Kjemi- Ioner power point

Comments

Transcription

Kjemi- Ioner power point
ET GRUNNSTOFF KAN VÆRE
ET FAST STOFF, FOR EKSEMPEL ET METALL
eller
EN VÆSKE
eller
EN GASS
Et atom er bygd opp av
partikler. Elektroner,
protoner og nøytroner er
partikler. På bildet ser du et
hydrogen-atom. Det har 1
elektron. Du ser også at
atomet har 1 proton i
kjernen. Elektroner har
negativ ladning. Derfor
skriver noen E – (minus).
Protoner har positiv
ladning. Derfor skriver
noen P+ (pluss).
Et atom har også
nøytroner. De ser du ikke
på dette bildet. Nøytroner
har ikke ladning. De er
nøytrale.
Her ser du et oksygenatom. Et atom har
vanligvis like mange
elektroner og protoner.
Her ser du at dette
oksygen-atomet har 8
elektroner (blå) og 8
protoner (rød).
Her ser du et hydrogenatom. Det har 1 elektron og
1 proton.
Elektronene i et atom sitter ikke fast. De beveger seg.
Et atom kan gi bort et elektron til et annet atom av og
til. Her ser du at atomet til venstre gir bort et elektron
til et annet atom.
Da får atomet til venstre flere protoner enn
elektroner. Dette atomet får da positiv ladning.
Atomet til høyre får negativ ladning fordi det har flere
elektroner enn protoner.
Her ser du et annet
eksempel. Dette er
grunnstoffet
Lithium. Det har 3
protoner og 3
elektroner. Men her
ser du at atomet gir
bort 1 elektron. Da
har atomet 3
protoner og 2
elektroner igjen.
Har atomet positiv
eller negativ
ladning nå?
Her ser du et oksygen-atom.
Oksygen-atomet har normalt 8
protoner og 8 elektroner. Hvor
mange elektroner har dette
oksygen-atomet?
Hvor mange elektroner har det
fått?
Har atomet positiv eller
negativ ladning nå?
ET ATOM SOM GIR BORT ELLER FÅR
ELEKTRONER, KALLER VI ET ION.
Et ion er et atom som ikke har like mange
protoner og elektroner. Et ion har ladning –
negativ eller positiv.
Et atom er fornøyd hvis
det ytterste skallet er
fullt. Skall nummer 1
kan ha 2 elektroner.
Skallene utenfor skall
nummer 8 kan ha 8
elektroner.
Her ser du et oksygen-atom
igjen. Oksygen har bare 6
elektroner i det ytterste skallet.
Det betyr at oksygen ønsker å få
2 elektroner mer. Da har atomet
8 elektroner i det ytterste skallet.
Men nå ble det bedre! Oksygenatomet har fått 2 elektroner av et
annet atom. Nå har oksygenatomet 8 elektroner i det ytterste
skallet. Nå er atomet
.
Og dette oksygenionet har nå positiv ladning.
Her ser du et natriumatom.
Hvor mange elektroner
har dette atomet i det
ytterste skallet?
Hva tror du atomet har
lyst til å gjøre?
YES!
Atomet har lyst å gi
bort elektronet som
er alene i ytterste
skall.
Hvis atomet gir bort
dette elektroner, blir
det et natrium-ion.
Får dette ionet
positiv eller negativ
lading?
Grunnstoffer som har få (ikke mange)
elektroner i det ytterste skallet, vil gjerne
gi bort elektroner. Da kan det ytterste
skallet bli fullt.
Når de gir bort elektroner, blir de ioner med
positiv lading.
Dette grunnstoffet har symbol
K. Det har navn potassium.
Det har atom-nummer 19.
Det betyr at det har 19
protoner og 19 elektroner.
Det innerste skallet har alltid
2 elektroner. De neste kan ha
8 hver. Hvor mange
elektroner har potassium i det
ytterste skallet?
RIKTIG!
Potassium har 1
elektron i det
ytterste skallet.
Og hva ønsker
potassiumetatomet å gjøre?
Her ser du grunnstoff
nummer 9, Fluor.
Fluor har 7 elektroner i
det ytterste skallet.
Fluor vil gjerne ha 1
elektron for å fylle opp
det ytterste skallet sitt.
Nå får Fluor-atomet flere elektroner enn protoner.
Derfor blir fluor-atomet negativt ladet.
Atomer med mange elektroner i det ytterste
skallet vil ha flere elektroner for å få fullt
ytterste skall. Da bli atomene til negative
ioner.
METALLER har atomer med 1, 2 eller 3
elektroner i det ytterste skallet sitt. Derfor
vil metall-atomer gi bort elektroner. Og
derfor blir metall-atomer ofte til positive
ioner.
Jern-atomet har 2 elektroner i ytterste
skall. Jern-atomet vil gi bort disse. Jernatomet får ladning 2+ etterpå.
FORSTÅR DU DISSE
ORDENE NÅ? HUSKER DU
ORDENE OGSÅ?
et metall
en væske
en gass
en partikkel
en kjerne
et skall
positiv
negativ
en ladning
et ion

Similar documents