September14_Cloud presentasjon MPN brief

Comments

Transcription

September14_Cloud presentasjon MPN brief
Microsoft Partner Network
- cloud competencies
Régis
Laurent
Director of Operations, Global
Knowledge
Competencies include:
Gold Learning
Silver System Management
Cathrine Golf
MPN program manager
[email protected]
Agenda
Cloud competencies
Cloud competencies krav
Transition scenarios
Opplæring og support
Konkurranse
Spørsmål
Ingen avgift på Silver
#1 cloud competencies,
første året
#3
Tilgang til ubegrenset
Signature Cloud
Support
#2
#4
Utnytt dine interne
bruksrettighetene for
Office 365 og
Azure
Reduserte avgifter
for on-premise
competencies med
opptil 10 %.
Krav
Silver
Gold
150 seter av Microsoft Office 365, minst 15 (10**) nye kunder*
300 seter av Microsoft Office 365, minst 30 nye kunder*
3 unike Microsoft Office 365-kundereferanser*
5 unike Microsoft Office 365-kundereferanser*
To unike personer må ta eksamen 70-347 «Enabling Office 365»
Gold-kompetanseavgift til redusert pris
Ubegrenset Signature Cloud Support
Fordeler
Kvalifisert til å delta i Microsoft 365 Adoption Offers
Cloud competency logo
10 ekstra lisenser av Microsoft Office 365
*Silver-påmeldingsavgift på kampanje til 30. juni 2015
** Automatisk flyttet til cloud competencies er det
kun 10 nye kunder
25 ekstra lisenser av Microsoft Office 365
Krav
Silver
Gold
500 deployed seter av Exchange Online
1500 deployed seter av Exchange Online de siste 12mnd
3 unike Microsoft Office 365-kundereferanser*
5 unike Microsoft Office 365-kundereferanser*
Én sertifisert person
To sertifiserte personer
Gold-kompetanseavgift til redusert pris
Fordeler
Ubegrenset Signature Cloud Support
Kvalifisert til å delta i Microsoft 365 Adoption Offers
25 ekstra lisenser av Microsoft Office 365
100 ekstra lisenser av Microsoft Office 365
Garantert kontaktperson
*Silver-påmeldingsavgift på kampanje til 30. juni 2015
Krav
Silver
Gold
25 000 USD kunde- og/eller partner-EA-forbruk og Open-salg*
100 000 USD kunde- og/eller partner-EA-forbruk og Open-salg*
3 unike Microsoft Azure-kundereferanser*
5 unike Microsoft Azure-kundereferanser*
Én sertifisert person
To sertifiserte personer
Gold-competency avgift til redusert pris
Fordeler
Ubegrenset Signature Cloud Support
Microsoft Azure IURer – 100 USD/mnd. forbruk pluss 250
USD/mnd. Kreditt
*Silver-påmeldingsavgift på kampanje til 30. juni 2015
Microsoft Azure IURer – 100 USD/mnd. forbruk pluss 500 USD/mnd.
Kreditt
Kvalifisert Azure kampanjer og Azure Planning Services
Partner transition
Cloud Accelerate- og
Cloud Deploymentpartnere
Som oppfyller salg (10 nye
kunder)/implementeringskravene for Small
and Midmarket Cloud Solutions eller Cloud
Productivity fra og med 29. september
Azure Circle- og
Azure ISV-partnere
Som oppfyller
salg/implementeringskravene for Cloud
Platform fra og med 29. september
Small Businesspartnere
Som oppfyller salg (10 nye
kunder)/implementeringskravene for Small
and Midmarket Cloud Solutions fra og med
29. september
• Får competencyen på Silver-nivå i ett år.
• Får competencyen på Silver-nivå i ett år
• Får competencyen på Silver-nivå i ett år.
• Må oppfylle alle competency kravene (inkludert
kundereferanser, kundetilfredshet og tekniske tester)
innnen anniversary date.
