Uke 34 5a - Minskole.no

Comments

Transcription

Uke 34 5a - Minskole.no
UKEPROGRAM 5A UKE 34
Ukas sang:
Fint å se deg
Ukeplan 17.-21.august
Mandag
Møtes ved
haugen.
Samling i
gymsalen.
Klassen vår
-ukeplan
-rutiner
-ordensregler
Friminutt
FYSAK
«røde flaggan»
Mat
Bli kjent.
Dele ut noen
bøker
Hjem 12:40
Tirsdag
Samf/no
klasseregler
Samf/no
bibliotek
10.30
Naturfag
Forsøk
Lage luftrakett
friminutt
Naturfag
luftrakett
No(LB)
Fag- og
skjønnlitt.
Gul Zepp s. 4-8
SOSIALT MÅL:
Bli kjent med nye
klassevenner og
voksne
Fredag
Fredagstest
Lesekvarten
Onsdag
Lesekvart
Ma
Føring av
mattestykker
Eng
Warming up p.5
and p.9
Torsdag
Lesekvart
No
Gul Zepp s. 10-13
Ma
Samarbeidsoppg.
med kort og
terninger
Vurdering
-egen innsats
-klassens
samspill
No
Leseleksa
Musikk
Bli kjent
Eng
Workbook
p. 6-9
Faddertime
Utelek
Musikk
Bli kjent
No
Leseleksa
Gym
Ute på
grusbanen/Randslunden. Vi skifter
og dusjer.
K&H
Lage dørplakat
Lage
fødselsdagsorm
Hjem 12:40
Ma
mattespill
God helg!
K&H
Lekse gjennom hele uka: bokbind og merking av lærerbøker.
Tirsdag
Bokbind og god
merking av
skolebøker.
Ha med en kopp og
innesko
Norske ord:
skjønnlitteratur
faglitteratur
mangfold
bibliotek
normer
rolle
Onsdag
Lesing: Gul Zeppelin s.9
«Monsterskolen»
Les tre ganger
Husk gymklær, håndkle
og joggesko.
Torsdag
Matte: Oppgaveboka
s. 4 nr 1.1
Ta med bilde av deg
selv(to stk) hvis du
har(kan også ta bilde
på skolen)
Fredag
Engelsk: Read page 9
And practice these
weeks’ words.
Lesing: Gul Zeppelin
s.10+11 “Den vesle
kjempeboka”
Øve på ukas ord
Engelske ord (læres begge veier):
begin - begynne
a toy - en leke
an animal – et dyr
What time is it? – Hva er klokka?
KAN:
Colour – farge
Skip – hoppe
How are you? – Hvordan har du det?
Kontaktlærer Unni Raaum: [email protected] eller [email protected],
mob 92422525
Fag:
Læringsmål
Har jeg nådd
målet?
Norsk
Jeg kan lese og skrive ukas ord.
Jeg leser leseleksa mi tre gangere, to ganger inni meg
og en gang høyt.
Jeg øver på ukas ord.
Matte
Jeg kan føre mattestykker pent og nøyaktig.
Jeg kan plassverdisystemet opp til 1000.
Engelsk
I can talk about school things, animals, toys, clothes
and activities in English.
I can read and translate the text/song.
I can read and write the words of this week.
Jeg lager en luftrakett og kan forklare hvordan den
virker.
Jeg kjenner til noen kriterier for hva som definerer
musikk som god eller dårlig.
Jeg kjenner til ordensreglene på skolen
Jeg deltar aktivt og er med på å lage klasseregler.
Jeg husker å ta med gymtøy, dusjesaker og joggesko
grønn
Naturfag
Musikk
Samfunnsfag
Kroppsøving
Sosialt
gul
rød
Jeg vet navna på de voksne som jobber i klassen og vet
hvem som går i 5A og i 5B
Fredagstest:
1. Ukas norske ord.
2. Ukas engelske ord.
3. Matteoppgaver, se mål.
Til foreldre:
Hei, og velkommen til 5A og et nytt skoleår.
Jeg gleder meg til å bli kjent med klassen og
dere foreldre, og håper vi kommer til å få
det fint sammen!
Det er en del som er litt annerledes fra småskolen. 5.trinn har friminutt sammen
med de andre på mellomtrinnet på like tidspunkt hver dag.
Skoledagenes lengde er som i fjor, kort mandag og fredag, mens de andre
dagene slutter 14.30. Leksehjelp er tirsdag og torsdag 14.30 – 15.30.
De dagene vi ikke har gym, har vi ett kvarter med fysisk aktivitet(FYSAK) i
løpet av dagen.
På mellomtrinnet har vi blitt enige om at mobiltelefoner skal samles inn hver
morgen når elevene kommer i klasserommet. Der tar jeg vare på dem i en
«mobilkurv», og de får dem tilbake ved dagens slutt. Hvis vi skal bruke telefonen
i løpet av dagen til noe pedagogisk, bruker de den der og da.
Vi skal ha faste faddertimer hver fredag i 4.time. (Men denne første uka er det
på onsdag)
I norsk blir det en del bøker å holde styr på, så det er fint om de markeres
skikkelig: Gul Zeppelin deles ut denne uka, det er LESEBOKA med lesestykker +
Kontaktlærer Unni Raaum mail: [email protected], [email protected],
mob: 92422525 priv: 61128012 Fryal: www.minskole.no/fryal 61123830
UKEPROGRAM 5A UKE 34
oppgaver. Blå Zeppelin som de får neste uke er SPRÅKBOKA med tekster og
oppgaver. Og til både Gul og Blå Zeppelin hører det til et tynt arbeidshefte.
Leseleksa i norsk skal leses tre ganger, to ganger stille og en gang høyt. Hvis
dere ser at deres unge får for mye, eller lite, å lese, er det fint om dere er med
på å justere dette og tar en prat med meg. Vi starter stort sett alle dager med
å lese et kvarter (Lesekvarten) De kan gjerne ha med ei bok hjemmefra.
Hver fredag blir det uketest, slik som de er vant med. Denne uka blir det kun
ukas ord, gloser og to mattestykker på fredagstesten.
Vi bruker to forskjellige mattebøker, Grunnboka og Oppgaveboka. Det er i
grunnboka vi stort sett jobber i timene, mens leksene stort sett blir gitt fra
oppgaveboka. Det er derfor viktig at mattebøkene også markeres skikkelig.
De voksne som jobber på trinnet i tillegg til meg er Wiktor Kolstad (faglærer i
naturfag, Kunst/Håndverk og gym), Harriet Brattvold (kontaktlærer 5B og
faglærer i K/H ), Birgitte Rosenberg (faglærer i musikk) og Beate Johansen
(fagarbeider).
Jeg håper dere ikke er redde for å si i fra, eller spørre hvis det er noe dere
lurer på.
Mvh Unni
Kontaktlærer Unni Raaum: [email protected] eller [email protected],
mob 92422525

Similar documents