Kvalitetsstyring i BKK Koen Matthys

Comments

Transcription

Kvalitetsstyring i BKK Koen Matthys
Kvalitetsstyring i BKK
Den norske dataforening 20. mai 2015
Koen Matthys
Agenda
»
Hvem er jeg?
»
Hvem er BKK?
»
Hvordan er system for kvalitetsstyring i BKK bygget opp?
»
Hvem er BKK Fiber?
»
Hvordan er kvalitetsstyring og prosessledelse i praksis i BKK Fiber?
»
Diskusjon/spørsmål og svar
Virksomhetsområder i BKK
Kjernevirksomhet:
produksjon, omsetning
og transport av kraft
I tilknytning til hovedaktivitetene leverer
vi også:
»
rådgivings- og entreprenørtjenester
»
løsninger innen energi og
telekommunikasjon
»
fjernvarme
»
fellesmåling av energi
BKK - Virksomheten i tall
»
Etablert i 1920
»
32 vannkraftverk
»
2 kraftvarmeverk
»
190 000 nettkunder
»
3 000 km fiber
»
138 km fjernvarmerør
»
Eies av 17 kommuner og Statkraft
»
Ca 1100 ansatte
»
Omsetning på 3,9 millarder kroner (2013)
Organisering av BKK
BKK AS
konsernsjef
Atle Neteland
Økonomi
Forretningsutvikling / strategi
Anne Marit Steen
Lise Reinertsen
Kommunikasjon
Organisasjon
Tonny Nundal
Jostein Søfteland
Strategiske
allianser
Bjarne Skaar
Forretningsområde
Energi
BKK Produksjon AS
BKK Varme AS
Forretningsområde
Infrastruktur
BKK Nett AS
BKK Fiber AS
BKK Elsikkerhet AS
Forretningsområde
Kunde
BKK Marked AS
BKK Kundetjenester AS
BKK Energitjenester AS
Wenche Teigland
Thor André Berg
Birthe Iren Grotle
Konsernfelles kvalitetsstyring
Samspill mellom styringssystem i BKK
Hvor vi skal…
…og veien vi
har valgt å gå
Hvordan vi skal jobbe…
…og hvilke rammer vi
skal forholde oss til
Hvordan vi følger opp..
…og om vi er på rett vei!
Hvordan er kvalitetssystemet bygget opp?
Hva har vi gjort?
»
»
»
»
»
9
Rammeverk
» Besluttet standard ISO 9001
» Standardisering på tvers av konsernet
»
Tydelige rollebeskrivelser
»
Modelleringsstandard
IKT-verktøy
» Prosessorientert, helhetlig støttesystem - Qualiware
Prosessorientering
» Kartlagt arbeidsprosesser og krav
» Verktøy for kontinuerlig forbedring
» Utpekt prosesseiere
Opplæring
»
Utviklet opplæringskonsept for ulike roller (prosesseier, kraveier,
modellør)
Kvalitetsledere og rådgivere
Virksomhetsområder i BKK Fiber
Kjernevirksomhet:
Utbygging og forvaltning av fiber
og radionett, leveranse og drift av
telekomprodukter
» BKK Fiber (Utbygging, Leveranse, Drift)
deler verdikjede Telekom sammen med BKK
Marked (Salg og produkt)
»Rolle som intern kommunikasjonsleverandør
og sikkerhetsrådgiver i BKK
» Betydelig infrastrukturaktør i bedrifts- og
operatørmarked, samt offentlig på Vestlandet
BKK Fiber – Virksomheten i tall
»
»
Etablert i 1990 (BKK Bredbånd)
BKK Fiber drifter 3000 Km fiber, 3500 IP-noder, 4500 Bedriftsaksesser og
15000 privatkunder
»
35 Ansatte
»
Samlet omsetning Telekom: 376 mill. Kroner (2014)
11
Prosessorientering i BKK Fiber
12
Kvalitetsstyring i BKK Fiber – vår 7-fjellstur?
»
13
Utvikling av kvalitetsstyringssystemet siden 2008
»
Konsernoppstart parallelt med pågående prosesskartleggingsprosjekt
»
Pågående kartlegging under første konsernprosjekt
»
«På is» under omorganisering BKK Marked/BKK Fiber
»
Andre prosesskartleggingsfase – ETOM rammeverk og konsolidering
»
Opplæringsprogram i BKK
»
Nytt system for registering av Kvalikmeldinger
»
Innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)
Viktige elementer i prosessledelse
»
»
»
»
14
Kultur
» Skape en forbedrings- og kvalitetskultur
» Linjeledelse vs prosessledelse
» Lederfokus
» Hvordan kan vi synliggjøre gevinster mht prosessorientering?
Ressurser
» Kompetanse og forståelse
» Aktivt eierskap til prosesser
» Tid i hverdagen (prosesseier i tillegg til andre oppgaver)
Standardisering
» Sette rammer
» Avklare detaljeringsgrad (forbedringer + prosesser)
Bruk
» Etterlevelse
» Prosessmålinger
Morgendagen er her!
15

Similar documents