Referat fra foreldremøte 17.06 2015

Comments

Transcription

Referat fra foreldremøte 17.06 2015
Referat fra foreldremøte 17.06 2015
Tusen takk til alle som kom på foreldremøte. Vi setter stor pris på at dere stiller opp.

Startet med en kort presentasjon av personal og barnegruppa:
o Eileen K. Halvorsen, gruppeleder 80% stilling
o Carine Frustøl, barnehagelærer 40% stilling
o Kjersti Hjartåker Nøkland, fagarbeider 100% stilling
o Elin Elvemo, fagarbeider 80% stilling
Barnegruppa fra høsten av vil se slik ut:
4 gutter og 2 jenter født 2013
2 gutter og 1 jente født 2014

Informerte kort om barnehagens satsingsområder som er inkluderende læringsmiljø,
lek, språk og sosial kompetanse. Disse kan dere lese mer om i
periodeplanen/halvårsplanen som kommer.

Alle barnehagene i Songdalen kommune er med på programmet Være
Sammen. Dette er et program som går på sosial kompetanse. Dette vil dere også
kunne lese mer om i periodeplanen.

Kort om innhold i fagområdene
Når det gjelder vår arbeidspraksis har vi våre rammer som vi må jobbe etter. Og disse
rammene er: Barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og Årsplanen til
Bjørnungen bhg.
I løpet av perioden skal vi innom de 7 fagområdene som Rammeplanen beskriver.
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og det enkelte fagområdet vil sjeldent
opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være å finne samtidig i de ulike temaene og i
forbindelse med hverdagsaktiviteter og rutiner. Fagområdene skal tilpasses barnas
alder, interesser og forutsetninger, og de skal være synlige gjennom hverdagen.
Gjennom periodeplanen som er klar i august/tidlig september vil dere se hvordan
disse fagområdene vil komme til syne inne hos oss på Grizzly fra høsten av.

Kvello: Alle de kommunale barnehagene i Songdalen kommune har innført
en arbeidsmetode som kalles Kvello-modellen, som er en målrettet tidlig
innsats. Det ble utdelt et eget skriv om informasjon om denne
arbeidsmetoden.

Praktisk informasjon som ble gitt:
o Åpningstid: 7-16.30
o Parkering i rundkjøringen ved henting og levering (lås bilen)
o Alltid ha kontakt med en voksen på Grizzly når dere leverer og henter, gi
beskjed om noen andre skal hente barnet.
o Egen mat ti alle målteide. Hvis de skal spise frokost her, ønsker vi helst at de
er her til kl.8.15 og vi anbefaler at de har en nisteboks til hvert måltid, og at
de har mat som de i hovedsak klarer å spise selv.
o Grovgarderoben: regntøy, støvler, jakke og sko, etter hvert også dress, lue og
votter. Husk at dette må sjekkes på våte dager og tas med hjem til tørk.
o Fingraderoben: alle har egen hylle som er til ekstratøy/skiftetøy. Her må det
alltid ligge minst et fullt skift, og det er deres ansvar å holde orden på barnas
garderobeplasser og jevnlig sjekke at de har alt de trenger.
o Viktig at ALT merkes med navn.
o Barneseter og vogner må settes under taket ved hovedinngangen
o Egen hjemmesiden som dere kan abonnere gratis på slik at dere hele tiden
blir oppdatert på nye ting som blir lagt ut der. Det er også slik at dere bare
abonnerer på de delene av siden som er relevante for dere.
o Det forventes at dere vasker barnas hender ved levering. Dette for å hindre
smitte. Ved omgangssyke/diare skal barna holdes hjemme ved symptomer og
i 24t etter opphør av oppkast/diare.

På hjemmesiden vil dere finne link til barnehagens Årsplan, Handlingsplan mot
mobbing og medisinskjema. Diverse skjema til utfylling er blitt delt ut men kan fås på
nytt ved oppstart.

Vi gikk gjennom hvordan en typisk dag på en småbarnsavdeling er. Det vil gå mye i
rutiner for å skape trygge rammer for barna. Når barna vet hva som skjer fra tid til tid
gir det trygghet. De faste rutinene som vil være er måltid, soving og bleieskift i tillegg
kommer det til å være MYE lek, fang og kos, synging, høytlesing, litt forming og andre
ting. Dette vil det komme mer informasjon om etter hvert som tida går.
o Leken på småbarns avdeling; utforske lekene, lese bøker, biler, dukker,
kjøkkenkrok, bruke kroppen, klatre, puttebokser, puslespill, bygge duplo,
togbane, sko er veldig interessant. Gjerne sitte på fanget å synge.

Oppstarten:
Når vi starter opp i august må foreldrene regne med minst tre dager til tilvenning. Vi
anbefaler kortere dager i starten hvis dere kan klare å få det til. Det er naturlig at
barna gråter når foreldrene drar, så vi må regne med noe uro og gråt de første
ukene. Når personalet er blitt kjent med hvert barn vil vi begynne å jobbe mot felles
rutiner på måltid og leggetider.

August og september regner man som tilvenningsperioden. Vi har samlinger der vi
synger navnene og blir kjent, vi holder oss mest på avdelingen, etter hvert som barna
er trygge beveger vi oss i gymsal, mer ut, trilletur osv. Ellers er det mye fang og kos
og fokus på å gjøre barna trygge på hverandre, på oss voksne og de nye omgivelsene
sine.

Mot slutten snakka vi litt om hvilke tanker dere som foreldre har gjort dere i forhold
til leggesituasjonen, måltidene, leken og eventuelt andre ting dere tenkte på. Vi er
veldig mottagelige for både ris, ros og tips hele tiden. Så ikke vær redd for å si i fra
hvis det er noe dere tenker på. Vi ønsker å ha innspill og medvirkning fra dere
foreldre gjennom hele året.

Avsluttet møtet med å velge foreldrerepresentant + vara:
o Irma Fakic
o Linn Therese Fjeldberg Larsen (vara)
Hilsen Eileen

Similar documents