepsitilstander.

Unngå bruk av hårspray, hårgele og lignende den dagen du kommer til undersøkelse.

Ved denne undersøkelsen monteres undersøkelsesutstyret hos oss, og du kan deretter forlate
avdelingen med utstyret på. Det er vanlige EEG elektroder som festes på hodet og det trekkes en
elastisk hette over, slik at det blir mindre risiko for at elektroder skal løsne.

Du kan utføre vanlige hverdagslige gjøremål mens registreringen pågår, men unngå fysisk
aktivitet siden det kan medføre løsning av elektroder. Du kan heller ikke dusje mens du har
utstyret på.

Siden det ikke er video-opptak under undersøkelsen, slik det vanligvis er ved kortere EEGregistreringer, er det særlig viktig at hendelser noteres ned i skjema og beskrives mest mulig
nøyaktig. Dette kan du enten gjøre selv eller det kan gjøres av en pårørende. Du vil få med et eget
skjema til å notere hendelser.
Svar på undersøkelsen sendes henvisende lege.
UNN HF
Besøksadresse:
9038 Tromsø
9038 Tromsø
Kontonr:
4700.04.02008
Org nr:
983 974 899
Avd tlf:
77626000
Avd fax:
Avd e-post:
Internett:
www.unn.no