Obrazec in navodila za pisanje izvlečka so tukaj!

Transcription

Obrazec in navodila za pisanje izvlečka so tukaj!
8. KONGRES
DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE
Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način
PRIJAVA TEME IN POVZETKA PRISPEVKA
Prosim besedilo vpisujte v bela polja v spodnji preglednici.
Osebni podatki avtorja/avtorjev prispevka (Obvezna so vsa polja, razen polja z *):
1. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
2. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
Osebni podatki avtorja/avtorjev prispevka (Obvezna so vsa polja, razen polja z *):
3. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
4. avtor
Strokovni ali akademski naziv:
Ime in priimek:
E-pošta:
Organizacija:
Naslov organizacije:
Delovno mesto:
*
Če je avtorjev več, dopišite imena avtorjev v okence »4.avtor«
Naslov prispevka v slovenskem jeziku:
(do 70 znakov s presledki)
Povzetek prispevka:
Je zgoščen prikaz celotne vsebine besedila, napisan s povedkom v tretji osebi (je, so),
natančen, jedrnat in lahek za razumevanje v katerem na kratko povzemite vsa poglavja iz
prispevka. Povzetek s ključnimi besedami naj ne presega 1200 znakov s presledki vred.
 V kolikor pripravljate znanstveni ali raziskovalni prispevek (plakat)v izvlečku napišite
in označite krepko: izhodišča (teoretična izhodišča, udeleženci/preiskovanci,namen
raziskave), metode dela, rezultati, razprava in sklep.
 V kolikor pripravljate prikaz primera dobre prakse (plakat) v izvlečku napišite in
označite krepko: uvod, vsebino in zaključek.
 V kolikor pripravljate delavnico napišite in označite krepko: uvod, vsebino in
zaključek. V prijavnem obrazcu tudi opredelite predvideno število udeležencev in
prostorsko tehnične zahteve.
Ključne besede: beseda 1, beseda 2, beseda 3, …. ključnih besed ni več kot pet, med njimi ne
ponavljamo besed iz naslova
Ključne besede
(3-5 besed)
Prispevek želim predstaviti v obliki (opredelite):
Govorne
predstavitve
Plakata
Delavnice
Predlagano
število
udeležencev
Prostorske
zahteve
Prijava teme bo zaključena, ko nam boste izpolnjeni obrazec vrnili po e- pošti na naslov
[email protected] !
ZDTS