Bestillingsskjema Planteprøver

Transcription

Bestillingsskjema Planteprøver
Bestillingsskjema Planteprøver
NB! Merk den ytre emballasjen tydelig med “Planter”
slik at vi kan skille den ut i mengden prøver
Oppdragsgiver (Skriv tydelig)
Kopimottaker:
Navn:
Navn:
Adresse:
Adresse:
Postnr./ sted
Postnr./ sted
Tlf:
Tlf:
E-post:
E-post:
Org.nr/ fødselsdato (Må fylles ut)
Prøve
nr
Prøvenavn
Plantenavn/ sort
Vekststadium
se bakside
Kode
Plantedel
Analysepakke
Lab ID #
(fylles ut av laboratoriet)
Dato for prøveuttak: ……………………………………………..………..
Pakker: (200 gr plantemateriale, uten jord, pr planteprøve)
Navn/ tlf prøvetaker:….…………..………………………………………..
1. Plantepakke: N, P, K, Mg, Ca, S, Cu, Mn, Zn, B, Mo, Fe
Merknader:…………………………………………………………………..
2. Tungmetaller: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn (rapport uten normtall)
(fylles ut av laboratoriet)
Dato og signatur:…………………………………………………………..
Ved signering aksepteres Eurofins’ Generelle betingelser. www.eurofins.no
Prøvene sendes til:
Eurofins Agro Testing Norway AS
Avd. jord og planter
Postadresse: Postboks 3033 Kambo, 1506 Moss
Besøksadresse: Møllebakken 40, 1538 Moss
Tlf: 91 58 25 61
[email protected]
www.eurofins.no
Antall prøver
Ankomstdato
Oppdragsnummer
Beskrivelse av vekststadier på planter til planteanalyse som rapporteres med normtall.
Grønnsaker:
Plante
Agurk
Agurk
Agurk
Blomkål
Brokkoli
Gulrot
Gulrot
Hodekål
Hodekål
Hodekål
Hodekål
Kålrot
Kålrot
Løk
Isberg salat
Isberg salat
Isberg salat
Rosenkål
Rosenkål
Ruccola
Salat
Beskrivelse av vekststadium
Middels til fullt utviklede blad ved fruktsetting, friland
Frisk frukt, friland
Tørket frukt, friland
Midtre fullt utviklede blad ved dannelse av hode
Midtre fullt utviklede blad ved begynnende hodedannelse
Blad ved; hele bladmassen i midtre vekstfase
Hel frisk fullt utviklet rot
rødkål, fullt utvokst kålhode
hvitkål, fullt utvokst kålhode
hvitkål/rødkål, tørr biomasse fullt utvokst kålhode
hvitkål/rødkål, fullt utvokst blad, ved start hodedanning
Fullt utviklede blader i juli
Friskt hode
Siste fullt utviklede blad i midtre vekst fase
Blader før ytre del av hode ved hodedannelse
Siste fullt utviklede blad ved hodedannelse
Blad fra ytre del av hode
Siste fullt utviklede blader ved fruktsetting
Fullt utviklede kålhoder
Siste fullt utviklede blad
Middels til fullt utviklede blad ved hodedannelse
Selleri
Selleri
Selleri
Purre
Siste fullt utviklede blad
Fullt utviklet knoll
Middels til fullt utviklede blader ved dannelsen av knoll
Hele planten
Frukt og bær:
Plante
Beskrivelse av vekststadium
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Eple
Kirsebær
Moreller
Moreller
Plommer
Pære
Pære
Bringebær
Jordbær
Solbær
Rips
Blåbær
De nederste bladene
Midtre blad på årsskudd i juli/august
Midtre blad på årsskudd ved fruktsetting
Midtre blad på årsskudd i september
Midtre blad på årskudd ved blomstring
Midtre blad på årsskudd 10 dager etter blomstring
Midtre blad på årsskudd 20 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 30 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 40 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 50 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 60 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 70 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 80 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 90 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 100 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 110 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 120 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 130 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd140 dager e. blomstring
Midtre blad på årsskudd 150 dager e. blomstring
Frukt med vekt 60-80 gr
Frukt med vekt 100 gr
Midtre blad på årsskudd i juni/juli
Midtre blad på årsskudd i juni/juli
Frukt
Midtre blad på årsskudd
Midtre blad på årsskudd ved fruktsetting
Frukt
Sist fullt utviklede blad fra blomstring til modne bær
Sist fullt utviklede blad ved blomstring
Sist fullt utviklede blad ved blomstring
