Leseguide til foresatte med barn i 2.-4. klasse på

Comments

Transcription

Leseguide til foresatte med barn i 2.-4. klasse på
Leseguide til foresatte med barn i 2.-4. klasse på Alvøen skole
Elever på 2.-4.trinn kan lese, men det er fortsatt viktig å motivere barnet i den videre
leseopplæringen. Nå begynner elevene å gjenkjenne flere og flere ord og leser
raskere. De forstår i større grad innholdet i tekstene og opplever stor grad av
mestring når de leser.
De fleste øker lesehastighet og leseflyt, men for noen kan manglende lesehastighet
gi redusert leselyst med det som resultat at en unngår lesetrening. Elevene må lese
mye og variert, og her har foresatte et stort ansvar.
Visste du at lesing er det viktigste redskap for
opplevelse og læring, å forstå og bli forstått?
Du er en viktig ressurs for ditt barns leseutvikling. Her er noen tips og faglige råd om
hvordan du som foresatte kan støtte opp om barnet sin lesing.
1. Velg riktig tidspunkt. Ikke la aktiviteten drøye for lenge, 15-20 minutter daglig
er nok.
2. Bildene er viktige. Snakk med barna om bildene, da de kan gi dem en ide om
hva teksten handler om.
3. Barnet skal bruke lesefingeren til å følge teksten.
4. Hjelp barnet ditt til å undre seg/tenke over lesingen (Hva tror du skjer? Hvem
handler det om? Hvordan tror det går? etc.)
5. Møter barnet på bokstaver det ikke kjenner/husker, er det viktig at lyden blir
tydeliggjort.
6. Møter barnet et ukjent eller langt ord er stavelsesklapping en god strategi.
7. Hvis barnet leser feil, la det få tid til å gå tilbake for å rette seg selv. Når
barnet greier det, er det FLOTT! Det er noe vi skal rose mye. Hvis barnet ikke
retter seg selv, gjør dem oppmerksom på det og gi dem muligheten til å rette
seg.
8. Det er viktig at barnet opplever mestring. Teksten må være tilpasset barnets
lesenivå og interesse.
9. Det er fint dersom du ber barnet ditt finne et bestemt ord i teksten. For
eksempel kan du spørre: ” Kan du finne ordet solsystem?” Ikke si: ” Hva er
det for et ord?”
10. Det er viktig at barnet leser høyt et par ganger i uken.
11. Notér på lesekortet når dere har lest.
12. Hvis ditt barn kommer hjem med ei bok han/hun har hatt tidligere, så ikke si:
”Den har du jo lest før!” Det er fin trening å lese bøker om igjen.
13. Ikke nøl med å henvende deg til lærer dersom du har spørsmål.
Vær raus med ros!

Similar documents