• Må oppfylle alle competencyen kravene
(inkludert kundereferanser, kundetilfredshet og
tekniske tester) for å fornye på slutten av 12måneders perioden
• Må oppfylle alle competencyen kravene
(inkludert kundereferanse, kundetilfredshet og
tekniske tester) for å fornye på slutten av det året.
• Må oppfylle alle de nye kvalifiseringskravene for å
kvalifisere seg for Gold-nivået.
• Cloud Accelerate- og Cloud Deployment-fornyelse og
-innmelding avsluttet. Programmene blir avsluttet 29.
september.
• Cloud Deployment-partnere med aktiv status fra og
med 29. september som ikke oppfyller
salg/implementeringskravene for Cloud Productivity, vil
fortsatt være kvalifiserte for tilbud på
implementering/adoptering av Office 365 til 30. juni
2015.
• Må oppfylle alle de nye kvalifiseringskravene for å
kvalifisere seg for Gold-nivået.
• Hvis du ikke oppfyller kravene før 29. september
vil du beholde Small Business competency status
til fornyelsesdatoen din.
• Azure Circle-programmet blir avsluttet 29.
september.
• Må oppfylle alle de nye kvalifiseringskravene for å
kvalifisere seg for Gold-nivået.
• Hvis du ikke oppfyller
salg/implementeringskravene på
fornyelsesdatoen, må du ta en annen competency
eller kjøpe et Action Pack-abonnement for å
beholde fordelene.
https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath/LearningPath/DLPaths?trackId=1640&rowId=2182
nerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath/LearningPath/DLPaths?trackId=1613&rowId=2200
https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath/LearningPath/DLPaths?trackId=1621&rowId=2201
ps://mspart
Konkurranse 
•
Partnerportalen
•
Yammer-nettverket for forhandlere
•
Partner Marketing Center
•
Partnerblogg
•
Microsoft Partner Brief
•
Hosting brief
•
Facebook
•
Nyhetsbrev
#Modernbiz
• Modernbiz er en paraplykampanje for SMB som omfatter alle
produktgrupper (erstatter tidligere Get2Modern, Office Best, Stay
ahead of the game)
• En kunderettet markedskampanje designet spesielt for SMB-bedrifter
• Markeds- og salgsmateriale, kundepromoer, partner co-marketing,
Disti bootcamps, Microsoft partner arrangementer, tekniske kurs
• Inkluderer alle produktgrupper
• Målet med kampanjen er å hjelpe partnere med å drive løsningssalg
istedenfor produktsalg
ACTIVITIES
Telemarketing/DM
Azure airways
Windows bootcamp
Cash Back
Inspirasjonsdagen
Azure launch roadshow
Modern Biz Techseries
Azure-fabrikken
LEAD
SPLA World
AUG
SEP
OKT
NOV
DES
http://html.congresso.no/microsoft/asure
/
Be Lean & Stay Lean with Microsoft Cloud, 13. oktober, Glasspaper, pris 800kr
Dette kurset dekker hvordan man tar i bruk Azure for å levere nettsky-baserte løsninger og tjenester i SMB-segmentet. Du vil lære om hvilke muligheter du har som partner,
SMB trender og en rekke Azure muligheter og løsninger, inkludert back-up, IaaS, PaaS, virtuelle nettverk, utrulling av virtuelle maskiner, etc.
