Last ned innholdsfortegnelse som PDF

Comments

Transcription

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
 
7
Innhold
Forord til 1. utgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Forord til 2. utgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I Allment om kjøp, kjøpsrett og kjøpsloven . . . . . . . . . . . . 15
Kjøpsrett.indd 7
Kapittel 1
Om handelen og dens aktører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Handelens mangfold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Markedsplasser med omsetningsnoteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Ulike ledd i distribusjonskjeden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Nedbygging av handelsbarrierer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
20
Kapittel 2
Rettskildene i kjøpsretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Allment om rettskildene i kjøpsretten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Kjøpsloven og CISG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Nærmere om CISGs forhistorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Om fortolkning av CISG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Utfordringer ved tolkning av CISG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2 Åpen uenighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3 Rettstekniske problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.4 Nye rettslige begreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.5 Konvensjonens hovedformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Gjennomføring av CISG i norsk rett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7Forbrukerkjøpsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Common European Sales Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
25
26
28
28
29
30
33
33
33
35
37
Kapittel 3
Kjøpslovenes anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Objekt for kjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Overdragelse, ikke stiftelse av rettighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Grensen mot håndverkertjenester, entreprise, tjenesteavtaler § 2. . .
38
38
38
40
41
26.06.15 12:08
8
Innhold
Kapittel 4
Ulike typer av kjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Partenes stilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Objektets art; genus/species, fungible/ikke-fungible ting . . . . . . . . .
44
44
44
47
Kapittel 5
Kjøpslovenes disposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.1 Bestemmelser om innholdet av partenes forpliktelser og
om kontraktsbrudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2 Deklaratorisk lov. Avtale. Handelsbruk. Forbrukervern. . . . . . . . . . . 52
II Selgerens hovedforpliktelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kapittel 6
Oppfyllelse av selgerens hovedforpliktelse – levering . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kapittel 7
Krav til salgstingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Konkret og abstrakt mangelsbedømmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Uttrykkelig avtalte egenskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Selgerens opplysninger, kjøpsloven § 18 og
forbrukerkjøpsloven § 16 litra c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Mislighold av selgers opplysningsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.1 Læren om opplysningsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.2 Nærmere om kravet til opplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.3Skyldkravet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5 Abstrakt fastleggelse av forpliktelsens innhold: Plikten til
å prestere vanlig god vare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6 Kontraktsbestemte forbehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Tidspunktet for mangelsvurderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8 Rådighetsmangler og rettsmangler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
62
65
69
69
70
75
76
82
84
87
Kapittel 8
Leveringstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kapittel 9
Leveringssted og levering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 «Holschuld c. Bringschuld». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2Bringeplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2Plasskjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3 Enkle forsendelseskjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøpsrett.indd 8
91
91
92
92
93
94
26.06.15 12:08
Innhold
9
9.2.4 Selgerens tilleggsplikter ved enkle forsendelseskjøp. . . . . . . . 95
9.2.5 Forsendelseskjøp. Klausulkjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9.3Forbrukerkjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
III Kjøperens forpliktelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kapittel 10
Betaling av kjøpesummen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2Kjøpesummens størrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3Betalingstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4Betalingsstedet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
101
103
105
106
Kapittel 11
Kjøperens plikt til medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet . . . . . . . . . . . . 107
IV Avhengighetsforholdet mellom kjøpers og
selgers forpliktelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kapittel 12
Prinsippet ytelse mot ytelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1Hovedregel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2Unntak til selgerens ulempe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3Unntak til kjøperens ulempe – dokumenthandel . . . . . . . . . . . . . . . .
113
113
116
117
V Risikoen for tingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kapittel 13
Risikoen for tingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1Hva det innebærer å ha risikoen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2Den alminnelige regel om risikoens overgang. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3Unntak til selgers fordel; kreditormora m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4Unntak til kjøperens fordel; kjøperen har hevingsrett
etter § 66 (1) bokstav a; angrerett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5Andre risikobegivenheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6Eiendomsrettens overgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøpsrett.indd 9
123
123
124
126
127
128
129
26.06.15 12:08
10
Innhold
VI Forsinkelse fra selgerens side.
Misligholdsbeføyelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kapittel 14
Forsinkelsesbegrepet i kjøpsloven § 22. Andre former for forsinkelse. . . 133
Kapittel 15
Kjøperens detensjonsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Kapittel 16
Kjøperens rett til å fastholde – krav på naturaloppfyllelse. . . . . . . . . . . .
16.1Naturaloppfyllelse – prinsipielle betraktninger . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2Unntak i enkelttilfelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2.2 Umulighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2.3 Misforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2.4 Tapsbegrensningsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapittel 17
Heving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2Hovedvilkår: Vesentlig kontraktsbrudd – felles for heving
både fra kjøpers og fra selgers side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3Vesentlighetskravets innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.4Unntak fra vesentlighetskravet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapittel 18
Erstatning, ansvarsgrunnlagene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1Kjøpslovens ansvarssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2Kontrollansvaret: Objektivt ansvar med ansvarsfrihet når fire
kumulative ansvarsfrihetsgrunner er oppfylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3Nærmere om kontrollkriteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.4Ansvaret for underleverandører o.a. – krav om «dobbel force
majeure». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.5Culpaansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
136
138
138
138
139
140
141
141
141
142
148
151
151
152
158
165
169
VII Mangler ved tingen. Kjøperens
