4. trinn årsplan kroppsøving 2015-2016

Comments

Transcription

4. trinn årsplan kroppsøving 2015-2016
ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN – 2015/2016
MÅL (K06)
Læreverk: K-06 og lokal læreplan
Faglærer: Mona Haukås Olsen
TEMA
A
U
G

Fortelle fra egne opplevelser med ulike
aktiviteter.

Forklare hva personlig hygiene har å si for egne og
andres trivsel og helse
S
E
P
T

Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø
og i tilrettelagte aktiviteter.


O
K
T
N
O
V
D
E
S

Lek, regler og
holdninger.

TL-leker
Togstopp, dodraugen, speilheks,
taxi, buss og T-bane, bulldog.

Dans og rytme

Kjente sangleker, bro bro brille,
bjørnen sover. Tverrfaglig med
musikk
Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter.

Limbo, jenka, danselek
Danse enkle danser og eksperimentere med
rytmer og bevegelser

yoga

Lære mottak, kast og behandling
av ball gjennom instruksjon.

Lære ball-leker med flere spillere.

Håndball, fotball, vollyball,
innebandy, basket, kanonball
Sansemotoriske leker i tverrfaglig
sammenheng med stoff om
sansene i naturfag. Nysgjerrigper
prosjekt
Mat og helse
Blindebukk
Ulike hinderløyper
Tarzantikken

Være med i sangleker fra ulike kulturer

Avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og
være med i enkle ballspill.

Samhandle med andre i ulike aktiviteter

Ballspill.

Sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter

Sansene

Forklare hva personlig hygiene har å si for egne og
andres trivsel og helse

Aktivitet i ulike
bevegelsesmiljø

ARBEIDSFORM
Utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå,
springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri
utfoldelse og organisert aktivitet




VURDERING
OBSERVASJON AV
 Trivsel
 Aktivitet
 Mestring
 Koordinasjon
 Kroppsbevissthet
 Innsatsvilje
/positivitet
 Evne/vilje til å følge
instruksjon.
ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN – 2015/2016
MÅL (K06)
Læreverk: K-06 og lokal læreplan
Faglærer: Mona Haukås Olsen
TEMA
ARBEIDSFORM


J
A
N
Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og i
tilrettelagte aktiviteter
Aktivitet med
ulike apparater


F
E
B
Utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå,
springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri
utfoldelse og organisert aktivitet
Lek med
krabbing, hinke
og hopping.

Bruke ski og skøyter der forholdene tillater det

Ski og ake

Frilek ute i snøen, ake, lage hopp,
snømann. Dersom snøen melder
sin ankomst. Uteskole

Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø i
frie og tilrettelagte bevegelser


TL-leker (TL-ledere på trinnet har
ansvar)

Lek, regler og
holdninger.
Stafetter

Friluftsliv
M
A
R
S
A
P
R
I
L
M
A
I
J
U
N
I

Bruke klær, utstyr og enkle bruksredskaper for å
oppholde seg i naturen på en trygg og god måte

Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister

Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i
nærområdet

Bruke småredskaper og apparater

Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter
*Høstferie uke 41, vinter og påskeferie i uke 12+13





Trafikkregler
Orientering
Idrett
Utelek
VURDERING
OBSERVASJON AV
 Trivsel
 Aktivitet
 Mestring
 Koordinasjon
 Kroppsbevissthet
 Innsatsvilje
/positivitet
 Evne/vilje til å følge
instruksjon.





Snurre
kompen
Hoppe bukk
Tjukkas
Tau



Forberede og gjennomføre turer
og annen uteskoleaktivitet.
Ha kjennskap til og ha
gjennomført turer i nærområdet.


Tur langs veien
Vi har orientering rundt på
skolens område.
Leikvang, stasjoner.
Idrettsdag


Gjemsel, gi et lite vink,
Tur
Vurdering fra lærer.