FULDMAGT - Telenor

Comments

Transcription

FULDMAGT - Telenor
FULDMAGT
q
Privatkunde
q
Erhvervskunde
(Fuldmagt gyldig i 6 mdr.)
(Fuldmagt gyldig i 12 mdr.)
Fuldmagt gyldig fra (xx-xx-xxxx): _____________________________________________________________________________
Fuldmagtsgivers fulde navn: ________________________________________________________________________________
CPR fuldmagtsgiver: ________________________________________________________________________________________
Fuldmagtshavers fulde navn: _______________________________________________________________________________
CPR fuldmagtshaver: ________________________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________________________
Dato (xx-xx-xxxx): ______________________________________________________________________________________________
Fuldmagtsgivers underskrift: _______________________________________________________________________________
Fuldmagtshavers underskrift: _______________________________________________________________________________
Giver fuldmagthaver fuldmagt til (sæt kryds):
q
Køb af mobil
q
Tilmelding til PBS
q
Ændring af abonnement
q
Oplysning af saldo/udestående
q
Oplysninger vedr. abonnement/forbrug
q
Opsigelse
q
Skift af simkort
q
Indlevering af mobil til reparation
q
Skift af adresse
q
Udlevering af lånetlf.
q
Ændring af betaler
q
Midlertidig viderestilling af telefon
q
Genåbning af telefon
q
Andet: ____________________________________________