Folder – Når kommer våren?

Comments

Transcription

Folder – Når kommer våren?
Vårblomster
Når kommer våren?
Registrer de første vårtegnene
Klimaet vårt har naturlige
svingninger, men økt forbruk og
utslipp av drivhusgasser kan føre
til klimaendringer som påvirker
årstidene. En registrering av
tilbakevendende biologiske
fenomener, også kalt fenologi,
kan gi oss en oversikt over
effekten av disse
klimaendringene
Hestehov
Bjørk
Her er noen vanlige
vårblomster. Skriv opp
når de blomstrer.
Trær
Trær har også blomster.
Skriv opp når løvet
spretter og når
blomstene kommer.
Blåbær
Dato for blomstring:
Blåveis
Dato for blomstring:
Vårpengeurt
Dato for blomstring:
Hvitveis
Dato for løvsprett:
Dato for blomstring:
Selje
Dato for lausprett:
Dato for blomstring:
Rogn
NAVN PÅ ELEVEN:
Dato for blomstring:
Dato for blomstring:
Dato for løvsprett:
Dato for blomstring:
Fugler
Linerle
Her er noen trekkfugler.
Skriv opp når du ser de
kommer om våren.
Dato for ankomst:
Svarttrost
Bokfink
Mer på nett:
Denne folderen er laget ved
hjelp av hjemmesidene til
www.miljolare.no og
www.fuglevennen.no. Der har
de supre databaser for å
registrere vårtegn på nett. Da
kan elevene være med å bidra
til viktig forskning om
klimaendringer.
Gå inn på:
Dato for ankomst:
Stær
Dato for ankomst:
Sanglerke
http://www.fuglevennen.no/aktivi
teter/varen/?vis=veiledning
https://www.miljolare.no/aktivitet
er/varen/
Dato for ankomst:
Dato for ankomst:

Similar documents