De dyre klitter - Egnssamlingen

Comments

Transcription

De dyre klitter - Egnssamlingen
Tirsdag 12. januar 2016 | Lokalavisen Sydvestvendsyssel
| Side 13
UGENS LOKALHISTORISKE SPOT
De dyre klitter
VI FORTSÆTTER sidste uges
artikel fra Vendsyssel Tidende anno 1917, der rammende beskriver hvordan vort
område i perioden 19001920 skulle omdannes til et
ferieparadis for velhavere.
Især beskriver den det med
prisen på den jord, som de
lokale i årevis ikke havde anset for noget værd, og det
gjorde det hele svært at forstå. Artiklen forsætter her og
fortæller bl.a. om, hvor de
nye sommerhusejere kom
fra:
For nogle Aar siden var der
kun ca. 50 Klitlodder fra
Blokhus og nordpaa forbi
Faarup til Saltum Sogneskel, men nu er Lodderne
udbygget i ca. 300 Parceller,
og de fleste af disse Klitparceller er solgte. Køberne boer vidt og bredt omkring.
Der er saaledes 80 i København og Frederiksberg, ca.
30 i Aalborg og N. Sundby,
og ca. 20 i Aarhus o.s.v. Der
er købere fra Bogense, Kerteminde, Ringsted, Sakskøbing, Helsingør, Kristianssand, Stavanger, Paris o.s.v.
Priserne er gaaet vældigt i
Vejret paa Klitterne For nogle Aar siden laa disse Jorder
uændrede hen og betragtedes nærmest som værdiløse.
Prisen var gennemgaaende
en god Snes kroner per Td.
Land, men nu sælges Klitterne glat væk til 5-600 Kr. pr.
Td. Land – lige saa meget og
mere end almindelig god
Agerjord her paa Egnen.
Som ovenfor nævnte gaar
det smaat fremad med Byggeriet, men saa hjælper man
sig, som man bedst kan. Et
Steds en Cirkusvogn og et
andet et Telt. To Vindmøller
er købt til Nedbrydning og
vil blive opført paany indrettet til Beboelse, paa Klitterne
i Faarup. Den ene Saltum
Præstegaards Mølle er købt
af 3 Haandværkere i N. Saltum, og den anden, Stenmarken Mølle, er købt af
Boghandler Blicker, København. De gamle Møller er
solgt til en Pris af 300 Kr.
Stykket.
Til Klitterne i Faarup
mangler der endnu en god
Vej, men denne er alt projekteret, udgaaende tæt vest fra
Saltum Kirke i en Længde
paa 4 Kilometer. Den kendte
Grosserer Jens Ervø har til
en saadan Vej tilbudt 7000
Kr. mod, at han kunde faa
Bevilling til at drive et stort
Hotel med Ret til Udskænkning af stærke Drikke i Faarup Klit, anslaaet at ville ko-
ste ca. ½ Million Kroner.
Da Ervø nu har faaet Tilsagn om nævnte Bevilling
ventes der, at der snart vil
blive taget fat paa Anlægget
af Saltum Strandvej og Opførelsen af det store Mondæne Badehotel i Faarup. Paa
en Klitbakke op mod den ny
Vej og tæt ved Stranden er
der anbragt en liden Træpind med Ordet Hotel – antagelig det Sted, hvor Ervøs
store Badehotel skal staa.
Jo, drømmene rakte vidt
der under 1.verdenskrig,
men ikke alle var lige gangbare. F.eks. viste Ervøs
drømme om et milionærparadis ved Faarup sig hurtigt
at være et luftkast - kassen
var tilsyneladende tom, og
det sprog forstod alle. Men
desuagtet kom der i denne
allerførste fase af sommerhusbyggeriet nogle ganske
imponerende sommerhuse,
som stadigvæk står, heriblandt overfor viste Sandsgården.
”Sandsgården” o. 1917, der lå på 80 tdr. land jord ved Blokhus Strand
Sol og Strand Feriehusudlejning A/S og Super Brugsen,
Pandrup støtter også Egnssamlingens arbejde.
Bl.a. Præstegårds Mølle ved Saltum Kirke blev solgt til sommerbeboelse
AABYBRO HANDELS- OG ERHVERVSFORENING
siger tillykke til
ALLE VINDERENE
i Jule stempel-kort konkurrencen 2015
1. Præmie - Computer fra Expert - Hanne Mølgaard, Nørremarksvej 133, 9440 Aabybro
2. Præmie - Gavekort 2000,- Meny - Kirstine & Jens Møller, Birkelsevej 5, 9440 Aabybro
3. Præmie - Støvsuger fra El-Salg - Helle Høgh, Caprifolievej 5, 9440 Aabybro
Vindere á Gave værdi á kr. 1.000,00
Kathrine Jensen, Idrætsvejs 6, Biersted, 9440 Aabybro
Annette Rendbæk, Kanalvej 116, 9440 Aabybro
Anne Mølgaard, Knøsgaardvej 56, 9440 Aabybro
Birte Gunder, Højbakgårdsvej 17, 9440 Aabybro
Jane Bjerg, Kløvervej 5, 9440 Aabybro
Anders Bentsen, Røgildvej 51, 9460 Brovst
Bente Pedersen, Ahornvej 21, 9440 Aabybro
Sonja Bach Nielsen, Kærvangen 15, 9430 Vadum
Jasmin Jakobsen, Nørremarksvej 41, 9440 Aabybro
Ugevindere - Gave værdi á kr. 500,00
Kaj Ove Mulin, Gl. Landevej 124, Ryå, 9440 Aabybro
A.M Andersen, Postvænget 18, 9440 Aabybro
Lene Mouritsen, Østergade 67, 9440 Aabybro
Minna Andersen, Stendyssen 32, 9440 Aabybro
Kirsten Thomsen, Enebærvej 92
Rita Møller, Vinkelvej 7, 9490 Pandrup
Bodil & Keld Ahlman, Bøgetoften 12, 9440 Aabybro
Ebba Borg, Storkekæret 77, 9490 Pandrup
Præmier kan hentes hos:
Aabybro Posten, Aabybro Centeret 4C, 9440 Aabybro
Sanne Filholm, Ahorvej 28, 9440 Aabybro
Birthe Christensen, Røgildvej 6, 9460 Brovst
Henny Simonsen, Mølstubvej 22, 9440 Aabybro
Lene Yde, Tranebærvej 43, 9440 Aabybro
Peter Mark Nielsen, Tranebærvej 68, 9440 Aabybro
Else Tindbæk, Rådhusparken 9, 9440 Aabybro
Gitte S. Kjær, Gl. Landevej 131, Ryå, 9440 Aabybro
Marianne Knudsen, Pilevej 1, 9490 Pandrup
.
.
.

Similar documents