Halvårsplan samfunnsfag vår 2015

Comments

Transcription

Halvårsplan samfunnsfag vår 2015
HALVÅRSPLAN I : Samfunnsfag 10.trinn vår 2015
Faglærer: Lars Petter Johansen/Per Kristian Rui
Klasse: 10abcd
Skole: Varden ungdomsskole
År: 2014-2015
Tidsbruk/perioder Emne/tema
GeografiUke 2-9
verdensdelene
Samling og
splittelse i Europa
Koloniene blir
selvstendige
Kompetansemål
Kunne lokalisere
og dokumentere
oversikt over
geografiske
hovedtrekk i
verden og
sammenlikne
ulike land og
regioner.
Kunne forklare og
drøfte variasjoner
i levekår i ulike
deler av verden
og sammenlikne
de store
forskjellene
mellom fattige og
rike.
Lærestoff/kilder
Matriks 10 Geografi
Diverse nettsteder
Ulike geografibøker
og oppslagsverk
Matriks 10 Historie
Arbeidsmetoder/aktiviteter
Gruppearbeid
Individuelt arbeid
Forelesing
Vurderingsformer
Gruppearbeid med
framføring og innlevering.
Skriftlig prøve.
Uke 11-13
Historie-Konflikter
i Midtøsten
Lage spørsmål
Matriks 10 Historie
Film
om sentrale
internasjonale
konflikter på
1900-tallet og i
vårt eget
århundre,
formulere
årsaksforklaringer
og diskutere
konsekvenser av
konfliktene.
Forelesing, diskusjoner,
individuelt arbeid.
Vurdering av arbeidsbok og
aktivitet i timene.
15-18
Økonomi er mer
enn penger.
Uten gründere
stopper Norge
Kunne beskrive
Matriks 10
Samfunn
hovedtrekk i
norsk økonomi og
hvordan vår
økonomi hører
sammen med
den globale
økonomien.
Forelesing, individuelt arbeid,
diskusjoner.
Skriftlig prøve.
19-20
Uke 21-22
To. Om forelskelse
og samliv.
Kunne drøfte
forholdet mellom
kjærlighet og
seksualitet i lys
av kulturelle
normer.
Matriks 10
Samfunn
Forelesing. Samarbeid med
helsesøster.
Forberedelse til
muntlig eksamen
Alle
kompetansemål
Matriks 10 m.m.
Repetisjon og øving
Muntlig aktivitet.