Forslag til aktivitetsplan 2016

Comments

Transcription

Forslag til aktivitetsplan 2016
Torsdag d. 11. februar 2016 på Munkebjerg Hotel
Kl. 13.00 –
27. januar 2016
Forslag til aktivitetsplan 2016
Overordnede mål for BCF
Adressere de væsentligste udfordringer, som bibliotekscheferne har identificeret i BCF’s
undersøgelse
Handlinger
Afholde medlemsmøde(r) med
omdrejningspunkt i

Samarbejde med folkeskolen
 Nye medarbejderkompetencer og -roller
 Effektiv biblioteksbetjening (budgetbesparelser)
 Lokal advocacy
Sætte en politisk dagsorden for Deltage i Folkemødet
bibliotekernes samfundsmæs- Deltage i Kulturmødet på
sige nødvendighed
Mors
Opnå størst mulig indflydelse
på udvikling og profilering af
biblioteksområdet.
Styrke kommunikation til offentligheden
Søge generel og løbende dialog og indflydelse på DDB
Søge indflydelse i forbindelse
med den fremtidige udvikling
af overbygningsfunktionerne
Markere foreningens synspunkter i debatten om forretningsmodeller af E-bøger
Succeskriterier
 Medlemsmøder afholdt

Måles på deltagelse og
tilfredshed

Deltagelse i de to ”festivaler”

Kontinuerlig dialog
med formænd for Styre-og Koordinationsgruppe

Indgå i det kommende
arbejde med at definere
hvad en digital overbygning egentlig betyder og konkret består
af.
Indgå i fortsat dialog med politikere og embedsmænd i Folketinget, KL, Kulturministeriet
og Kulturstyrelsen mv.
Styrke kommunikationen og
dialog ift. medlemmerne

Deltagelse i den offentlige debat om e-bøger i
medierne
Støtte udviklingen af et fælles
musiktilbud

Fremme dialog og advokere for fælles løsning samt evt. afholde
medlemsmøde
Overvåge implementeringen af
et nyt fælles bibliotekssystem

Søge repræsentation i relevante udvalg og arbejdsgrupper
mv. Afvikling af repræsentation i ikke relevante udvalg og
arbejdsgrupper.
Sikre regelmæssig udgivelse af
nyhedsbrev

Fremme dialog og videndeling om ledelsesmæssige udfordringer ved implementering
Afrapporteres konkret

Min. 4 nyhedsbreve
udsendt i 2016
Fastholde og udvikle årsmødet
som et centralt biblioteks- og
ledelsesfagligt årsmøde

Søge input blandt medlemmerne til udvikling
af mødet

Similar documents