NFSO

Comments

Transcription

NFSO
Foredragsholdere:
Anne Ree Jensen
Fagsjef for sykepleietjenesten kirurgisk divisjon, SUS
Elin Haarr
Overlege ved ortopedisk avdeling, SUS
Jørgen Tengesdal
Tidligere pasient
Elisabet Lundal
Ass. avdelingssykepleier ved ortopedisk avdeling, SUS
Iris Steine Skeie
Sykepleier ved ortopedisk avdeling, SUS
Pieter Oord
Seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, SUS
Jostein Ramsfjell
Tidligere pasient
Toril Skjæveland
Sykepleier ved ortopedisk avdeling, SUS
Elisabeth Rettedal
Overlege ved ortopedisk avdeling, SUS
Terje Meling
NFSO-NSF kongress
Årets kongress blir arrangert av sykepleiere ved ortopedisk
avdeling på Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Den
lokale arrangementskomiteen (LOK) består av sykepleierne:
Velkommen til
Kongress
Hilde Gullbrekken Seglem, ortopedisk avdeling 5E
Hilde Gunn Gjesteland Ims, ortopedisk avdeling 5E
for sykepleiere med
interesse for ortopedi
Vibeke Torkildsen, ortopedisk avdeling 5E
Annike Gahnstrøm Hauge, ortopedisk avdeling 5H
Lillann Pawells Åserød, ortopedisk avdeling 5H
Toril Kristin Skjæveland, ortopedisk avdeling 5G
Suzanne Kvamme, ortopedisk avdeling 5G
E-post til leder av LOK og kontaktperson:
[email protected]tmail.com (Suzanne Kvamme)
Overlege PhD ved ortopedisk avdeling, SUS
Agnethe Laastad
Tidligere pasient
Lillann Pawells Åserød
Sykepleier ved ortopedisk avdeling, SUS
Kristine Eikenes
Fysioterapeut, MSc ved SUS
Grethe Fjellheim
Ass. avdelingssykepleier ved ortopedisk avdeling, SUS
Helge Bergslien
Fasilitator kunnskap, NCE Culinology
Bente Rossavik
Fagsykepleier ved kirurgisk divisjon, SUS
Jorunn Bø
Sykepleier, klinisk spesialist ved karkirurgisk avdeling, SUS
Lars Fosse
Overlege PhD ved ortopedisk avdeling, SUS
Astrid Steine Lyngby
Pårørende til tidligere pasient
Anna Songe Møller
Førstelektor ved Det humanistiske fakultet,
Universitetet i Stavanger
Dagrunn Nåden Dyrstad
PhD-stipendiat ved Universitetet i Stavanger
Aina Basilier Vaage
Overlege PhD, spesialist i psykiatri og spesialist i barne- og
ungdomspsykiatri ved transkulturelt senter, Stavanger
B
Ved behov for hjelp med påmelding
eller spørsmål angående dette:
Gyro Conference AS
Postboks 14,
2601 Lillehammer
Vi ønsker deg velkommen
til
kongress
i Stavanger!
Telefon: 61 28 73 20
E-post: [email protected]
E-post til leder NFSO - NSF:
[email protected] (Edel Bruun Bastøe)
Foto: Nina Opsal
Foto: Svein G. Lunde
Grafisk produksjon og trykk: www.PRESIS.no
17. - 19. april 2015
Stavanger
Clarion Hotel Stavanger
Priser og registrering
Kongressavgift medlem:
Kongressavgift ikke-medlem:
1 dags registrering medlem:
1 dags registrering ikke-medlem:
3000,3750,1400,1600,-
Fredag 17. april
Lørdag 18. april
Søndag 19. april
08.00 - 10.00
Registrering med besøk i utstilling
09.00 - 10.00
09.00 - 10.00
«Arbeidglede»
v/ førstelektor UIS Anna Songe Møller
10.00 - 10.15
«Velkommen»
v/ leder i NFSO-NSF, Edel Bruun Bastøe
og leder i LOK,
Suzanne Kvamme, ortopedisk avd.
