Klinisk emnekurs i svimmelhet

Comments

Transcription

Klinisk emnekurs i svimmelhet
Klinisk emnekurs i svimmelhet
Aust- og Vest-Agder legeforening
Kurskomiteen
Klinisk emnekurs i Svimmelhet 16-19.nov
2015 for allmennleger
Kursleder:
Jørn Ahlqvist, Hisøy legesenter, [email protected], mob 93019179
Rammer:
Mandag 16.11.15 til torsdag 19.11.15 kl 17.00 – 20.45
Sted:
Strand Hotell, Fevik (www.strandhotelfevik.no)
Målsetning:
Tilgang på oppdatert, relevant og praktisk kunnskap innen svimmelhet- belyst
Fra forskjellige faglige perspektiv. Kurset går gjennom utvalgte og sentrale tema
innen ØNH, nevrologi , geriatri og psykiatri. Tema, krav til forkunnskaper og relevans
er tilpasset fastleger. Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs med 16 timer
Program
Mandag 16.11.15 (17.00-20.45)
ØNH svimmelhet/krystallsyken
17.00-17.45
- Normal og patologisk svimmelhet (Tjell)
- Ørets anatomi og fysiologi; balanse og hørsel - det normale (Tjell)
- Sudden vertigo, fateful or just fearful? Hvordan gjør man en bed-side differensiering?
- Oversikt med kommentarer over sykdommer som kan gi svimmelhet (Tjell)
18.00-18.45
- Behandlingstrappen ved Mb Ménière (Tjell)
- Akutt BPPV: Klinisk diagnostisering og riktig behandling for å forhindre kronifisering
(Iglebekk)
- Kronisk multicanalicular canalithiasis, en dynamisk og ikke en statisk
balanseforstyrrelse, introduksjon (Tjell)
19.00-19.45
- Kronisk canalithiasis - Forskningspresentation (Iglebekk)
- Symptomforklaring. 20 % klager over svimmelhet. 80 % over andre symptomer, som
f.eks. fatigue, smerte, kvalme etc. (Tjell)
20.00-20.45
- Klinisk diagnostisering av kronisk canalithiasis (Iglebekk)
- Video-okulografi (Tjell)
- Reponeringsmetoder (Iglebekk)
- Sansemotorisk behandlingsfilosofi (Iglebekk)
1
Klinisk emnekurs i svimmelhet
Carsten Tjell, dr.med. spesialist i ØNH-sykdommer. Otonevrologisk Senter, Vennesla
Wenche Iglebekk, fysioterapeut, Vennesla
Tirsdag 17.11.15 (17-20.45)
Nevrologisk svimmelhet
17:00 – 17.45 Oversikt svimmelhet fra nevrologisk perspektiv. Hvilke diagnosegrupper og de mest
relevante sykdommer hos pasienter med hovedsymptom svimmelhet.
Strukturert anamnese og systematisk klinisk undersøkelse av den svimle pasienten
18:00 - 20:00 Hands-on: Fire nevrologer stiller som "pasient" (og foreleser) i gruppen som
representerer de viktigste sykdommer med hovedsymptom svimmelhet (per foreleser ca. 2-3
forskjellige), kursdeltakere deles i fire grupper som roterer mellom dem (30 min per gruppe per
foreleser) og må finne ut hva vedkommende mangler samt forslag til videre utredning og tiltak.
Struktur her:
- Anamnese
- klinisk undersøkelse
- videre utredning og tiltak (i noen grupper inkl. lagringsøvelser)
20:00 - 20:30 Sammendrag, felles
Per Monstad (overlege og privatpraktiserende nevrolog)
Atle Eidet Hansen (overlege)
Erik Thomas Thortveit (overlege)
Martin Weisshaar (avdelingsleder, overlege)
Onsdag 18.11.15 (17.00-20.45)
Psykologisk svimmelhet
Work-shop, veksling mellom foredrag og gruppearbeid i regi av psykolog André Dahl Sørensen og
psykiater Tore Buer Christensen
17.00-17.45 Innledning og gruppearbeid for utvikling av psykologiske teorier for svimmelhet.
- Kan man i det hele tatt forklare svimmelhet fra et rent psykologisk ståsted?
18.00-18.45 Hva sier forskningen innen psykologi om årsaker til svimmelhet?
- Hva er svimmelhet?
- Kasusbeskrivelser
19.00-19.45 Finnes det psykologiske behandlingsmetoder for svimmelhet?
- Hvordan kan fastlegen bruke psykoterapeutiske teknikker/metoder i sin hverdag ift.
svimmelhet?
- Gruppearbeid
20.00-20.45 Den terapeutiske samtalen; innledning og foredrag
- Gruppearbeid
- Feed-back
- Oppsummering
Psykolog André Dahl Sørensen, privatpraktiserende psykolog, Hisøy
2
Klinisk emnekurs i svimmelhet
Overlege Psykiater Tore Buer Christensen, Psyk avd. SSA, SSHF
Torsdag 19.11.15 (17.00-20.45)
De gamle svimle
17.00-18.45
Svimmelhet fra et geriatrisk synspunkt: funksjonssvikt, medikamenter, utredning.
Overlege Susanne Hernes SSHF
Svimmelhet sett fra et ØNH perspektiv/ vestibulær migrene
19.00-20.45
De to kurstimene vil gi en oversikt over epidemiologi, arbeidsmetode for utredning av pasientene hos
spesialist.
Kurset vil ha hovedtyngde på vestibulær migrene med patofysiologi og senere års faglig utvikling.
Forelesningen vil forsøke å vinkle stoffet mot almennpraksis. Videre vil kurstimene gå inn på viktige
endringer innen behandling av svimmelhetstilstander, Både nyere akuttbehandling og forebyggende
behandling vil belyses. Kasustikker vil brukes for å belyse tema og problemstillinger.
ØNH spesialist Alf Bjarne Lilleaas, privatpraktiserende Havblikk Spesialistsenter
3

Similar documents