Diabetesforumkonferansen 2015:

Comments

Transcription

Diabetesforumkonferansen 2015:
Diabetesforumkonferansen 2015:
Program for møte med representanter fra Diabetesforum i fylkene, 21.– 22. oktober 2015
21. oktober 2015
09:00
Møte i arbeidsgruppen for ny Handlingsplan 2015–2017
10.30 – 13.00
Møte i programkomiteen for nasjonalt Diabetesforum 2017
13.00 – 14.00
Lunsj
14.00 – 17.00
Møte i nasjonalt Diabetesforumstyre
21. oktober 2015
17:30
Diabetesforumkonferansen starter
16:30 – 17:30
Registering og servering av rundstykker
17:30 – 17:35
Åpning Diabetesforumkonferansen
v/ leder av Nasjonalt Diabetesforum Knut Dahl-Jørgensen
17:35 – 17:50
Formål med Diabetesforumkonferansen og mål for forum i fylkene
v/forbundsleder Nina Skille
17:50 – 18.50
Presentasjonsrunde
Hvem representerer de ulike fylkesforumene og hvem er tilstede fra
nasjonalt Diabetesforumstyre.
Presentasjonsrunde v/ordstyrer Else-Brit Fuglestad
18:50
Kort benstrekk
19.00 – 20.30
Diabetes hos eldre – faglige innlegg:
Diabetesbehandling hos eldre.
v/overlege Tore Julsrud Berg
Vurdering av diabetesmedikamenter opp mot samlet legemiddelbruk,
sykelighet og skrøpelighet.
v/ overlege Marit Mellingsæter
Kunnskap og kompetanse blant helsepersonell på sykehjem.
v/sykepleier Tilla Landbakk
Hva med brukeren?
v/bruker Jon-Erik Christoffersen
20.30
Middag
22. oktober 2015
08.30 – 10.30
Status Diabetesforum i fylkene
Erfaringsutveksling v/ordstyrer Ole Strand
-
Erfaringer fra forumarbeidet i fylkene - suksessfaktorer og utfordringer
Representantene fra fylkesforumene inviteres til å fremme spørsmål
man ønsker belyst
10.30 – 11.00
Pause/utsjekking av rom
11.00 – 12:30
Fylkesforum som arena for implementering av de nye
behandlingsretningslinjene
v/Ingvild Felling Meyer og Monica Sørensen, Helsedirektoratet
12:30 – 13:00
Status minoritetshelse og samarbeid med NAKMI
v/spesialrådgiver Shaista Ayub
13.00 – 14:00
Lunsj
14.00 – 15:50
Status Diabetesforum i fylkene fortsetter
Gevinsten med en mer enhetlig profil utad, innhold og arrangementsform,
muligheten til et tettere samarbeid med lokale sykehus, samt samarbeid
på tvers av fylkesgrensene.
Diskusjon v/ordstyrer Heidi T. Henriksen
Representanter fra sekretariatet vil være tilstede på dette punktet:
Turid Gjerde Spilling, enhetsleder for kommunikasjon
Camilla Karstensen, markedsansvarlig
Kristin Øygard, trenings- og organisasjonsrådgiver
Trine Strømfjord, kostholds- og organisasjonsrådgiver
15:50 – 16:00
Oppsummering og avslutning
v/leder av nasjonalt Diabetesforum Knut Dahl-Jørgensen

Similar documents