«Postoperativ infeksjon»
v/ overlege PhD Terje Meling
Pasienterfaringer v/ Agnethe Laastad
og sykepleier Lillann Pawells Åserød
10.00 - 10.30
Pause med utsjekk
10.00 - 10.30
Pause med besøk i utstillingen
10.30 - 11.30
«Kvalitet og sikkerhet i overføring
av eldre»
v/ PhD Stipendiat, UIS
Dagrunn Nåden Dyrstad
11.30 - 11.45
Minipause
11.45 - 12.45
«Erfaringer og refleksjoner når pasienter
har ulik kulturell bakgrunn»
v/ Spesialist i psykiatri og spesialist
i barne- og ungdomspsykiatri
Aina Basilier Vaage
12.45 - 13.00
«Helsebringende sykling»
v/ Prosjektleder Gudrun Karlsen,
sykepleier Kristiansund
og nestleder i NFSO-NSF
13.00 - 13.20
«Avslutning
med presentasjon av neste års vertskap»
v/ Edel Bruun Bastøe
13.20
Lunsj (egen påmelding)
Byvandring med kulturelt innslag: 250,Festmiddag lørdag:
795,10.15 - 10.30
«Ortopedisk klinikk ved SUS»
v/ fagsjef for sykepleietjenesten
kirurgisk divisjon, Anne Ree Jensen
10.30 - 11.15
«Forløp etter crusamputasjon»
v/ fysioterapeut, MSc Kirstine Eikenes
og ass. avd.sykepleier Grethe Ø. Fjellheim
10.30 - 11.00
«Presentasjon av sykepleiehjulet»
v/ fagsjef for sykepleietjenesten
kirurgisk divisjon, Anne Ree Jensen
11.15 - 11.45
Pause med besøk i utstillingen
11.45 - 12.45
«Bilateral hofteprotese»
v/ overlege Elin Haarr
Pasienterfaringer v/ Jørgen Tengesdal
«Maten er ikke gitt før den er spist»
v/ fasilitator kunnskap Helge Bergslien,
NCE Culinology
12.45 - 13.45
Lunsj
12.00 - 13.00
Lunsj
13.45 - 14.15
13.00 - 13.30
«Telefonprosjekt
- pasienter med totalprotese»
v/ ass. avd. sykepleier Elisabet Lundal
og sykepleier Iris Steine Skeie
«Kompetanseplan for kontaktsykepleiere»
v/ fagutviklingssykepleier Bente D. Rossavik
og klinisk spesialist Jorunn Bø
14.15 - 14.45
Pause med besøk i utstillingen
14.45 - 16.00
«Barneortopedi»
v/ overlege PhD Lars Fosse
Erfaring som pårørende
v/ Astrid Steine Lyngby
Påmeldingsfrist er 1. mars 2015.
Se nettsiden for mer informasjon om priser og registrering
til kongressen.
www.nsf.no/faggrupper/ortopedi
Den lokale arrangementkomiteen har lagt ned en betydelig
innsats for at alle skal få noen lærerike og morsomme dager
i Stavanger.
Om du vil presentere poster på kongressen, ta snarest
kontakt med leder av NFSO-NSF.
Styret i NFSO-NSF ønsker medlemmer og andre
interesserte sykepleiere
11.00 - 12.00
Velkommen til kongress!
13.30 - 14.00
Pause med besøk i utstillingen
14.00 - 14.45
«Multitraume»
v/ seksjonsoverlege Pieter Oord,
Pasienterfaringer v/ Jostein Ramsfjell
og sykepleier Toril K. Skjæveland
14.45 - 15.15
Pause med besøk i utstillingen
15.15 - 16.00
«Indikasjon for prolapskirurgi
ved motorisk utfall»
v/ overlege Elisabeth Rettedal
16.00 - 17.00
Generalforsamling NFSO-NSF
19.00
Byvandring m/ kulturelt innslag
19.30
Festmiddag
Med forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.
Tips: Besøk nettsiden jevnlig!
www.nsf.no/faggrupper/ortopedi
Programmet er godkjent som meritterende for klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.