Sjekkliste for behandling av verdisaker/eiendeler etter avdød pasient.

Comments

Transcription

Sjekkliste for behandling av verdisaker/eiendeler etter avdød pasient.
Sjekkliste for behandling av verdisaker/eiendeler
etter avdød pasient.
Gjelder eiendeler/verdisaker etter
Navn
Død:
Avdeling/seksjon
Eiendeler som ikke er registrert i tøyseddel eller verdisakskonvolutt:
Pårørendekontakt:
Adresse:
Telefon:
Pårørende er orientert om at eiedeler må hentes:
Dato
Signatur
Brev sendt Skifteretten
nei
ja
dato:
Saksnr. I K2000/Doculive
Rekomandert brev sende pårørendekontakt
Dato
Eiendeler er hentet:
Dato
Utlevert av:
Signatur
Mottatt av:
Signatur
Verdisaker/eiendeler er ikke hentet og er oversende Frelsesarmeen
dato
Signatur
Signatur
Skjemaet oppbevares/ skannes i journal
Skjemaet er knyttet til prosedyren Uavhentede eiendeler etter avdød pasient.

Similar documents