Bolig A Bolig B

Comments

Transcription

Bolig A Bolig B
Bolig B
6 000
8 100
6 000
4 800
4 000
9 x 21
10 300
10 x 21
10 x 21
Snitt A
23 x 4
10 x 12
2 100 600
15 x 24
33
Sportsbod
A: 5,2 m2
600
6 x 12
600
17 x 4
10 x 12
30 x 24
3 600
9
Sov.
A: 8,0 m2
15 x 24
10
Sov.
A: 10,8 m2
W
10 x 21
2
Bod
A: 4,1 m2
9 x 21
10 x 24
W
9 x 21
49
Tv. stue/ hall
A: 34,9 m2
50
Vask.
A: 6,8 m2
9 x 21
48
Tv. stue/ hall
A: 33,1 m2
14
Bad
A: 7,2 m2
17 x 182 = 3 100
9 x 21
52
Bad
A: 7,5 m2
9 x 21
10 x 21
32
Sportsbod
A: 5,2 m2
51
Vask.
A: 5,7 m2
53
Sov.
A: 7,8 m2
9 x 21
Snitt A
17 x 182 = 3 100
21
9 x 21
1 000
1
Bod
A: 4,1 m2
20 x 12
6 x 12
18 x 21
W
11
Sov.
A: 10,1 m2
9 x 21
W
5 600
10
x
14 x 21
9 x 21
1 200
Bolig A
10 x 12
1 600
20 x 12
6 000
6 600
1 500
6 000
8 800
28 900
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-620
Tiltakshaver:
BYA: 243 m2
BRA Bolig A: 75,3 + 101,3 = 176,6 m2.
BRA Bolig B: 80,7 + 108,2 = 188,9 m2.
Snitt A
Prosjekterende:
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Plan 1. Etasje
1:100
20.08.15
Tegningsnr.:
A20-1
6 000
8 100
6 000
4 800
4 000
1 800
20 x 12
21
Sov.
A: 10,4 m2
10 x 12
9 x 21
5 600
Snitt A
42 x 12
44
WC
A: 2,5 m2
47
Stue/ kjøkken
A: 58,7 m2
16
Bad
A: 6,8 m2
46
Stue/ kjøkken
A: 52,0 m2
6 x 12
9 x 21
10 500
26
Bod
A: 5,0 m2
6 x 12
17 x 182 = 3 100
15
Bad
A: 7,1 m2
9 x 21
18
Gard.
A: 7,1 m2
6 x 12
45
Gang
A: 5,8 m2
17 x 182 = 3 100
9 x 21
9 x 21
9 x 21
30 x 6
9 x 21
42
Sov.
A: 12,4 m2
9 x 21
13 800
9 x 21
25
Bod
A: 4,6 m2
12 x 6
41
Sov.
A: 9,6 m2
9 x 21
9 x 21
30 x 6
1 000
12 x 6
43
Sov.
A: 9,9 m2
20 x 12
9 x 21
12 x 12
9 x 21
1 200
10 x 12
42 x 12
20
Tv. stue- lek
A: 10,8 m2
10 x 26
2 100 600
3 600
42 x 26
600
6 x 26
600
36 x 26
6 000
6 600
7 500
8 800
28 900
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-620
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
BYA: 243 m2
BRA Bolig A: 75,3 + 101,3 = 176,6 m2.
BRA Bolig B: 80,7 + 108,2 = 188,9 m2.
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Plan 2. Etasje
1:100
20.08.15
Tegningsnr.:
A20-2
2 500
2 400
+2,80
2. Etasje
2 500
+2,80
2. Etasje
+6,10
Takplan
6 400
+6,10
Takplan
±0,00
1. Etasje
2 400
400
6 400
2 700
±0,00
1. Etasje
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-620
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
BYA: 243 m2
BRA Bolig A: 75,3 + 101,3 = 176,6 m2.
BRA Bolig B: 80,7 + 108,2 = 188,9 m2.
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Snitt A og B
1:100
20.08.15
Tegningsnr.:
A30-1
NORD
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-620
Tiltakshaver:
VEST
Prosjekterende:
BYA: 243 m2
BRA Bolig A: 75,3 + 101,3 = 176,6 m2.
BRA Bolig B: 80,7 + 108,2 = 188,9 m2.
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Fasade Nord og Vest
1:100
20.08.15
Tegningsnr.:
A40-1
SØR
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-620
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
ØST
BYA: 243 m2
BRA Bolig A: 75,3 + 101,3 = 176,6 m2.
BRA Bolig B: 80,7 + 108,2 = 188,9 m2.
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Fasade Sør og Øst
1:100
20.08.15
Tegningsnr.:
A40-2

Similar documents