Plan for organisering av programmet «SJEF I EIGE LIV» Gruppe

Comments

Transcription

Plan for organisering av programmet «SJEF I EIGE LIV» Gruppe
Plan for organisering av programmet «SJEF I EIGE LIV»
Kursstad: Sparebanken Sogn og Fjordane
Tidspunkt: 25.januar – 28.januar 2016
Gruppe Dag
Tidspunkt Klasse
1
Måndag Kl. 08.30 – 2KSB*
22 elevar 25/1
11.30
2HES
2AFA
2
Måndag Kl. 12.00 – 2BYA
32 elevar 25/1
15.00
2BYB
2BUA
3
38 elevar
4
32 elevar
5
35 elevar
6
23 elevar
7
21 elevar
Tysdag
26/1
Tysdag
26/1
Onsdag
27/1
Torsdag
28/1
Torsdag
28/1
Elevar Kontaktlærar/faglærar
10
5
7
9
9
14
Kl. 08.30 – 2DEA
11.30
2ELA
13
2SSA
13
12
Kl. 12.00 – 2TLA
15.00
2KTA
2ITA
Kl. 08.30 – 2BLA
11.30
2HAA*
2HAB*
8
12
11
11
12
12
Kl. 08.30 –
11.30
Kl. 12.00 –
15.00
11
12
12
9
2ANA*
2ANB*
2HHA*
2LGA*
7 grupper: 214 elevar – 11 = 203
*endring grunna utplassering
*Transport frå MO t/r må avklarast med avd.leiar
I samarbeid med : https://www.ssf.no/
Bodil Erdalsdal/Svein Sandvold/
Eli Gro Bergby
Siri Brendmo / Elin R. Stedje
Audun Rørvik/ Elin R. Stedje
Sigmund Sætenes
Olav Berqvam/Stig Aamot/JOOH
Inger H.Savland/DRMA/ Inger U.
Juklestad
Geir H.Nore/Britt Nordeide/Kjetil
Veien
Oddvar Salbu /Jan Atle Furre/Eli
G. Bergby/
Bjørn Inge Solheim / Kari
Kleppe/Stig Asle Nistad
Reidar Svalheim/ Britt Nordeide
Øivind Ellingsdal/
Knut Solberg / Rune Nøtseth
Arne Klakegg/ Kari Kleppe
Ingunn R. Liset/ Britt Nordeide
Aud I.Kvile/ Ingunn Liset/ Liv
Margrete Eikeberg/ Arne Nes
Åge Støfring /Paul Antonsen
Vidar Aase/ LUI
Harald Løtuft /
Jarle Rongve /