Sist fullt utviklede blad ved blomstring
Sist fullt utviklede blad ved blomstring
119
047
053
104
076
048
077
078
075
079
054
080
081
082
083
084
085
086
087
088
098
099
047
074
003
056
055
129
102
050
185
089
051
Alle
Ønsker ikke rapport med normtall
000
Ta kontakt hvis det er andre kulturer som ønskes rapportert mot normtall.
Kode
124
152
125
136
137
111
168
182
181
203
158
127
154
094
196
197
198
105
161
201
058
121
133
164
162
Kode
Potet:
Plante
Potet
Potet
Potet
Potet
Potet
Potet
Planteprøven skal bestå av siste fullt utviklede blad, minimum 200 gr
Beskrivelse av vekststadium
Kode
2.-4. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm)
009
5.-6. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm), start blomst
010
7. til 9. blad på hovedskuddet er utfoldet (> 4 cm), slutt blomst
011
1. til 2. sideskudd er synlig, knolldannelse
012
Fullt utvikled frisk knoll
157
Tørr biomasse av fullt utvikled knoll
013
Veksthuskulturer:
Plante
Beskrivelse av vekststadium
Agurk
Siste fullt utviklede blad, sommer
Agurk
Siste fullt utviklede blad ved alle vekststadier
Agurk
5. blad fra vekstpunkt fra blomstring til 1. liten frukt
Agurk
5. blad fra vekstpunkt ved 1. fullt utviklede frukt
Agurk
5. blad fra vekstpunkt fra liten frukt til høsting
Agurk
Frisk frukt
Tomat
Sist fullt utviklede blad i alle vekststadier
Tomat
Siste fullt utviklede blad ved fruktsetting
Pelargonia
Siste fullt utviklede blad
Hortensia
Siste fullt utviklede blad
Krysantemum 5 - 6 blad fra vekstpunkt
Kode
150
176
177
178
179
151
170
171
180
202
128
Korn:
Plante
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Planteprøve skal bestå av hele planten UTEN rot, minimum 200 gr
Beskrivelse av vekststadium
Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29
1. leddknute synlig, BBCH 31
2. til 6. leddknute synlig, BBCH 32-36
Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Kode
065
066
067
068
069
Bygg
Bygg
Havre
Havre
Havre
Havre
Havre
Havre
Havre
Hvete, høst
Hvete, høst
Hvete, høst
Hvete, høst
Hvete, høst
Hvete, høst
Hvete, høst
Hvete, vår
Hvete, vår
Hvete, vår
Hvete, vår
Hvete, vår
Hvete, vår
Hvete, vår
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Rug, høst
Raps
Raps
Raps
Raps
Raps
Bladøre til flaggblad synlig, -bladslira strekker seg, BBCH 39-41
Holkstadiet, BBCH 42-45
Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
9 eller fler buskningskudd, strekning synlig leddknute, BBCH 29
1. leddknute er synlig, BBCH 31
2. til 6. leddknute synlig, BBCH 32-36
Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Bladøre til flaggblad synlig,-bladslira strekker seg, BBCH 39-41
Holkstadiet, BBCH 42-45
Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 24-28
Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29-30
1. leddknute synlig, BBCH 31
2. til 6. leddknute synlig, BBCH 32-36
Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Bladøre til flaggblad synlig, -bladslira strekker seg, BBCH 39-41
Holkstadiet, BBCH 42-45
Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29
1. leddknute synlig, BBCH 30-31
2. til 6. leddknute synlig, BBCH 32-37
Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Bladøre til flaggblad synlig, -bladslira strekker seg, BBCH 39-41
Holkstadiet, BBCH 42-45
Hovedskudd med 4 til 8 buskningsskudd, BBCH 24-28
Hovedskudd med 8 buskningsskudd, BBCH 28
Strekningsvekst for synlig leddknute, BBCH 29
Hovedskudd med 9 buskningsskudd, BBCH 29-30
1. leddknute synlig, BBCH 31
2. til 6. leddknute synlig, BBCH 32-36
Flaggblad så vidt synlig, BBCH 37-38
Bladøre til flaggblad synlig, -bladslira strekker seg, BBCH 39-41
Holkstadiet, BBCH 42-45
Små blomsterknopper over de yngste bladene, BBCH 53
Middels store blomsterknopper, BBCH 55
Store blomsterkopper, BBCH 57
20 % av blomstene er åpne på hovedskudd, BBCH 62
40 % av blomstene er åpne på hovedskudd, BBCH 64
070
071
002
003
004
005
006
007
008
183
184
038
039
040
041
042
138
139
117
118
140
141
142
029
036
037
030
031
032
033
034
035
024
025
026
027
028

Similar documents