U- 690 Tegniger

Comments

Transcription

U- 690 Tegniger
Snitt A
Snitt A
16 200
9 x 21
9 x 21
W
300
8
Hall
A: 14,8 m2
6
Vask.
A: 4,7 m2
6 x 12 10 x 21
10 x 21
3 000
1 200
32 x 27
9 x 21
14 x 21
9 x 21
9 x 21
5
Sov.
A: 6,8 m2
4
Sov.
A: 6,9 m2
10 x 12
Snitt B
9
Bod
A: 6,5 m2
2 795
10 800
Snitt B
32 x 32
6 600
10
Stue/ kjøkken
A: 33,9 m2
2
Bad
A: 4,4 m2
3
Sov.
A: 10,6 m2
1
Bad
A: 6,2 m2
6 600
7
Bod
A: 4,8 m2
6x6
1 200
6x6
20 x 12
8x8
10 x 12
8x8
300
9 x 21
300
4 900
8 800
2 500
300
Snitt A
16 800
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-690
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
####
BYA: 139,3 m2
BRA: 103,2 m2
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
1. Etasje
1:100
28.08.2015
Tegningsnr.:
A20-1
Takplan
3
3 135
32,70 (Moh)
2 410
3 239
4 016
2. Etasje
1. Etasje
31,66 (Moh)
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-690
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
####
BYA: 139,3 m2
BRA: 103,2 m2
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Snitt B
1:100
28.08.2015
Tegningsnr.:
A30-1
Eksisterende terreng
Grense
Grense
Grense
Grense
Grense
Eksisterende terreng
VEST
NORD
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-690
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
####
BYA: 139,3 m2
BRA: 103,2 m2
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Fasade Nord og Vest
1:100
28.08.2015
Tegningsnr.:
A40-1
Grense
Grense
Eksisterende terreng
Grense
Grense
Eksisterende terreng
Grense
ØST
SØR
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Prosjekt:
U-690
Tiltakshaver:
Prosjekterende:
####
BYA: 139,3 m2
BRA: 103,2 m2
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
Dato:
Tegning:
Målestokk:
Fasade Sør og Øst
1:100
28.08.2015
Tegningsnr.:
A40-2