Fibertäcket Harmony - Novista Of Sweden AB

Comments

Transcription

Fibertäcket Harmony - Novista Of Sweden AB
FibertäcketHarmony
Bruksanvisning & Skötselråd
Novista of Sweden AB
www.novista.se
2016-01-17
Produktförteckning
1. Fibertäcket Harmony
Ett täcke gjort av bomull och polyesterfill med långa kanaler för fiberfodral.
2. Fiberfodral
Fibertäcket Harmonys viktelement utgörs av långa polyesterfiber insydda i bomullsfodral.
Fiberfodralen är instoppade i Fibertäcket Harmonys kanaler.
3. Måttband
Används som verktyg vid byte av fiberfodral.
4. Bärväska
Väska speciellt avsedd för Fibertäcket Harmony för att underlätta vid transport.
3. Måttband
1. Fibertäcket Harmony
2. Fiberfodral
4. Bärväska
FIBERTÄCKET HARMONY | Bruksanvisning & Skötselråd
Novista of Sweden AB
www.novista.se
2016-01-17
Om Fibertäcket Harmony
Fibertäcket Harmony är ett sinnesstimulerande kognitivt hjälpmedel som karaktäriseras av en mjuk och
omslutande känsla. Arbetsterapeuter, vårdgivare, läkare och personer som fått använda Fibertäcket
Harmony under en tid värdesätter dess mjuka och följsamma egenskaper.
Det är känt sedan tidigare att fibertäcken ger positiva effekter hos personer med Motorisk oro, ADHD,
Sömnproblem, Psykos, Autism, Oro, Demens och Koncentrationsproblem etc.
Kognitiva störningar gör ofta att man får svårare för att lösa problem, minskad tidsuppfattning och
förståelse. Sömnsvårigheter är ett samhällsproblem som på senare år fått mycket uppmärksamhet. På
grund av stort behov har köerna för utredning och behandling vuxit sig långa. Fibertäcket Harmony
kan för vissa personer vara ett alternativ till dyr medicin.
Fibertäcket Harmony kan med fördel användas av personer som inte har utvecklade kognitiva
störningar, men som vill ha ett omslutande täcke för att det känns skönt och rogivande.
Fibertäcket Harmony skiljer sig från andra vikttäcken i den mån att det är mjukt, utan hårda
viktelement.
Fibertäcket Harmony mått för vuxna är 200x150cm. Vikt från 4kg till 14kg. 16 kanaler för viktband.
Fibertäcket Harmony mått för barn är 125x100cm, vikt från 2,3kg till 5kg. 11 kanaler för viktband.
Fibertäcket Harmony är tillverkat i Europa.
FIBERTÄCKET HARMONY | Bruksanvisning & Skötselråd
Novista of Sweden AB
www.novista.se
2016-01-17
Justerbar Vikt
Transportera Täcket
Det kan ibland vara svårt att bedöma vilken
För att smidigt kunna ta med dig ditt fibertäcke
vikt på Fibertäcket Harmony som är lämpligast
medföljer det med varje täcke en bärväska.
i varje enskilt fall. Effekten och nyttan bör
Väskan är speciellt anpassad för att klara även
därför följas upp för att göra en samlad
det tyngsta Fibertäcket Harmony 14kg.
bedömning.
Vikten anpassas med olika vikt på
bomullsfodral innehållande polyesterfiber.
Fiberfodralen är förankrande med tryckknappar
i ändarna och frigörs från täcket vid exempelvis
tvätt. Fiberfodralen bör tvättas separat.
Fiberfodral med vikt 125, 250, 375, 500, 625,
750 gram finns som tillbehör, vilket underlättar
om brukare eller förskrivare vill förändra vikten
på Fibertäcket Harmony.
Följande steg visar hur du enklast går till väga
för att vika ihop och packa ner täcket i
bärväskan.
1.
Vik in täckets vänstra långsida mellan
5:e och 6:e kanalen.
2.
Vik in täckets högra långsida över
täckets nu invikta kant.
3.
Vik på samma sätt in båda kortsidorna
så att även dessa överlappar varandra.
4.
Öppna bärväskan och stoppa i täcket.
För att byta ut ett fodral i täcket börjar du med
att öppna dragkedjorna som finns på täckets
båda kortsidor. Därefter lossar du fodralet
genom att knäppa upp två tryckknappar på
vardera kortsida av täcket och dra ut fodralet.
Skjut måttbandet igenom den nu tomma
kanalen i täcket, haka sedan fast änden på
måttbandet i öglan som sitter på kortsidan av
fodralet. Dra tillbaka måttbandet genom
kanalen tills fodralet ligger bra i täcket, lossa
måttbandet igen och förankra sedan det nya
fodralet i täcket via tryckknapparna.
Om du vill ha vikten ojämnt fördelad kan du
använda fiberfodral av olika viktklasser.
FIBERTÄCKET HARMONY | Bruksanvisning & Skötselråd
Novista of Sweden AB
www.novista.se
2016-01-17
Tvättråd
Skötselråd
Fibertäcket Harmony
Använd Fibertäcket Harmony tillsammans med
Fibertäcket Harmony är tillverkat av bomull och
polyesterfill.
Fibertäcket Harmony tvättas i högst
60°C.
Fibertäcket Harmony torktumlas på låg
värme.
påslakan för att undvika onödiga smutsfläckar
så att täcket håller sig rent och behagligt.
Som tillval finns flamsäkert
inkontinensöverdrag. Inkontinensöverdraget är
vätskefrånstötande och håller täcket rent och
torrt vid vätskeläckage.
Fibertäcket Harmony kan kemtvättas.
Fibertäcket Harmony är CE-märkt*2.
Täcket skall tvättas separat.
Fiberfodral
Fiberfodralen är tillverkade av bomull och
polyesterfiber.
Fiberfodralen tvättas i högst 60°C.
Fiberfodralen kan torktumlas.
Torktid, ej torktumlade band
4-6 timmar.
Fiberfodralen kan kemtvättas.
Fiberfodralen är CE-märkta*2.
OBS! Överskrid ej din tvättmaskins eller
torktumlares gräns för högsta vikt.
*2
Produkterna är CE-märkta enligt läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS), medicintekniska direktivet
93/42/EEG.
FIBERTÄCKET HARMONY | Bruksanvisning & Skötselråd
Hindbärsvägen 24 B
269 35, Båstad
www.novista.se
Patenterad
Novista of Sweden AB reserverar sig för eventuella fel.

Similar documents