Fellinger fordelt på grunneierlag TOR 2015

Comments

Transcription

Fellinger fordelt på grunneierlag TOR 2015
Rettighetshaver/jaktfelt
Korttype
Felt kort Dato
Storinnset fjellsameie
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Kviknebrona
Vollan utmarkslag
Rødalen setersameie
Burufjellet
Kvikneskogen vest
Øvre Dølvad
Nordskogen
Storinnset fjellsameie
Innerdalsfeltet
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Kviknebrona
Kviknebrona
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt dyr
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Ikke felt
VB
VB
VB
Ikke felt
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
VB
Ikke felt
Ikke felt
VB
VB
VB
Ikke felt
Ikke felt
VS
Ikke felt
Ikke felt
VB
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
VB
Ikke felt
Sted
31.aug F12
19.sep T1, Lågia
29.aug Gløtkroken
24.aug
30.aug
02.sep
31.aug
24.aug
25.aug
11.sep
16.sep
Vekt
67,0
80,0
84,0
T1
Flomhøgda
V. Orkelsjøtangen
Søndre Knutshø
72
45
80
74
Lågegga (F12)
T1
Dølvadfjellet
75
84
70
20.aug TOR
20.aug TOR
02.sep Lågegga, F12
50
61
55
08.sep T1, Storfloen
38
01.sep
67
21.aug TOR- Låggia
45
Kviknebrona
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Burufjellet
Fådalen jaktfelt
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Øvre Dølvad
Nedre Dølvad
Nordskogen
Sparsjøvollen
Stubsjøen
Storinnset fjellsameie
Storinnset fjellsameie
Storinnset fjellsameie
Innerdalsfeltet
Innerdalsfeltet
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Fritt under 60 kg
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
UB
Ikke felt
Ikke felt
VS
BK
VB
UB
US
Ikke felt
VS
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
SK
Ikke felt
VB
VS
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
VS
Ikke felt
VS
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
UB
VS
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
UB
23.aug Veslhøa (F12)
26
20.aug
26.aug
09.sep
24.aug
10.sep
Litjinnsjøen
F12
32
19
Rundhøa F12
Oppdal
38
27
01.sep OBA
38
22.aug T3, Høgfloen
11,3
07.sep Kongsbekklegeret
31.aug Elgsjøtangen- OBA
50,2
35
27. august R6
31.aug OD 11, Heimtjønnshøa
35
35,0
23.aug Grønhøbekken T1
30.aug Grønhøa T1
35
38
21.aug Mehøa
43
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Kviknebrona
Kviknebrona
Kviknebrona
Kviknebrona
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Burufjellet
Burufjellet
Fådalen jaktfelt
Fådalen jaktfelt
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Ikke felt
Ikke felt
SK
UB
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
VS
Ikke felt
Ikke felt
VS
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
VS
UB
VS
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
UB
Ikke felt
VS
Ikke felt
VS
UB
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
26.aug Folldal
09.sep T1
20
43
08.sep O7- Kringsollen
45
08.sep O7-Sissihø
32
10.sep Vesle Orklesjøtangen
29.aug T3
Sissihøa O7
29
39
30
09.sep Storhøe F12
32
24.aug
10.sep F12
32
36
Øvre Dølvad
Nedre Dølvad
Nedre Dølvad
Nordskogen
Nordskogen
Sparsjøvollen
Stubsjøen
Storinnset fjellsameie
Storinnset fjellsameie
Storinnset fjellsameie
Innerdalsfeltet
Innerdalsfeltet
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Leiran/Låggia
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Simle/ungdyr
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Ikke felt
US
VS
Ikke felt
VS
US
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
BK
SK
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
SK
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
SK
Ikke felt
Ikke felt
SK
BK
05.sep T3
07.sep Kongsbekklægeret
22
35
31.aug OD 11
31.aug Heimtjønnshøa OD 11
30
32
13.aug Buste, F16
31.aug OD 11, Heimstjønnshøa
16,0
18
20.sep Øyabekkfjellet
18
09.sep Leirtjønnkollen O7
16
09.sep O7- Kringsollen
13.sep TOR
18
22
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Innerdalen fjellsameie
Kviknebrona
Kviknebrona
Kviknebrona
Kviknebrona
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Vollan utmarkslag
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Rødalen setersameie
Burufjellet
Fådalen jaktfelt
Fådalen jaktfelt
Fådalen jaktfelt
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Kvikneskogen vest
Øvre Dølvad
Nedre Dølvad
Nedre Dølvad
Nordskogen
Nordskogen
Sparsjøvollen
Stubsjøen
Totalt antall kort:
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
Kalv
162
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
BK
SK
BK
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
UB
Ikke felt
BK
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
BK
BK
Ikke felt
Ikke felt
Ikke felt
22.aug T14
21.aug T3
21.aug T3
18
21
22
31.aug N. Knutshø O7
32
13.aug TOR
19
09.sep Høggia
24.aug F12
16
Antall fellinger:
Fellingsprosent:
59
36,4

Similar documents