Ansökan om ledighet för elev 261 kB

Comments

Transcription

Ansökan om ledighet för elev 261 kB
Ankomstdatum
Blanketten kan fyllas i på skärmen.
Därefter måste den skrivas ut och skickas in till skolan.
Du kan också skriva ut en tom blankett och fylla i för hand.
Ansökan om ledighet för elev
Ledighet - kapitel 7, skollagen
18 § En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre
ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om
ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Beslut upp till 10 dagar kan delegeras
Elevens namn
Personnummer
Skola
Klass
Vårdnadshavare namn
Telefon dagtid
Tid för ledighet,
från och med, datum
Tid för ledighet,
till och med, datum
Anledning till
ledighet
Ort och
datum
Elevs underskrift
Vårdnadshavares underskrift
Vårdnadshavares underskrift
Beslut
Tidigare beviljad ledighet
under året
Ledighet beviljas
Ledighet beviljas ej
Motivering,
anteckning
Datum
Beslutfattares, titel och underskrift
Återställ formulär
Marks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 Kinna
[email protected]
www.mark.se/skolexpeditioner

Similar documents