SKJEMA KJØREBOK

Comments

Transcription

SKJEMA KJØREBOK
SKJEMA KJØREBOK
sist oppdatert 29. september 2015
KJØREBOK
Enhet;
Navn:
Hvam IL
NB! Originalbilag skal vedlegges!
Måned:
Dato
Fra-Til
Sats:
4,05
Antall Km, bil
Antall
Beløp
Formål
SUM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sats
1,00
Antall Passasjerer x km
Antall Km
Beløp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Beløp som refunderes ved neste lønnsutbetaling:
Egen underskrift:
Dato:
Godkjent av overordnet:
Dato:
1
Dokumentet ajourføres av økonomileder, og forankres i styret ved større endringer. Sist lagret 29.09.2015 18:23
Bom
Beløp
Parkering
Beløp
0
0