Ordenselever uke 14: Leah og Philip Ukeplan for 6a, Våland skole

Comments

Transcription

Ordenselever uke 14: Leah og Philip Ukeplan for 6a, Våland skole
Foreldremøte på torsdag klokken 18.00 på klasserommet
Ukeplan for 6a, Våland skole
Uke 14
Internettside: http://www.linksidene.no/valand Tlf.nr. Våland skole: 51 53 86 00
Fag
Tema
Norsk
Dialekter
Tegnsetting
Læringsmål
Jeg vet hva en dialekt er.
Jeg kan forskjellen på skriftspråk og talespråk.
Jeg kan bruke anførselstegn på rett måte: Jeg husker
talestrek eller anførselstegn ved replikker.
Matematikk
Brøk
Engelsk
Eleven Magazine
“Sports”
“Quiz”
“Gossip”
Grammatikk:
• There is/There are
• Some/any
• Prepositions
Jeg kan brøk som en del av en mengde og som del
av en hel.
I can
•
•
•
•
•
•
Write an interview and
paragraphs
irregular vebs; simple past, present perfect
Participate in a discussion
Read a quiz and a
horoscope
Samfunnsfag Vår verdensdel - Europa
Jeg kan arbeide med prosjekt om land i Europa
individuelt eller i par.
Naturfag
Luft i bevegelse
Energioverføring
Vindmølle’
Aksel
RLE
Jødedom
Jeg kjenner til historien til jødene fra middelalderen
fram til i dag.
Mat og Helse
Mat fra Storbritannia
Kroppsøving
Elevstyrt
Jeg kan lage mat fra ulike kulturer, vurdere hva god
måltidsskikk innebærer og følge oppskrifter.
Jeg kan respektere mine medelever, jeg kan
samarbeide med andre. Jeg kan delta i variert
aktivitet.
Musikk
Musikk fra andre land
Dans, sang, spill, musikk fra andre land
Gullregel
Vi kommer presis til timen, og kommer raskt i gang.
Ordenselever uke 14: Leah og Philip
Foreldremøte på torsdag klokken 18.00 på klasserommet
På skolen:
Time
1.
08.15
–
09.00
2.
09.00
–
09.45
Mandag
Norsk:
Gjennomgang av
ukeplanen.
Tirsdag
Samfunnsfag:
Onsdag
Samfunnsfag:
Dialekter Sb s.
162-169
Arbeid med
prosjektet om land i
Europa. Gå
gjennom prosjektbeskrivelsen
Arbeid med
prosjektet om
land i Europa.
Se prosjekt beskrivelse
Natur:
Gym
RLE
134-137
Luft i bevegelse.
Elevstyrt
Bibelen
Torsdag
Natur:
134-137
Luft i bevegelse.
Fredag
M&H:
Vi lager «fish n’
chips»
Matematikk:
M&H:
Gb s. 34-41
Vi lager «fish n’
chips»
+ Sløyd
3.
10.00
–
10.45
Matematikk:
Gb s. 34-41
RLE
Bibelen
Musikk:
Anna Malena
og Eg e så
forelska +
dans
Musikk:
Anna Malena og
Eg e så forelska
+ dans
M&H:
Norsk:
Lesestund/Bokanmeldelse
4.
M&H:
Matematikk:
Norsk:
Norsk:
11.50
–
12.35
Vi lager «fish n’
chips»
Gb s. 34-41
Gjennomgang
av leseleksen.
Anførselstegn og
direkte tale
Vi lager «fish n’
chips»
+ Sløyd
Sb s. 124-127
5.
+ Tekstil
Dialekter,
12.35
–
13.20
6.
13.30
–
14.15
Norsk:
Sb s. 162-169
Bare mat og
helse
Engelsk, level
1,2,3,: P. 28-37
1. «Sports»p 30-31
2. «Quiz» p. 34-35
3. «Gossip» p.36-37
Alle: lære regel
s s.32, There is/
There are
Matematikk:
Gb s. 34-41
Ordenselever uke 14: Leah og Philip
Kunst og
håndverk:
Ekspresjonisme
Engelsk: 1,2,3
P. 28-37
1. «Sports»- p 3031
2. «Quiz» - p. 3435
3. «Gossip» - p.3637
Alle: lær regel s.
36, Some/any
Gym