Grow
Efficiently
Dayav1, Windows
14. oktober,
pris 800kr
• Modul
1: Migrering
ServerGlasspaper,
2003/2008 til Windoes
Server 2012 R2
•
•
•
•
Modul 2: Migrering til en Vituell Infrastuktur
Modul 3: Windows Server 2012 R2 / Windows 8 / Active Directory
Modul 4: Azure Integration with on-premises Services
Modul 5: Windows Server 2012 Storage Enhancements
• Modul 1: Migrering fra Windows XP/Windows 7 til Windows 8.1
Grow
Efficiently Day 2, 15. oktobber, Glasspaper, pris 800kr
• Modul 2: Feilsøking i Windows 8.1
•
•
•
•
Modul 3: Utrulling av Office 365 Pilot eller initial deployment group
Modul 4: Planning / Deploying Office 365 Directory Synchronization
Modul 5: SQL Server 2014 on Premises
Modul 6: SQL Server In Azure
Partner type ny eller eksisterende partnere, med eller uten løsningserfaring innen server eller nettsky-teknologi
Målgruppe: IT-teknikere og konsulenter
Påmeldingen: åpner snart
Office 365 Open
20% Cash Back
1. august – 30.
September
Gjelder nye Open-avtaler, nye OVavtaler, nye OVS-avtaler, inkl
commercial og government.
Gjelder ikke: recurring avtaler, Small
Business Premium, Academic, O365
FPP/PKC/ESD, student, rental rights
Nytt for i år:
Alle avtaler skal
registreres i ny
portal
Office 365 Midsize Business Open (M Plan)
USD 31 for Office 365 Midsize Business Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 25 for Office 365 Midsize Business Open Promotion (Corporate SKU,
Open/OV/OVS)
USD 24 for Office 365 Midsize Business Open Renew2Cloud Promotion (Corporate
SKU, OV/OVS)
USD 10 for Office 365 Midsize Business O365 Open Add-ons (Corporate SKU,
OV/OVS)
Office 365 Midsize Business Open (M Plan)
USD 31 for Office 365 Midsize Business Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 25 for Office 365 Midsize Business Open Promotion (Corporate SKU,
Open/OV/OVS)
USD 24 for Office 365 Midsize Business Open Renew2Cloud Promotion (Corporate
SKU, OV/OVS)
USD 10 for Office 365 Midsize Business O365 Open Add-ons (Corporate SKU,
OV/OVS)
Office 365 Plan E1, E3 and E4 Open
USD 16 for Office 365 Plan E1 Archiving (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 16 for Office 365 Plan E1 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 12 for Office 365 Plan E1 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 41 for Office 365 Plan E3 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 35 for Office 365 Plan E3 Open Renew2Cloud Promotion (Corporate SKU,
OV/OVS)
USD 22 for Office 365 Plan E3 O365 Open Add-ons (Corporate SKU, OV/OVS)
USD 35 for Office 365 Plan E3 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 22 for Office 365 Plan E3 O365 Open Add-ons (Government SKU, OV/OVS)
USD 45 for Office 365 Plan E4 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVs)
USD 39 for Office 365 Plan E4 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Office 365 Plan E1, E3 and E4 Open
USD 16 for Office 365 Plan E1 Archiving (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 16 for Office 365 Plan E1 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 12 for Office 365 Plan E1 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 41 for Office 365 Plan E3 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 35 for Office 365 Plan E3 Open Renew2Cloud Promotion (Corporate SKU,
OV/OVS)
USD 22 for Office 365 Plan E3 O365 Open Add-ons (Corporate SKU, OV/OVS)
USD 35 for Office 365 Plan E3 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 22 for Office 365 Plan E3 O365 Open Add-ons (Government SKU, OV/OVS)
USD 45 for Office 365 Plan E4 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVs)
USD 39 for Office 365 Plan E4 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Office 365 Pro Plus Open
USD 24 for Office 365 Pro Plus Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 21 for Office 365 Pro Plus Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 20 for Office 365 Pro Plus Open Renew2Cloud Promotion (Corporate SKU,
OV/OVS)
USD 17 for Office 365 Pro Plus Open Renew2Cloud Promotion (Government SKU,
OV/OVS)
Office 365 Pro Plus Open
USD 24 for Office 365 Pro Plus Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 21 for Office 365 Pro Plus Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 20 for Office 365 Pro Plus Open Renew2Cloud Promotion (Corporate SKU,
OV/OVS)
USD 17 for Office 365 Pro Plus Open Renew2Cloud Promotion (Government SKU,
OV/OVS)