undersøkelsesplikt og reklamasjonsplikt. . . . . . . . . . . . . 173
Kapittel 19
Mangelsbegrepet. Forholdet mellom forsinkelsesregler og
mangelsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Kjøpsrett.indd 10
26.06.15 12:08
Innhold
11
Kapittel 20
Plikten til forundersøkelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
20.1Ond tro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
20.2Undersøkelsesplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kapittel 21
Reklamasjonsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
21.1Allment om reklamasjonsplikt i kjøp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
21.2Reklamasjon, særlig mot mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
VIII Kjøperens mangelskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Kapittel 22
Detensjonsrett som følge av mangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Kjøpsrett.indd 11
Kapittel 23
Retting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.2Rettekrav som misligholdsbeføyelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3Rettekrav etter garantivilkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.2 Hvilke feil omfattes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.3 Bevisbyrdegaranti eller funksjonsgaranti? . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.4 Ureparerte mangler ved garantitidens utløp . . . . . . . . . . . . . .
23.3.5 Fraskrivelse av andre krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.4Selgers rett til å rette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.4.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.4.2 Når har selger rett til å foreta retting?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.4.3 Rammene for selgerens rettingsadgang. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.4.4 Retting suspenderer andre misligholdskrav . . . . . . . . . . . . . .
23.4.5 Resultatet av retting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.5Omlevering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.5.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.5.2 Misligholdsbeføyelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.5.3 Omleveringstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
196
197
201
201
201
202
203
203
204
204
204
207
208
209
210
210
211
211
Kapittel 24
Prisavslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.2Betingelser for prisavslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.3Beregning av prisavslaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
212
213
214
26.06.15 12:08
12
Innhold
Kapittel 25
Heving som følge av mangel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
25.1Vesentlighetskravet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
25.2Delvis heving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Kapittel 26
Erstatning som følge av mangel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.2Kontrollansvar for mangler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.3Culpa og garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
222
222
223
Kapittel 27
Vanhjemmel (rettsmangel) og rådighetsmangel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
IX Forsinkelse fra kjøperens side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Kapittel 28
Hovedregel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Kapittel 29
Detensjonsrett ved forsinkelse fra kjøperens side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Kapittel 30
Retten til å fastholde kjøpet ved forsinkelse fra kjøperens side . . . . . . . .
30.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.2Betalingsmislighold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.3Unnlatt medvirkning, jf. kjøpsloven § 50 bokstav a og
forbrukerkjøpsloven § 40 bokstav a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.4Kjøper overtar ikke tingen, jf. kjøpsloven § 50 bokstav b og
forbrukerkjøpsloven § 40 bokstav b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
236
236
236
237
Kapittel 31
Retten til å heve kjøpet ved forsinkelse fra kjøperens side . . . . . . . . . . . .
31.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.2Betalingsmislighold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.3Unnlatt medvirkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
239
239
242
Kapittel 32
Erstatning og rente ved forsinkelse fra kjøperens side. . . . . . . . . . . . . . . .
32.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.2Betalingsmislighold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.3Unnlatt medvirkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
244
244
244
Kjøpsrett.indd 12
26.06.15 12:59
Innhold
13
X Kjøperens unnlatelse av å overta tingen
(jf. kjøpsloven § 50 bokstav b og forbrukerkjøpsloven § 40 bokstav b); s.k. kreditormora
(mora accipiendi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Kapittel 33
Kjøperens unnlatelse av å overta tingen. Forutsetninger for
brudd på plikten. De normale rettsvirkninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.2Vilkår for at kjøper skal ansees å ha brutt sin plikt etter
§ 50 bokstav b og forbrukerkjøpsloven 40 bokstav b. . . . . . . . . . . . .
33.3Suspensjon og bortfall av selgerens ytelsesplikt ved kreditormora. .
33.4Selgerens omsorgs- og bistandsplikter ved kreditormora. . . . . . . . . .
247
247
248
252
252
XI Forventet kontraktsbrudd (antesipert
mislighold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Kapittel 34
Forventet kontraktsbrudd (antesipert mislighold). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.2Detensjonsrett, stansningsrett og rett til å innstille
oppfyllelsesforberedelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.3Hevingsrett, rett til erstatning o.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
259
260
262
XII Fellesregler om rettsvirkninger av heving
eller omlevering der det er skjedd oppfyllelse. . . . . . . 265
Kapittel 35
Kravet om restitusjon av ytelse og berikelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.1Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.2Modifikasjon til kjøperens fordel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.3Restitusjon av berikelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
267
268
270
XIII Fellesregler om erstatningens omfang. . . . . . . . . . . . 273
Kapittel 36
Erstatningsberegningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.1Oversikt over utmålingsprinsippene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.2Årsakskravet – sondringen mellom positiv og negativ
kontraktsinteresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.3Adekvanskravet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.4De enkelte tapsposter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.4.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøpsrett.indd 13
275
275
275
277
279
279
26.06.15 12:08
14
Innhold
36.4.2 Ekstraordinære omkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.4.3 Prisforskjell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.4.4 Fortjenestetap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.4.5 Konsekvenstap – indirekte tap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.5Tapsbegrensningsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.6Lempning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
280
282
282
287
288
XIV Krav mot tidligere salgsledd (direktekrav). . . . . . . 291
Kapittel 37
Direktekrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.1Allment om direktekrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.2Subrogasjon og springende regress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3Noen enkeltspørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3.1Vilkåret om «tilsvarende krav». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3.2 Subrograsjon. Når går kravet over?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3.3Adressat for direktekrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3.4 Betydningen av reklamasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3.5 Hjemmelsmannens motregningsadgang. . . . . . . . . . . . . . . . .
293
293
296
299
299
299
301
301
301
Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Domsregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Kjøpsrett.indd 14
26.06.15 12:08

Similar documents