ARBEIDSPLAN 2. TRINN Uke: 9

Comments

Transcription

ARBEIDSPLAN 2. TRINN Uke: 9
ARBEIDSPLAN 2. TRINN Uke: 9
Sosialt mål: Jeg skal være en god venn for alle i klassen.
Ukas ord: seg, som, denne, tid, til, eller
Læringsmål
Etterarbeid hjemme
Norsk:
Jeg kan skrive setninger med store og
små bokstaver og punktum.
Til fredag:
Les i 10-15 minutter hver dag i
Simsalabim-boka eller selvvalgt bok.
Jeg kan finne verbet i en setning.
Elle Melle s. 13
Jeg vet hvordan man lagrer et
dokument i Word.
Jeg vet hvordan man setter inn et bilde i
et dokument.
Øv godt på ukas ord. Diktat på fredag.
Matematikk:
Jeg vet hva det vil si at en figur er
symmetrisk.
Jeg kan lage en symmetrisk figur eller et
mønster.
Jeg kan forklare følgende ord:
Ekstra (hvis du har lyst): Prøv å lage et
dokument i Word eller et annet
skriveprogram.
Til fredag:
Oppgaveark i leksemappa.
speilsymmetri, symmetrilinje, loddrett,
vannrett.
Engelsk:
Lytte til og forstå enkle instruksjoner på
engelsk.
Kunne navnet på noen kroppsdeler på
engelsk.
Naturfag:
Tema: Lære om istida, og hvordan
leveforholdene var i Norge.
Snakke om hva ulike kroppsdeler heter på
engelsk.
RLE:
Tema: Buddhismen.
Vite at buddhistenes hellige hus heter
tempel.
Musikk: Jeg kan bevege meg på ulike måter til ulike typer musikk.
Kunst & Håndverk: Vi lærer oss og fingerhekle 
Kroppsøving: Øve koordinasjon og bevegelse.
Mandag
23.02.
Tirsdag
24.02.
Onsdag
25.02.
Torsdag
26.02.
Fredag
27.02.
Matematikk
K&H
Musikk/data/
norsk
Ukeslutt
08.30
Stasjonsundervisning
Norsk
Norsk
13.15
14.00
Norsk/Gym/
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Norsk/Gym/
Engelsk
Vurdering av uka, hvordan syns eleven uka på
Informasjon:
skolen har vært:
RLE
Musikk/data/
norsk
Vi har vurdert uka (skriv gjerne en
kommentar):
(Fargelegg det ansiktet som stemmer best)
 Husk å kvittere på lesekortet når barnet ditt har lest! Hvis det er noen som leser
andre bøker enn Simsalabim-boka hjemme, er det fint om dere noterer det på
Elev
lesekortet også. 
 Til alle de som er med på tegnkor: Søndag 26. april skal vi ha konsert i
kulturbygget på Byåsen sammen med 4 andre tegnkor. Lørdag 25. april blir det
Foresatt
øvelse samme sted. Mer informasjon kommer
senere!
 Vårens foreldremøte blir torsdag 5.mars kl 18-20. Innkalling kommer i uke 9.