Elevstyrt
Foreldremøte på torsdag klokken 18.00 på klasserommet
Lekser uke 14:
Til tirsdag
Norsk:
Les vedlagte teksten om
Stavanger på dialekt, og
skriv et kort sammendrag
av teksten på bokmål.
Til onsdag
Norsk:
Velg tre av vedlagte uttrykk
fra Stavanger, og lag tre
setninger med uttrykkene på
dialekten.
Til torsdag
Norsk:
Velg tre av vedlagte
uttrykk fra Stavanger, og
lag tre setninger med
uttrykkene på dialekten.
Til fredag
Norsk:
Velg tre av vedlagte uttrykk
fra Stavanger, og lag tre
setninger med uttrykkene
på dialekten.
Matematikk:
Matematikk:
Matematikk:
Eget ark
Eget ark
Eget ark
Engelsk
Level 1, 2, 3
1. «Sports»- p 30-31
2. «Quiz» - p. 34-35
3. «Gossip» - p.36-37
Alle: lære regel s s.33,
Some/any.
Write down and learn
New words. Forbered deg
til glosetest.
Samfunnsfag:
Du skal arbeide med
prosjektet om land i
Europa i 30min.
Rle:
Engelsk:
Level 1, 2, 3
1. «Sports»- p 30-31
2. «Quiz» - p. 34-35
3. «Gossip» - p.36-37
Alle: lære regel s s.32,
There is/ There are.
Write down and learn
New words. Forbered deg
til glosetest.
Tegn ferdig bildet til
tidslinjen om jødedommen
om du ikke er ferdig. (Husk
alt skal fargelegges, og
streker tegnes opp igjen
etterpå)
RLE 6B: 132-134:
Jødedommen i verda.
Lese i klassen, finne
begreper med forklaringer til
kolonnenotat eller
Begrepsblomst.
-Forbered deg til diktat.
-Husk underskrift på
lesekortet.
Diktat: Lag direkte tale
Bestefar sa at jeg kunne få spaden. Trine spurte hvor mye isen kostet. Trond
ropte at han ikke ville være inne. Jeg sa at det var min skyld. Politimannen
sa at vi måtte kjøre til høyre. Legen sa at jeg hadde meslinger. Mamma
spurte om jeg hadde spist. Læreren svarte at 5 x 8 er 40.
Ordenselever uke 14: Leah og Philip
Foreldremøte på torsdag klokken 18.00 på klasserommet
GLOSER UKE 14
Uke 14
Preposisjonene til uke 14 og 15
Team- lag
In =
Inne, inne i
Everywhere- over alt
Between=
mellom
Workout - trening
In front of =
foran
Comfortable - behagelig
On =
på
Snazzy - stilig
Behind =
Bak, bakom
Some – noe/noen i fortellende setninger
Over =
over
Any – noe/noen i nektende/spørsmålssetninger
From =
fra
There is a girl – det er en jente/det fins
en jente
To =
til
There are some boys – det er noen
gutter/det fins noen gutter
Under =
under
Lesekort:
Husk underskrift, og at lesekortet skal forevises lærer på fredag.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Les 15 minutter i fast bok
Les 15 minutter i fast bok
Les 15 minutter i fast bok
Les 15 minutter i fast bok
Underskrift:
Underskrift:
Underskrift:
Underskrift:
Informasjon til hjemmet: (se øverst på arket)
Heidi Kjærvik (mattelærer) [email protected], mob. 930 40 734
Forrige uke begynte vi et samfunnsfags prosjekt hvor elevene velger seg ut et land i Europa
de skal fordype seg i (se eget ark med prosjektbeskrivelse)
Dette skal gjøres ferdig før påske og framføres like over påske.
Med vennlig hilsen, Atle
Ordenselever uke 14: Leah og Philip

Similar documents