Exchange Online Plan 1 Open and Plan 2 Open
USD 8 for Exchange Online Plan 1 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVs)
USD 7 for Exchange Online Plan 1 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 16 for Exchange Online Plan 2 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 14 for Exchange Online Plan 2 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Exchange Online Protection Open
USD 2 for Exchange Online Protection Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 2 for Exchange Online Protection Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Lync Online Plan 1 Open and Plan 2 Open
USD 4 for Lync Online Plan 1 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 3 for Lync Online Plan 1 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 11 for Lync Online Plan 2 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 9 for Lync Online Plan 2 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
SharePoint Online Plan and Plan 2 Open
USD 6 for SharePoint Online Plan 1 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 5 for SharePoint Online Plan 1 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 14 for SharePoint Online Plan 2 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 12 for SharePoint Online Plan 2 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Project Online Open, Project Pro for Office 365 Open and Project Online with
Project Pro O365 Open
USD 67 for Project Online Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 58 for Project Online Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 118 for Project Online with Project Pro O365 Open (Corporate SKU,
Open/OV/OVS)
USD102 for Project Online with Project Pro O365 Open (Government SKU,
Open/OV/OVS)
USD 51 for Project Pro for Office 365 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 44 for Project Pro for Office 365 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Visio Pro for Office 365 Open
USD 27 for Visio Pro for Office 365 Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 23 for Visio Pro for Office 365 Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
Power BI Open
USD 82 for Power BI Open (Corporate SKU, Open/OV/OVS)
USD 71 for Power BI Open (Government SKU, Open/OV/OVS)
USD 57 for Power BI for Office 365 Open Add-on Promotion (Corporate SKU,
Open/OV/OVS)
USD 50 for Power BI for Office 365 Open Add-on Promotion (Government SKU,
Open/OV/OVS)
Incentive baseline: Incentive is calculated on the 12 months subscription value; Monthly subscription are excluded from this offer.
The final cash back amount will be paid by a 3rd party payment company and converted from USD (US Dollar) to a preferred
currency of payment including one of the following: USD (US Dollar), CHF (Swiss Franc), GBP (British Pound), SEK (Swedish Krona),
DKK (Danish Krone), NOK (Norwegian Krone), or EUR (Euro). The preferred currency of payment must be confirmed by the Reseller
by email. Only one currency can be selected. Resellers that do not confirm a preferred currency of payment after 3 email
notifications by Microsoft will be paid in USD (US dollar).
License count threshold:
To be eligible for Cash Back, Resellers needs to sell within one Eligible Agreement:
A minimum of 5 licenses of Office 365 M, E1, E3, E4, A3, E1 Archiving, Office 365 ProPlus, (cumulative count).
No minimum for Exchange Online or Lync Online or SharePoint Online or Visio Pro for Office 365 or Power BI or Project Online.
The offer is limited to:
Maximum Cap per Eligible Agreement per Reseller:
of 50 licenses for all O365 SKUs (with any combination of Office 365 Licenses)
Maximum of 1 claim per Eligible Customer per Reseller
The maximum payment for any Reseller participating the Cash Back program is USD 50,000 or equivalent in other currencies,
through the entire campaign period (from August 1st to September 30th, 2014).
Microsoft Airways
Program for teknikere og salg/markedsføring
Opplæring for å selge, markedsføre og
implementere O365
Tips til hvordan få budskapet rundt O365 til
kunde
Program for teknikere og salg/markedsføring
Opplæring for å selge, markedsføre og
implementere Microsoft Azure
Azureairways.microsoft.no
•
Partnerportalen
•
Yammer-nettverket for forhandlere
•
Partner Marketing Center
•
Partnerblogg
•
Microsoft Partner Brief
•
Hosting brief
•
Facebook
•
Nyhetsbrev

Similar documents