Program Kunde- og brukerforum 2016

Comments

Transcription

Program Kunde- og brukerforum 2016
Program Kunde- og brukerforum 2016
09:30
Velkommen!
Generell informasjon om dagen
Brukerforum: Hvem ønsker å være med og hvilke planer har HDO?
v/ Anita Østlund, Avd.leder Kunde- og brukerforvaltning
09:40
Kort om HDO
Hvem er HDO, organisering og HDOs ansvar og oppgaver
v/ Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør
10:00
Informasjon fra HDO Drift og endring
Hvordan jobber HDO drift med feil og status kjente feil, Workorders
HDO drift er tilgjengelig på nødnett
Ulike støtteprosesser/tjenester fra HDO: Statistikk, datauttrekk etc.
Nyheter evt.
v/ Vegar Hermansson, Avd.leder Drift og Endringer
11:00
11:15
Pause
Helsedirektoratet
-
Presenterer prosedyrer i nødnettet; Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten (nivå
2) samt maler for operative prosedyrer på nivå 3
v/ Steinar Olsen; avdeling medisinsk nødmeldetjeneste
11:35
Samhandling i AMK Innlandet
AMK Innlandet, Glåmdalen legevakt, Gjøvik akuttmottak
v/ Arne Stokke, Avdelingssjef nødmeldetjenesten og Camilla Brenna, Glåmdal Interkommunale
Legevakt
12:20
Legevaktslegen på Nødnett
v/ Ann-Karin Røgholt, Trysil Legevakt
12:40
Prosedyresamarbeid i Helse Midt-Norge
Hvordan fungerer prosedyresamarbeidet i regionen?
v/ Bodil Margrethe Holm, avd.leder AMK Nord-Trøndelag
13:00
13:45
Lunch
Tetra in hospital – En suksess?
St. Olavs hospital bruker nødnett innomhus og forteller oss litt om sine erfaringer
v/ Frode Thomassen, St. Olavs Hospital HF
14:05
Samhandling ute mellom land og luft
Ambulanse, luftambulanse og legevaktslege – hvordan fungerer dette i hverdagen?
v/ Andre Gjerholm - Norsk Luftambulanse
14:25
Legevakt på nødnett
Stavanger legevakt forteller om hvordan de bruker nødnett i det daglige
v/ Linn Tjemsland, Stavanger Legevakt
14:45
Fjernprogrammering av radioterminaler og nyheter fra HDO radio
v/ Roar Schytte, teamleder mobilene enheter
15:10
15:20
Pause
Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK)
Mulighet for å ta ut statistikk ifht radiobruk under øvelser samt nyheter fra DNK, videre tanker
etter utrulling av nødnett
v/ Øyvind Hagen Karlsen, Avd.leder
15:40
Nyheter i 2016
Ny funksjonalitet i kontrollromsløsningen
v/ Oliver Ossege; Frequentis Norge og Kristian Frogner; Change/Release Manager HDO
16:00
Motorola Solutions (MSI)
Milepæler og leveranser, videreutvikling, drift og opptid, feilretting og feltservice
v/ Jan Erik Hvidsten, Country Manager
16:2016:30
Oppsummering og avslutning
v/ Anita Østlund, Avd.leder Kunde- og brukerforvaltning

Similar documents