pute pose bie båt Hjertet Lunger Blodårer

Transcription

pute pose bie båt Hjertet Lunger Blodårer
Ukeplan for 2. trinn uke 16
Ukas faglige mål:
- Jeg kan lese og skrive ukas øveord.
- Jeg kan forklare ukas begreper.
- Jeg kan skrive navn i alfabetisk rekkefølge.
- Jeg kan måle ulike areal og sammenligne størrelser
på areal.
Ukas sosiale mål:
Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du
gjøre mot dem.
På skolen:
Norsk: Skrive hele navnet; fornavn og
etternavn. Dyrikon: Villsvin
Matematikk: Areal.
Engelsk: The Classroom
Natur og samfunn: Kroppen
RLE: Hinduismen
Gym: Utegym: Ballspill/Balløvelser.
Musikk: Sommernatt med lyn og torden. Rim og
regler.
Kunst- og håndverk: Vi syr.
Lekser:
Til tirsdag
Til onsdag:
Les i nivåboka.
Les i nivåboka.
Snakk med en voksen
om hva boka handler
om.
Diktatbok: Husk
underskrift.
Norsk:
Skriv øveordene så fint
du kan i ABC-boka.
Diktatbok: Husk
underskrift.
Til torsdag:
Les i nivåboka.
Ta med nivåboka på
skolen.
Norsk: Gjør ark nr. 13i
«Mine fortellinger».
Til fredag:
Let etter
faktasetninger om
villsvin. Ta med en
setning på skolen
som du kan skrive inn
i Dyrikon-boka. Husk
at du skal kunne lese
opp denne selv.
Matematikk: Multi s.
77.
UKELEKSE (øv hver dag):
Øv på ukas ord og begreper.
Øv på 13-venner i Tall og tankeboka.
UKAS ORD:
UKAS BEGREPER:
pute
Hjertet
pose
Lunger
bie
Blodårer
båt
Beskjeder
•
Gymsalen er nå under ombygging. Gymtimene blir derfor ute resten av skoleåret.
Minner om joggesko til utegymmen.
•
Vi starter nå med kartleggingsprøver; Lesing: tirsdag 14.april – 1. og 2. time.
Regning: torsdag 23.april – 1. og 2. time. Nærmere informasjon er lagt ut på
hjemmesiden (forsiden).
Ukeplan fra SFO
13.04
Leksehjelp
Kl. 13.25-13.55
14.04
Frilek ute
Avisgruppe og
dansegruppe
15.04
Leksehjelp
Kl. 13.25-13.55
Magnetdag
Varm mat
Hobby
Mat
Inneaktiviteter
Uteaktiviteter
Strikkeklubb
16.04
Tur
Vi er tilbake ca.
15.30
17.04
Gymsal
(tilbake 15.30)
Mail til SFO-leder [email protected]
[email protected]
• Dersom barnet ditt er syk en dag er det viktig at dere sender mail eller sms til SFO.
• Vi ser noen barn som ikke kommer inn på morgen-SFO om morgenen. Viktig at dere foreldre passer
på at barna kommer inn på SFO, dersom barnet skal på morgen-SFO.
Leksehjelp: Viktig at elevene har med seg skriveleksene.
Kontaktinformasjon
www.minskole.no/bogafjell
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]