Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel

Comments

Transcription

Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
Måned
Tema
Barnas bursdag
Aktivitet og arbeidsmåte
Bursdager blir feiret med flagg ute, lapp på døren og
bursdagssamling. Vi lager dokumentasjon til permen.
Barna får si en fin ting til hverandre.
Nøkkelord
Mål
Vi gjør stas på bursdagsbarnet
Barnet får et minne i permen sin
fra bursdagen.
«Triade Teater»
Fellesprosjekt fra
26.01. – 05.03.
Vi jobber med sangleker, rytme og dans. Vi introduserer
«Jonas i jungelen»
Dans, rytme,
apekatt, elefant,
løve
Barna tar del i forberedelser til
Triade teater.
Karneval
Vi forbereder karnevalet. Øver på sanger, danser samba,
bruker ansiktsmaling og lager «Katta i sekken».
Kle seg ut,
Natur og miljø
Vi går på tur til treet
Vinter
Barna observerer endringer i
naturen
Språkaktiviteter
Vi bruker rim
Boller, kringler,
knekk, blandet
drops
Barna kan rimet om «Fru Olsen»
Barna deltar i språkgrupper
Barna synger
«Triade Teater»
5.mars på Byfjord
scene.
Vi avslutter fellesprosjektet med forestilling for foreldrene
Natur og Miljø
Ekornet.
Ekorn
Fot, arm, hode,
mage
Barna observerer endringer i
naturen om vinteren
Barna vet hva ekorn spiser og hvor
de bor.
Februar
Mars
Vi besøker treet på turdagen.
Med forbehold om endringer
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
Språkaktiviteter
Påske
«Kosedyrsykehuset» Elaine Mills
Sykehus
Vi bruker rim
En, to, tre
Barna synger «Nøtteliten».
Barna kjenner navn på kroppsdeler
Barna lytter
Barna kan rimet «Jeg fant…»
Vi sår karse og lager påskepynt.
Vi koker egg ute og har besøk av påskeharen.
Egg, høne, karse,
hare
Barna deltar i aktiviteter felles i
Triade og på avdelingen
Vår – tur til treet
Sporlek med triade barnehage
Vi sår frø
Frø
Spire
Sol
Barna observerer endringer i
naturen
Kildesortering, glass, metall, papir, restavfall
Glass, metall, plast,
bioavfall
Barna gjør erfaringer med
kildesortering av eget avfall.
Foreldrene inviteres til Påskefrokost i barnehagen 25.mars
mellom kl 7:30 og 9:30.
April
Natur og Miljø
Språkaktiviteter
«Tambar er et troll» Tor Åge Bringsverd
Vi bruker rim
Vi lager steintroll
Med forbehold om endringer
Skog, by, hus, stein,
ull, sol, hale
Hage, persille,
krusete, ball
Barna deltar i språkgrupper
Barna lytter
Barna synger
Barna kan rimet «Lille persille»
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
Mai
Utviklingssamtaler
Alle foreldre kalles inn til utviklingssamtaler med Anne eller
Kristine
Natur og Miljø
Miljødag . Vi rydder og koster slik at uteområdene blir fine
til 17.mai.
Flagg, tog, bunad,
grunnlovsdag
Barnehagens uteområde er ryddig
og rent
Barna deltar i språkgrupper
Barna lytter
Barna gjenforteller
Vi synger:
Barnas dag (markeres før 17. mai)
Vi lager naturvev
Juni
Sortering og
kategorisering
Vi samlet ting som er like og ting som er ulike, i farger, i
form, i smak, i lukt, i tekstur osv.
Like - ulike
Barna erfarer enkel sortering og
kategorisering
Språkaktiviteter
«Tambar og sjøormen» Tor Åge Bringsverd
Tann, sjøorm, telt,
ubåt, kaptein
Barna lytter
Barna gjenforteller
Vi bruker rim
Sko, lire, heks,
rotte
Barna kan rimet «En, to, lapp din
sko»
Natur og Miljø
Sommer – vi bruker nærmiljøet vårt på turer
Bekk, tursti,
blomstereng
Barna observerer endringer i
naturen
Barna gjør gode erfaringer ute
Språkaktiviteter
«Tambar og den lille snille ulven» Tor Åge Bringsverd
Ulvunge, allergisk,
Barna deltar i språkgrupper
Barna lytter
Vi bruker rim og regler
Paraply, vilden sky
Barna kan rimet «Gyrre Myrre My»
Med forbehold om endringer
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
Juli
Ferieklubb
Om sommeren har vi ferieklubb i Triade med et tema for
hver uke. Plan for sommerens ferieklubb kommer i god tid
Veden og Smietunet er sammenslått de ukene det er færrest
barn. Vi bruker den barnehagen som har flest påmeldte
barn.
August
Oppstart på ny
avdeling
Regnbuen
Vi starter med å gå turer for å se hvor barna bor. (det er ikke
ment at vi skal komme på besøk, men få vise frem huset sitt
fra utsiden)
Hjem, familie, kart,
fortau,
fotgjengerfelt,
trafikklys
Barna viser hjemmet sitt til de
andre på avdelingen
Barna erfarer å ferdes i trafikken
Hønsetyv, rev,
hønseben
Barna kan rimet «En to tre fire fem
seks syv…»
Vi tar bilder av barna utenfor husene og lager et kart på
avdelingen hvor vi plasserer alle bildene.
Språkaktiviteter
Vi bruker rim
Vi leser «Hakkebakkeskogen» Thorbjørn Egner
Med forbehold om endringer
Barna lytter
Barna gjenforteller
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
EN TO TRE FIRE FEM SEKS SYV,
REVEN ER EN HØNSETYV .
SYV, SEKS, FEM, FIRE, TRE, TO, EN.
REVEN STJAL ET HØNSEBEN.
GYRRE MYRRE MY, FANT EN PAPAPLY.
HUN SLO PARAPLYEN OPP,
SÅ DEN LØFTET HENNES KROPP,
HØYT I VILDEN SKY.
LILLE PERSILLE I HAGEN STÅR
LYSEGRØNN KJOLE OG KRUSETE HÅR
HVORFOR SÅ STILLE
LILLE PERSILLE
KANSKJE DU VILLE
PÅ BALL I ÅR .
Med forbehold om endringer
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
EN TO LAPP DIN SKO
TRE FIRE SPILL PÅ LIRE
FEM SEKS TEGN EN HEKS
SYV ÅTTE FANG EN ROTTE
NI TI DA FÅR DU FRI .
JEG FANT SA DEN ENE
HVA DA?
SA NUMMER TO
ET EKORN! SA DEN TREDJE
SÅ SATT DE DER Å LO .
FRU OLSEN HAR BOLLER OG KRINGLER OG KNEKK
OG TRE PARASOLLER MED BOMULLSBETREKK
TO KATTESKINNSMUFFER, EN MANN OG EN MOPS
OG 4 SKUFFER MED BLANDA DROPS
Med forbehold om endringer
Dråpene februar 2015 – august 2015[Skriv inn tittel]
Med forbehold om endringer

Similar documents